Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0014

1.3 Site name

Câmpia Cermeiului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.028675
Latitude:46.408750

2.2 Area [ha]

24481.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (10.45 %) Pannonian (89.55 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA229Alcedo atthis     
BA054Anas acuta    30  80   
BA056Anas clypeata    80  150   
BA052Anas crecca    400  2000   
BA050Anas penelope    100  200   
BA053Anas platyrhynchos    4000  8000   
BA055Anas querquedula    80  150   
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera     
BA051Anas strepera    20  60   
BA041Anser albifrons    80  350   
BA255Anthus campestris     
BA089Aquila pomarina           
BA028Ardea cinerea    100  180   
BA028Ardea cinerea    60  80   
BA029Ardea purpurea           
BA024Ardeola ralloides       
BA059Aythya ferina    150  600   
BA059Aythya ferina    40  60   
BA061Aythya fuligula    80  200   
BA060Aythya nyroca    50  80         
BA060Aythya nyroca    20  22         
BA021Botaurus stellaris     
BA067Bucephala clangula    30  80   
BA224Caprimulgus europaeus    10   
BA196Chlidonias hybridus    100  250         
BA196Chlidonias hybridus    30  70         
BA031Ciconia ciconia    25  30   
BA030Ciconia nigra       
BA030Ciconia nigra    20  30   
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA082Circus cyaneus    10  20   
BA348Corvus frugilegus    700  800   
BA122Crex crex    25  40   
BA036Cygnus olor    30   
BA238Dendrocopos medius    15  20         
BA429Dendrocopos syriacus    20  40   
BA236Dryocopus martius           
BA027Egretta alba    40  80   
BA026Egretta garzetta           
BA097Falco vespertinus    10  12   
BA125Fulica atra    80  150   
BA125Fulica atra    1000  3000   
BA153Gallinago gallinago    50  100   
BA153Gallinago gallinago      10   
BA123Gallinula chloropus    50  100   
BA123Gallinula chloropus    20  50   
BA002Gavia arctica    10  15   
BA001Gavia stellata     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA022Ixobrychus minutus    15  20   
BA338Lanius collurio    200  400         
BA339Lanius minor    40  70         
BA459Larus cachinnans    100  200   
BA182Larus canus    30  50   
BA179Larus ridibundus    1000  3000   
BA246Lullula arborea    15  20         
BA073Milvus migrans       
BA160Numenius arquata    80  120   
BA158Numenius phaeopus    20  60   
BA023Nycticorax nycticorax           
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus           
BA017Phalacrocorax carbo    1200  2000   
BA151Philomachus pugnax    200  600         
BA234Picus canus           
BA034Platalea leucorodia    20  40         
BA005Podiceps cristatus    30  50   
BA005Podiceps cristatus    200  400   
BA120Porzana parva    10   
BA119Porzana porzana    30  50   
BA118Rallus aquaticus    20  40   
BA118Rallus aquaticus    10   
BA307Sylvia nisoria    10  15         
BA004Tachybaptus ruficollis    100  300   
BA004Tachybaptus ruficollis    15  30   
BA166Tringa glareola    100  250   
BA142Vanellus vanellus    100  180   
BA142Vanellus vanellus    500  1200   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.55
N070.46
N1229.95
N1445.81
N155.15
N1611.35
N210.47
N231.00
N260.27

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Câmpia înaltă a Cermeiului se află la poalele Munților Codru Moma, fiind caracterizată de păduri de lucă, pășuni și fânețe umede, heleștee și mlaștini. În vecinătatea orașului Ineu se găsește Pădurea și lacul Rovina, respectiv pescăria Mocrea, zone importante pentru păsări răpitoare și de baltă. Pe râul Teuz se află acumularea Cărand, o acumulare colmatată, cu un mozaic de habitate foarte diversificat: mlaștinișuri, cursuri părăsite, zăvoaie, la marginea acumulării aflându-se și Pădurea Sic. Pescăria Cermei și Pădurea Balta sunt alte zone importante, iar pășunile șo pâlcurile de arbori din preajma localității Apateu sunt importante pentru specii de stepă. ;

4.2 Quality and importance

C1 – specii de interes conservativ global – 2 speci cristel de câmp (Crex crex), vânturel de seară (Falco vespertinus). C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii codalb (Haliaeetus albicilla), creșteț pestriț (Porzana parva). Zonă de câmpie bogată în firuri de ape, cu păduri de foioase, câmpuri și pajiști umede, bălți mici. Habitatele diversificate semi-naturale permit stabilirea a unui număr mare de specii, dintre care importante sunt cristelul de câmp, respectiv creștețul pestriț. Codalbul cuibărește în partea de sud a zonei propuse, iar perechi de vânturel de seară pot fi observate pe pășunile din nordul sitului. Pe lângă cele menționate, mai remarcăm ca specie clocitoare stârcul galben (Ardeola ralloides), șerparul (Circaetus gallicus) și gaie neagră (Milvus migrans). În perioada de pasaj zona joacă rol ca loc de popas pentru un număr relativ mare de păsări de apă. Impactul antropic este mijlociu și se referă la tăieri de arbori în perioada de reproducere a unor specii, precum și la transformarea zonelor umede în terenuri agricole. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA07NI
HD01NI
MD01.02NI
MD01.04NI
ME01.01NI
ME03.01NI
LG05.04NI
MJ01NI
LK01.01NI
LL07NI
ML08NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA05.01NI
MBNI
MB02.04NI
ME01.03NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Pe baza studiilor efctuate de catre ONG Grupul Milvus s-a realizat completarea cu informatii a capitolului 3.2 din baza de date. Documentatie specii : <Istvan Kovacs - Asociatia "Grupul Milvus":{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A004)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A005)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A017)};{MILVUS(A021)};{MILVUS(A022)};{MILVUS(A024)};{MILVUS(A027)};{MILVUS(A030)};{MILVUS(A031)};{MILVUS(A034)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A036)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A041)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A050)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A051)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A052)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A053)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A054)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A055)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A056)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A059)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A061)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A067)};{MILVUS(A072)};{MILVUS(A073)};{MILVUS(A080)};{MILVUS(A081)};{MILVUS(A082)};{MILVUS(A089)};{MILVUS(A094)};{MILVUS(A118)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A123)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A125)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A142)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A153)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A158)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A179)};{MILVUS(A182)};{MILVUS(A224)};{MILVUS(A229)};{MILVUS(A234)};{MILVUS(A236)};{MILVUS(A238)};{MILVUS(A246)};{MILVUS(A255)};{MILVUS(A338)};{MILVUS(A339)};{MILVUS(A429)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A459)};>< Maftei - C.M.S.N. "Ion Borcea" Bacau:><Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{MILVUS(A001)};{MILVUS(A002)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A028)};{proiect LIFE05 NAT/H/000122(A097)};{MILVUS(A119)};{MILVUS(A120)};{MILVUS(A151)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A160)};{MILVUS(A166)};{proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A348)};><Istvan Komaromi - Milvus Grup:><Marton Kelemen - Milvus Grup:><Domsa Cristi - Societatea Ornitologica Romana:{MILVUS(A029)};{baza de date Milvus&amp;#x0D; (A060)};{MILVUS(A196)};><Sandor Attila - Societatea Ornitologica Româna:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO981.45

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.88.-Poiana cu narcise Rovina+0.01
RO982.89.-Balta Rovina+0.36
RO982.91.-Pădurea Sâc+0.06
RO982.88.-Poiana cu narcise Rovina+0.01
RO982.89.-Balta Rovina+0.36
RO982.91.-Pădurea Sâc+0.06
RO982.88.-Poiana cu narcise Rovina+0.01
RO982.89.-Balta Rovina+0.40
RO982.91.-Pădurea Sâc+0.18

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.88.-Poiana cu narcise Rovina+0.01
2.89.-Balta Rovina+0.36
2.91.-Pădurea Sâc+0.06
2.88.-Poiana cu narcise Rovina+0.01
2.89.-Balta Rovina+0.36
2.91.-Pădurea Sâc+0.06
2.88.-Poiana cu narcise Rovina+0.01
2.89.-Balta Rovina+0.40
2.91.-Pădurea Sâc+0.18

5.3 Site designation (optional)

Acest sit, Campia Cermeiului, a fost propus a face parte din reteaua Natura 2000, de catre ONG Grupul Milvus, cu sediul central: Targu-Mures, str. Crinului nr. 2, judetul Mures; Tel 0265-264726;e-mail: office@milvus.ro

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația Terra Nobillis
Address:
Email:terra.nobillis@yahoo.com

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al ariilor naturale protejate conexe
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Plan de management pentru zona propusa nu exista.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0014
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY