Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0359

1.3 Site name

Prigoria - Bengești

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.647939
Latitude:45.072761

2.2 Area [ha]

2457.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91M0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata           
I1088Cerambyx cerdo           
I1083Lucanus cervus           
I1089Morimus funereus           
I1084Osmoderma eremita           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.36
N140.18
N150.51
N1697.60
N261.28

Total Habitat Cover

99.93

Other Site Characteristics

Din punct de vedere geologic, situl apartine formatiunilor sedimentare din Piemontul Motrului. La sfarsitul pliocenului, ca urmare a miscarilor epirogenetice, sectorul Piemontului Motrului, cu fundament carpatic, a fost acoperit de o cuvertura groasa de prundisuri, nisipuri, argile. Pe vaile principale apar larg dezvoltate terasele aluvionare alcatuite din prundisuri, nisipuri si cuverturi de luturi argilo-deluviale. Substratul litologic este constituit din straturi alterne de marne, argile si luturi. Altitudinea variază între 298 m, pe valea Bucium, și 510 m, în apropierea dealului Cârligei. Înclinarea terenului este în general sub 16º și expoziția predominantă este însorită și parțial însorită. Geomorfologic, situl este raspandit in principal in treimea mijlocie a raului Gilort, din Piemontul Motrului. Situl face parte din perimetrul bazinului raului Gilort, ce brazdeaza teritoriul acestuia de la nord la sud. Dupa Koppen, teritoriul apartine provinciei climatice Dfbx, cu veri moderate si ierni mai aspre, iar temperatura medie a celei mai calde luni nu trece de 22ºC. Situl apartine sectorului climatic de tip continental de dealuri, incadrat in formula IIBp6. Temperatura medie anuala este 10.2 ºC, media anuala a precipitatiilor este 756mm/an. Predominante sunt vanturile ce bat din directia N, NE, S si SV. Conditiile climatice sunt favorabile padurilor de cvercinee si fag. Principalele tipuri de sol sunt din clasa luvisolurilor, si anume luvosoluri. Pădurile sitului sunt situate în întregime în etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD3) si detin peste 98% din sit. Bazinul hidrologic în care se încadrează situl este cel al râului Gilort, care trece prin N-V ariei. Râurile interne sunt Cornetu, Valea Mare, Ariciul, Bucium, țigăncii, ce colectează pârâurile de pe întreg teritoril sitului. Din punct de vedere al administației silvice, pădurile sunt proprietatea statului și sunt administrate de RNP Romsilva prin D.S. Gorj, O.S. Polovragi (U.P. IV Bengești, U.P. V Prigoria), iar din punct de vedere al administratiei de stat se afla pe raza comunelor Bengești și Prigoria. Amenajamentul U.P. IV Bengești, O.S. Polovragi, 2002 ;

4.2 Quality and importance

Situl prezinta o importanta deosebita pentru habitatele: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 - 91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen si 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, precum si pentru prezenta speciei Osmoderma eremita (Coleoptera).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01NO
MA01NI
HB02.02NI
HB02.04NI
MB03NI
HE01NO
MJ01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Amenajamentul U.P. IV Bengești, O.S. Polovragi, 2002 Amenajamentul U.P. V Prigoria, O.S. Polovragi, 2002 Dr. E. Nițu: Date Raport 2010. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Iovu-Adrian Biris - Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice:{Amenajamentul U.P. IV Bengesti, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Prigoria, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; (9110)};{Amenajamentul U.P. IV Bengesti, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Prigoria, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; (9130)};{Amenajamentul U.P. IV Bengesti, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Prigoria, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; (9170)};{Amenajamentul U.P. IV Bengesti, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Prigoria, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; (91E0)};{Amenajamentul U.P. IV Bengesti, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Prigoria, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; (91M0)};{Amenajamentul U.P. IV Bengesti, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Prigoria, O.S. Polovragi, 2002&amp;#x0D; (91Y0)};> Documentatie specii : <Nicolae CALMA - Agenția pentru Protecția Mediului Gorj:{a(1088)};><Eugen Nitu - Institutul de Speologie Bucuresti:{Chimisliu Cornelia, 2006, colectia Muzeului Craiova(1083)};{Chimisliu Cornelia, 2006, colectia Muzeului Craiova(1089)};><Victoria Tatole - Muzeul Grigore Antipa:><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția pentru Protecția Mediului Gorj & Asociația Culturală Sebastian
Address:
Email:office@apmgj.anpm.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 Prigoria-Bengești
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0359
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY