Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0049

1.3 Site name

Iazurile de pe valea Ibănesei - Bașeului - Podrigăi

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.930136
Latitude:47.933425

2.2 Area [ha]

2766.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    100  140         
BA052Anas crecca    1000  2000         
BA050Anas penelope    500  1000         
BA053Anas platyrhynchos    12000  16000         
BA055Anas querquedula    300  500         
BA051Anas strepera    40  70         
BA041Anser albifrons    800  1400         
BA255Anthus campestris    50  80   
BA028Ardea cinerea    300  600         
BA029Ardea purpurea     
BA059Aythya ferina    300  600         
BA061Aythya fuligula    250  350         
BA060Aythya nyroca    120  150         
BA136Charadrius dubius    40  70         
BA196Chlidonias hybridus    20  40   
BA197Chlidonias niger    100  120   
BA031Ciconia ciconia    25  30   
BA031Ciconia ciconia    200  700   
BA081Circus aeruginosus    12   
BA036Cygnus olor    2000  2500         
BA027Egretta alba     
BA027Egretta alba    30  120   
BA026Egretta garzetta    15  50         
BA026Egretta garzetta           
BA125Fulica atra    3000  5000         
BA002Gavia arctica    25   
BA001Gavia stellata    10   
BA022Ixobrychus minutus    60  80   
BA339Lanius minor    80  100         
BA459Larus cachinnans    150  200         
BA179Larus ridibundus    6000  8000         
BA068Mergus albellus    120  180   
BA023Nycticorax nycticorax    10  20   
BA023Nycticorax nycticorax    350  650   
BA017Phalacrocorax carbo    400  1700         
BA393Phalacrocorax pygmeus    150  200   
BA151Philomachus pugnax    2000  3000   
BA120Porzana parva    80  110   
BA193Sterna hirundo    80  100         
BA161Tringa erythropus    500  1000         
BA166Tringa glareola    1500  2000   
BA165Tringa ochropus    30  60         
BA162Tringa totanus    35  55         
BA142Vanellus vanellus    1700  2100         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0654.09
N0712.00
N129.10
N1412.77
N159.87
N232.17

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl se găsește la sud-est de pintenul deluros al Ibăneștilor, fiind încadrat în Câmpia Jijiei Superioare și a Bașeului. Situl este alcătuit din numeroase iazuri și acumulări:Ac Negreni, Mileanca, Cal Alb, Iazurile Lișmănița,Ibăneasa, Vorniceni, Prisaca, Tătărășeni, Neculce,Borzești, Havârna, fiind un excelent habitat pentru speciile de păsări specifice zonelor umede. ;

4.2 Quality and importance

C6 - populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene - 3 specii erete de stuf (Circus aeroginosus), creșteț cenușiu (Porzana parva), egretă mare (Egreta alba) C4 – aglomerări mari de păsări acvatice Lacuri situate în valea Bașeului și în văile adiacente. Sunt un important loc de popas pentru păsările migratoare, adăpostesc regulat peste 20.000 de păsări de apă migratoare în timpul migrației. Din punct de vedere al păsărilor cuibăritoare zona este importantă pentru populația de erete de stuf (Circus aeroginosus), creșteț cenușiu (Porzana parva) și egretă mare (Egreta alba). În stufăriș respectiv pe copacii de pe insula din lacul Hănești există colonii mixte de stârci cuprinzând și specii din Anexa I, ca stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax). Pe unele lacuri din valea Ibănesei găsim colonii de chirighiță cu obraji albi (Chlidonias hybrida) respectiv de pescăruși râzător (Larus ridibundus). ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.02NO
MF02.01NI
MF02.01.01NI
MF03.01NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Studii ornitologice efectuate de SOR și Grupul Milvus. Vasile Băcăuanu-Câmpia Moldovei studiu geomorfologic, Editura Academiei Române, 1968 Documentatie specii : <Tamas Papp - Asociatia Grupul Milvus:><Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:><Istvan Komaromi - Milvus Grup:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația Tinerii Ecologi Români din Iași
Address:
Email:florinprisa@yahoo.com

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei-Bașeului-Podrigăi
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu exista plan de management.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0049
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY