Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0034

1.3 Site name

Depresiunea și Munții Ciucului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.756367
Latitude:46.420275

2.2 Area [ha]

51784.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    20  30   
BA089Aquila pomarina    18  20   
BA104Bonasa bonasia    70  100   
BA224Caprimulgus europaeus    20  35   
BA031Ciconia ciconia    110  130   
BA030Ciconia nigra     
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus    50  70   
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus    20  30   
BA084Circus pygargus    20  40         
BA122Crex crex    150  200   
BA239Dendrocopos leucotos    13  17         
BA429Dendrocopos syriacus    10  20         
BA236Dryocopus martius    35  40   
BA321Ficedula albicollis    900  1100   
BA320Ficedula parva    120  160         
BA217Glaucidium passerinum    20  40     
BA338Lanius collurio    3000  3500   
BA072Pernis apivorus    35  40   
BA072Pernis apivorus    100  200   
BA241Picoides tridactylus    20  40   
BA234Picus canus    12  15         
BA119Porzana porzana    10  30   
BA220Strix uralensis    18  23   
BA108Tetrao urogallus    70  90   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.30
N091.45
N1224.20
N1414.76
N159.90
N160.92
N1733.10
N192.96
N210.33
N230.45
N2611.62

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Situl cuprinde lunca de sus a Oltului în depresiunea Ciucului, de la linia Mădăraș, Livezi, până la Băile Tușnad, într-o lățime de apr. 5-7 km pe ambele părți ale rîului. Include o serie de habitate umede, fănețe și pășuni, terenuri agricole, precum și păduri de pe versanții munților Harghita și Munții Ciucului. ;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr. 17 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de județe ale țării. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex); C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene - 3 specii: barză albă (Ciconia ciconia), cristel de câmp (Crex crex), cocoș de munte (Tetrao urogallus) Zona propusă constă din două părți: pajiștile semi-naturale din depresiune și pădurile de molid (respectiv puține păduri mixte) de pe versanți. Pe pajiștile din depresiune cuibărește o populație de cristel de câmp semnificativă pe plan global și una din cele mai importante din România. Tot acest tip de habitat este folosit și ca loc de hrănire de berze albe, ale căror populație din depresiune este printre cele mai numeroase din România. În pădurile de conifere găsim efective însemnate de cocoș de munte. În afara speciilor menționate, în zona propusă cuibăresc efective mari din două specii de păsări răpitoare de zi și două specii de bufnițe caracteristice molidișurilor. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
H810NI
LA01NO
HB03NO
HB03NI
ME01NO
MJ01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Weber P., Munteanu D., Papadopol A. (1994): Atlasul provizoriu a păsărilor clocitoare din România - publicație SOR Documentatie specii : <Istvan Kovacs - Asociatia "Grupul Milvus":{Observatii pe teren Demeter Laszlo si Kelemen Alpar(A080)};{Observatii pe teren Demeter Laszlo si Kelemen Alpar(A119)};><Judith Papp - INCDDD:{Baza de date Milvus.&amp;#x0D; (A217)};><Mihai Marinov - Institutul National Delta Dunarii:><Marton Kelemen - Milvus Grup:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO980.19

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.472.-Mlaștina Valea de Mijloc+0.01
RO982.473.-Mlaștina Beneș+0.02
RO982.490.-Mlaștina Nyirkert+0.01
RO982.492.-Mlaștina Csemo - Vrabia+0.00
RO982.472.-Mlaștina Valea de Mijloc+0.01
RO982.473.-Mlaștina Beneș+0.02
RO982.478.-Mlaștina Borșaroș - Sâncrăieni*0.00
RO982.490.-Mlaștina Nyirkert+0.01
RO982.492.-Mlaștina Csemo - Vrabia+0.01
RO982.472.-Mlaștina Valea de Mijloc+0.02
RO982.473.-Mlaștina Beneș+0.02
RO982.478.-Mlaștina Borșaroș - Sâncrăieni*0.01
RO982.490.-Mlaștina Nyirkert+0.03
RO982.492.-Mlaștina Csemo - Vrabia+0.02

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.472.-Mlaștina Valea de Mijloc+0.01
2.473.-Mlaștina Beneș+0.02
2.490.-Mlaștina Nyirkert+0.01
2.492.-Mlaștina Csemo - Vrabia+0.00
2.472.-Mlaștina Valea de Mijloc+0.01
2.473.-Mlaștina Beneș+0.02
2.478.-Mlaștina Borșaroș - Sâncrăieni*0.00
2.490.-Mlaștina Nyirkert+0.01
2.492.-Mlaștina Csemo - Vrabia+0.01
2.472.-Mlaștina Valea de Mijloc+0.02
2.473.-Mlaștina Beneș+0.02
2.478.-Mlaștina Borșaroș - Sâncrăieni*0.01
2.490.-Mlaștina Nyirkert+0.03
2.492.-Mlaștina Csemo - Vrabia+0.02

5.3 Site designation (optional)

Situl include urmatoarele rezervatii naturale botanice ocrotite pe baza Hotararii nr. 195/2005 a Consiliului Judetean Harghita, si a Legii nr. 5/2000: Mlastina Valea de Mijloc -4 ha, Mlastina Benes- 4 ha, Mlastina Borsaros -Sancraieni- 1 ha, Mlastina Csemo- Vrabia - 5 ha, Mlastina Nyirkert - 4 ha, Mlastina Nadas - 4 ha

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Dintre ariile protejate cuprinse în situl propus Mlaştina Valea de Mijloc are plan de management, elaborat de custodele rezervaţiei şi avizat de Academia Română.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0034
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY