Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0006

1.3 Site name

Balta Tătaru

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.446200
Latitude:44.838394

2.2 Area [ha]

9959.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est
RO22Sud-Est
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA247Alauda arvensis                 
BA056Anas clypeata    20    males   
BA056Anas clypeata    80  150   
BA056Anas clypeata    300  500   
BA052Anas crecca    1500  2500   
BA052Anas crecca    300  800   
BA050Anas penelope                 
BA053Anas platyrhynchos                 
BA053Anas platyrhynchos    50  100         
BA055Anas querquedula    10  20         
BA055Anas querquedula                 
BA041Anser albifrons    4000  4000   
BA041Anser albifrons    300  700   
BA043Anser anser                 
BA255Anthus campestris    500  800     
BA257Anthus pratensis                 
BA259Anthus spinoletta                 
BA256Anthus trivialis                 
BA226Apus apus                 
BA028Ardea cinerea                 
BA029Ardea purpurea    12  12         
BA029Ardea purpurea             
BA221Asio otus                 
BA059Aythya ferina    200    males         
BA061Aythya fuligula                 
BA021Botaurus stellaris           
BA396Branta ruficollis    240  240   
BA396Branta ruficollis    100  200     
BA403Buteo rufinus     
BA243Calandrella brachydactyla    2000  3500     
BA149Calidris alpina    200  400         
BA147Calidris ferruginea                 
BA146Calidris temminckii                 
BA366Carduelis cannabina                 
BA363Carduelis chloris                 
BA138Charadrius alexandrinus    15  30   
BA031Ciconia ciconia    1000  1500   
BA031Ciconia ciconia       
BA081Circus aeruginosus           
BA081Circus aeruginosus    40  60         
BA373Coccothraustes coccothraustes                 
BA207Columba oenas                 
BA208Columba palumbus                 
BA231Coracias garrulus       
BA113Coturnix coturnix                 
BA212Cuculus canorus                 
BA212Cuculus canorus                 
BA036Cygnus olor                 
BA253Delichon urbica                 
BA027Egretta alba    20  20         
BA026Egretta garzetta    60  60         
BA269Erithacus rubecula                 
BA099Falco subbuteo                 
BA096Falco tinnunculus                 
BA097Falco vespertinus    15  30   
BA359Fringilla coelebs                 
BA153Gallinago gallinago                 
BA135Glareola pratincola    50       
BA135Glareola pratincola    20  40   
BA131Himantopus himantopus    450       
BA131Himantopus himantopus    40  80   
BA251Hirundo rustica                 
BA022Ixobrychus minutus       
BA340Lanius excubitor                 
BA339Lanius minor    30           
BA459Larus cachinnans                 
BA177Larus minutus    10  10         
BA156Limosa limosa    500  1000   
BA242Melanocorypha calandra    500  800     
BA230Merops apiaster                 
BA383Miliaria calandra                 
BA262Motacilla alba                 
BA262Motacilla alba                 
BA260Motacilla flava                 
BA319Muscicapa striata                 
BA160Numenius arquata                 
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA337Oriolus oriolus                 
BA020Pelecanus crispus       
BA019Pelecanus onocrotalus    200  200   
BA017Phalacrocorax carbo                 
BA393Phalacrocorax pygmeus    10             
BA151Philomachus pugnax    3000       
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA315Phylloscopus collybita                 
BA034Platalea leucorodia    20       
BA032Plegadis falcinellus    10       
BA005Podiceps cristatus                 
BA132Recurvirostra avosetta    1000       
BA132Recurvirostra avosetta    30  60   
BA318Regulus ignicapillus                 
BA317Regulus regulus                 
BA249Riparia riparia                 
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA308Sylvia curruca                 
BA004Tachybaptus ruficollis                 
BA048Tadorna tadorna    12  20   
BA161Tringa erythropus                 
BA164Tringa nebularia                 
BA165Tringa ochropus                 
BA232Upupa epops                 
BA142Vanellus vanellus    50  80   
BA142Vanellus vanellus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.19
N071.96
N1255.57
N1429.05
N150.18
N167.12
N230.10
N260.80

Total Habitat Cover

99.96999999999998

Other Site Characteristics

Situl se încadrează în bioregiunea stepică. Climatul este caracterizat de veri deosebit de călduroase și secetoase și ierni aspre. În perimetrul sitului se regăsesc lacurile: Tătaru (comunele Dudești și Roșiori), Plașcu și Chioibășești (comuna Ciocile)și pădurile Colțea și Tătaru. Toate cele trei lacuri sunt sărate și au adâncime mică. Datorită salinității mari aceste lacuri îngheță mai greu, fiind un refugiu important pentru speciile de păsări acvatice în timpul iernii. O parte din lacurile care existau în zonă au fost secate în ultimii ani, fostele cuvete fiind folosite în prezent ca izlazuri comunale (de exemplu Lacul Colțea). Toate cele trei lacuri care mai există în prezent în perimetrul acestui sit au o suprafață semnificativ mai mică decât în trecut. Acest fapt se datorează atât secetei înregistrate în regiune cât mai ales datorită lucrărilor de hidroameliorare realizate în vederea eliminării excesului de umiditate. ;

4.2 Quality and importance

Situl prezintă o importanță deosebită prin prezența coloniilor de:Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola și Falco vespertinus. Atât vara cât și în perioadele de migrație, în zonele agricole și pajiștile sărăturate din cadrul acestui sit se înregistrează aglomerări mari de Ciconia ciconia (vara se aglomerează exemplarele imature care încă nu cuibăresc). În timpul migrației se înregistrează efective importante ale speciilor: Branta ruficollis, Anser albifrons, Recurvirostra avosetta, Philomachus pugnax, Plegadis falcinellus și Platalea leucorodia. Deoarece lacurile îngheță mai greu datorită salinității mai mari, se înregistrează aglomerări ale speciilor de păsări acvatice.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01NI
MA04NI
LD01.02NI
LE01NI
HF03.01NI
MH05NI
HK01.03NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Documentatie specii : <Judith Papp - INCDDD:{Baza de date Milvus.&amp;#x0D; (A097)};><Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A020)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A048)};{Evaluari INCDDD-Tulcea(A053)};{Evaluari in teren 2010.Alexandru Dorosencu, informatii migratie SOR Cristi Domsa 2006(A055)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A056)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A059)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A097)};{Observatii in teren 2010 Dorosencu Alexandru(A113)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A138)};{Evaluari in teren Alexandru Dorosencu. Date migratie SOR Cristi Domsa 2006(A142)};{observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A221)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A231)};{observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A232)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A242)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A243)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A255)};{Observatii in teren Alexandru Dorosencu(A298)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A339)};{Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A403)};><Kelemen Katalin - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dunarii:{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A022)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A029)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A031)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A032)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A034)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A097)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A131)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A132)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A135)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A151)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A231)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A242)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A243)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A255)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A339)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A393)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A396)};><Domsa Cristi - Societatea Ornitologica Romana:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu are administrator
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu are plan de management

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0006
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY