Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0386

1.3 Site name

Râul Vedea

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.154278
Latitude:44.034989

2.2 Area [ha]

9157.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia
RO31Sud - Muntenia
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      0.00 
91F0  info      0.00 
91M0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
92A0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1138Barbus meridionalis         
A1188Bombina bombina           
I1088Cerambyx cerdo                 
F1149Cobitis taenia           
R1220Emys orbicularis             
F2511Gobio kessleri           
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra             
F1145Misgurnus fossilis         
I1089Morimus funereus           
F1134Rhodeus sericeus amarus           
F1146Sabanejewia aurata           
M1335Spermophilus citellus             
A1166Triturus cristatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N043.33
N066.48
N070.63
N1210.33
N149.98
N156.40
N1657.38
N170.68
N210.99
N220.65
N231.45
N261.70

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl este localizat in lungul raului Vedea, intre localitatile Ciuresti (jud. Olt) si Alexandria (jud. Teleorman), si cuprinde albia minora a raului si a principalilor sai afluenti de pe tronsonul mentionat (paraiele Braiasa, Doroftei, Tecuci, Bratcov, Burdea, Tinoasa), paduri si pajisti din albia majora a Vedei si a afluentilor sai si paduri situate pe terasele adiacente albiei majore. orientarea generala a sitului este NV-SE. Din punct de vedere geomorfologic, situl Raul Vedea este situat in Campia Romana, districtul Campia Teleormanului, subdistrictul Gavanu-Burdea. Campiile aluviale-proluviale sunt marginite de terase. Formele de relief predominante sunt luncile inalte si campia medie, plana. Versanti scurti apar la trecerea de la lunca la terasa (diferenta de nivel de maxim 20 m, pe distanta de maxim 50 m. Sub raport geologic, luncile sunt alcatuite din depozite de nisipuri, pietrisuri cu grosimi de 2-8 m acoperite de depuneri cu caracter loessoid (prafuri-argile-nsispuri fine), cu grosime de 1-5 m, de culoare cenusiu-rosiatica. Predomina luncile cu aluviuni argiloase, cu procese de argilizare, bine drenate, cu soluri mai evoluate, de tipul brune luvice. Pe terase sunt depozite argiloase sau loessoide. Altitudinea variaza intre 40 m la nord de Alexandria, si cca. 150 m, la contactul cu Piemontul Cotmeana. Raul Vedea constituie coloana vertebrala a sitului. Debitul sau este permanent, dar fluctuant, unii afluenti ramanand fara apa in cursul verii. Se pot produce revarsari in perioadele ploioase. Albia majora este rar si scurt inundabila, mai ales in zona din apropierea albiei minore. Alimentarea raurilor se face preponderent din ape de suprafata. Apa freatica este la cca. 3-6 m adancime in luncile raului Vedea si a afluentilor sai si la peste 10 m adancime pe terase. Solurile sunt de tip Aluvisol in lunca Vedei si argiluvisoluri (brun luvic, brun roscat luvic). Climatul este tip temperat continental. Conditiile de clima, sol si microrelief au determinat prezenta unei vegetatii naturale potentiale de tip forestier, caracterizata de speciile de stejar (stejar pedunculat, cer, garnita), in amestec cu frasin, tei, jugastru, carpen, etc.) - specifice etajului de campie forestiera in care este situat situl. Tipurile de padure cele mai raspandite sunt 6324 - Stejareto-sleau de lunca de productivitate mijlocie (34%), 6322. Sleau normal de lunca din regiunea de campie (18%) si pe terase 7322 - Cereto-garnitet de campie de productivitate mijlocie (28). Din punct de vedere a sistemului romanesc de clasificare a habitatelor, padurile apartin tipurilor R4147 - Paduri danubiene mixte de stejar pedunculat si tei, frasin cu Scutellaria altissima (6322, 6324, 6325), R 4153 - Paduri danubian balcanice de cer si garnita cu Crocus flavus (7322), R 4404 - Paduri danubian-panonica de lunca de stejar pedunculat, frasin si ulmi cu Festuca gigantea, R4406 - Paduri danubian-panonice de plop alb cu Rubus caesius, R 4407 - Paduri danubian-panonice de salcie alba cu Rubus caesius. Peste 75 % din paduri sunt de tip natural-fundamental. Plantatiile cu specii exotice sunt pe suprafete reduse in sit (pin silvestru in trupul Branistea Cucuieti, salcam, nuc negru, etc.). ;

4.2 Quality and importance

Albia majora a Raului Vedea si a afluentilor sai mai importanti constituie un important coridor ecologic in Campia Romana, care conecteaza platourile din Platforma Cotmeana cu Lunca Dunarii. In albia majora si pe terasele invecinate apar trupuri de paduri pe baza de cvercinee apartinand la tipurile de habitate 91F0, 91Y0 si 91M0. In cadrul sitului apar cca. 43 ha de zavoaie de salcie alba +/- plop alb (cca. 0.06 % din sit). Acest habitat are un rol ecologic foarte important in cadrul Luncii Raului Vedea (consolidarea malurilor, reglarea temperaturii apei prin umbrire, filtrarea si retentia unor poluanti si a suspensiilor, mentinerea biodiversitatii, etc.).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04NI
MA11NI
ME01NO
ME01NI
HE03.01NI
MF03.02.01NI
MI01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

RNP, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Rosiorii de Vede (SG, UPII, UP III, UP IV, UP V). Sef proiect ing. Gh. Paun. RNP, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Alexandria RNP, ICAS, 2009, Amenajamentul OS Draganesti Olt, UP II Vedea. Sef proiect. Dorin Cojoaca, proiectant ing. Emil Baru. Biris, I.A., Lorent, A., 2010, investigatii proprii in teren. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Iovu-Adrian Biris - Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice:{Amenajamentele OS Draganesti-Olt, Slatina si Rosiorii de Vede.(6430)};{RNP, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Rosiorii de Vede (SG, UPII, UP III, UP IV, UP V). Sef proiect ing. Gh. Paun.&amp;#x0D; RNP, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Alexandria&amp;#x0D; RNP, ICAS, 2009, Amenajamentul OS Draganesti Olt, UP II Vedea. Sef proiect. Dorin Cojoaca, proiec(91F0)};{RNP, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Rosiorii de Vede (SG, UPII, UP III, UP IV, UP V). Sef proiect ing. Gh. Paun.&amp;#x0D; RNP, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Alexandria&amp;#x0D; RNP, ICAS, 2009, Amenajamentul OS Draganesti Olt, UP II Vedea. Sef proiect. Dorin Cojoaca, proiec(91M0)};{RNP, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Rosiorii de Vede (SG, UPII, UP III, UP IV, UP V). Sef proiect ing. Gh. Paun.&amp;#x0D; RNP, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Alexandria&amp;#x0D; RNP, ICAS, 2009, Amenajamentul OS Draganesti Olt, UP II Vedea. Sef proiect. Dorin Cojoaca, proiec(91Y0)};{Amenajamentele OS Draganesti-Olt, Slatina si Rosiorii de Vede.(92A0)};> Documentatie specii : <Ionut Victor Ratezanu - Agentia Romana de Consultanta:{Proiectul „Conservarea patrimoniului natural al sitului de importanță comunitară Râul Vedea”, cod SMIS-CSNR 43507, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial MEDIU 2007-2013, beneficiar AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ(1138)};{Proiectul „Conservarea patrimoniului natural al sitului de importanță comunitară Râul Vedea”, cod SMIS-CSNR 43507, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial MEDIU 2007-2013, beneficiar AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ(1145)};><Zsolt Hegyeli - Asociatia Grupul Milvus:{Baza de date a Asociatiei \"Grupul Milvus\"(1335)};><Szilárd Sugár - INCDDD:{Rezultatele proiectului POS Mediu: „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola”, cod proiect SMIS-CSNR 36515, Contract de finanţare nr.128261/01.03.2012(1355)};><Tibor Sos - INCDDD:{Observatii în teren Sos Tibor(1188)};{Observatii în teren Sos Tibor(1220)};><DRAGOS MICU - Inst. Nat. Cerc.-Dezv. pt. Prot. Mediului:{Banarascu P, 1964. Pisces-Osteichthyes. Fauna RPR, vol. XIII, Ed. Acad.&amp;#x0D; Botnariuc N., Tatole Victoria, 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania. Acad. Romana, Bucuresti.(1134)};{Banarascu P, 1964. Pisces-Osteichthyes. Fauna RPR, vol. XIII, Ed. Acad.&amp;#x0D; Botnariuc N., Tatole Victoria, 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania. Acad. Romana, Bucuresti.(1146)};{Banarascu P, 1964. Pisces-Osteichthyes. Fauna RPR, vol. XIII, Ed. Acad.&amp;#x0D; Botnariuc N., Tatole Victoria, 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania. Acad. Romana, Bucuresti.(1149)};{Banarascu P, 1964. Pisces-Osteichthyes. Fauna RPR, vol. XIII, Ed. Acad.&amp;#x0D; Botnariuc N., Tatole Victoria, 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania. Acad. Romana, Bucuresti.(2511)};><Eugen Nitu - Institutul de Speologie Bucuresti:{Fise teren M. Al. Ineistea (1972)(1083)};{Colectia M. Al. Ienistea(1088)};{Fise teren M. Al. Ienistea (1972)(1089)};><Samad John Smaranda - Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor:{Banarascu P, 1964. Pisces-Osteichthyes. Fauna RPR, vol. XIII, Ed. Acad.&amp;#x0D; Botnariuc N., Tatole Victoria, 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania. Acad. Romana, Bucuresti.(1134)};{Banarascu P, 1964. Pisces-Osteichthyes. Fauna RPR, vol. XIII, Ed. Acad.&amp;#x0D; Botnariuc N., Tatole Victoria, 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania. Acad. Romana, Bucuresti.(1146)};{Banarascu P, 1964. Pisces-Osteichthyes. Fauna RPR, vol. XIII, Ed. Acad.&amp;#x0D; Botnariuc N., Tatole Victoria, 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania. Acad. Romana, Bucuresti.(1149)};{Banarascu P, 1964. Pisces-Osteichthyes. Fauna RPR, vol. XIII, Ed. Acad.&amp;#x0D; Botnariuc N., Tatole Victoria, 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania. Acad. Romana, Bucuresti.(2511)};><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Fuhn 1960 Fauna Romaniei Amfibieni(1166)};{Fuhn, 1960, Fauna Romaniei(1188)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO041.29

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO04B11.-Pădurea Pojorâtele*0.60
RO04B11.-Pădurea Pojorâtele+0.69

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other B11.-Pădurea Pojorâtele*0.60
B11.-Pădurea Pojorâtele+0.69

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:SC ROMDECA SRL
Address:
Email:romdecaconsult@yahoo.com

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0386
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY