Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0053

1.3 Site name

Lacul Bugeac

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.434139
Latitude:44.078530

2.2 Area [ha]

1385.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA402Accipiter brevipes       
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA293Acrocephalus melanopogon                 
BA296Acrocephalus palustris                 
BA295Acrocephalus schoenobaenus                 
BA297Acrocephalus scirpaceus                 
BA168Actitis hypoleucos    60  60         
BA229Alcedo atthis    12  12   
BA054Anas acuta    340  340         
BA056Anas clypeata    90  90         
BA052Anas crecca    1100  1100   
BA050Anas penelope    120  120         
BA053Anas platyrhynchos    4400  4400         
BA053Anas platyrhynchos    120  120         
BA055Anas querquedula    478  478   
BA055Anas querquedula    20  20   
BA051Anas strepera    360  360         
BA041Anser albifrons    4000  4000   
BA043Anser anser    12  12         
BA043Anser anser    311  311         
BA028Ardea cinerea    250  250         
BA028Ardea cinerea    20  20         
BA029Ardea purpurea    10  40   
BA029Ardea purpurea    120  120   
BA024Ardeola ralloides    250  300   
BA059Aythya ferina    80  80   
BA059Aythya ferina    1200  1200   
BA061Aythya fuligula           
BA060Aythya nyroca    24  35   
BA060Aythya nyroca    163  163   
BA396Branta ruficollis    230  230   
BA215Bubo bubo     
BA403Buteo rufinus     
BA144Calidris alba    56  56   
BA149Calidris alpina    1400  1400   
BA147Calidris ferruginea    460  460   
BA145Calidris minuta    332  332   
BA146Calidris temminckii    21  21   
BA138Charadrius alexandrinus    160  160   
BA138Charadrius alexandrinus    12  14   
BA136Charadrius dubius    240  240   
BA137Charadrius hiaticula    121  121   
BA196Chlidonias hybridus    2000  2000   
BA196Chlidonias hybridus    60  80   
BA198Chlidonias leucopterus    30  30         
BA197Chlidonias niger    200  200   
BA031Ciconia ciconia    200  500         
BA031Ciconia ciconia           
BA030Ciconia nigra    42  42   
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus     
BA212Cuculus canorus                 
BA038Cygnus cygnus    120  130   
BA036Cygnus olor    120  120   
BA036Cygnus olor     
BA036Cygnus olor    200  200   
BA027Egretta alba    90  90   
BA027Egretta alba    70  70   
BA026Egretta garzetta    400  500   
BA097Falco vespertinus     
BA153Gallinago gallinago    90  90   
BA135Glareola pratincola    20   
BA135Glareola pratincola    200  400   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA131Himantopus himantopus    24  40   
BA131Himantopus himantopus    340  340   
BA022Ixobrychus minutus    40  60   
BA459Larus cachinnans    600  600   
BA182Larus canus    180  180         
BA183Larus fuscus           
BA176Larus melanocephalus    400  600   
BA177Larus minutus    400  400   
BA179Larus ridibundus    2000  2000   
BA150Limicola falcinellus    43  43   
BA156Limosa limosa    400  600   
BA292Locustella luscinioides                 
BA262Motacilla alba                 
BA260Motacilla flava                 
BA058Netta rufina    12  12         
BA160Numenius arquata    120  120   
BA023Nycticorax nycticorax    120  400         
BA094Pandion haliaetus     
BA020Pelecanus crispus    70  223   
BA020Pelecanus crispus    30   
BA019Pelecanus onocrotalus    630  700   
BA017Phalacrocorax carbo    300  300         
BA393Phalacrocorax pygmeus    631  700   
BA393Phalacrocorax pygmeus    800  900   
BA170Phalaropus lobatus    67  67   
BA151Philomachus pugnax    1200  1200   
BA034Platalea leucorodia    310  360   
BA032Plegadis falcinellus    240  370   
BA141Pluvialis squatarola    700  700   
BA005Podiceps cristatus    10  10         
BA006Podiceps grisegena           
BA008Podiceps nigricollis    34  34         
BA120Porzana parva                 
BA132Recurvirostra avosetta    121  121   
BA132Recurvirostra avosetta     
BA336Remiz pendulinus                 
BA249Riparia riparia    2000  2000         
BA249Riparia riparia                 
BA195Sterna albifrons    400  400   
BA193Sterna hirundo    1000  1000   
BA307Sylvia nisoria    20  30   
BA004Tachybaptus ruficollis    30  30         
BA397Tadorna ferruginea    23  68   
BA397Tadorna ferruginea     
BA397Tadorna ferruginea    45  96   
BA048Tadorna tadorna    82  82   
BA161Tringa erythropus    440  440   
BA166Tringa glareola    430  430         
BA164Tringa nebularia    200  200         
BA165Tringa ochropus    90  90         
BA163Tringa stagnatilis    120  120         
BA162Tringa totanus    2000  2000   
BA142Vanellus vanellus    2100  2100   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0682.51
N079.29
N122.46
N142.72
N150.21
N212.31
N230.51

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Lacul este cel mai sudic din seria limanelor fluviatile, prezintă maluri înalte și abrupte care pot atinge și 30m înălțime, fundul plat având forma unui golf-depresiune. Lacul are legătură cu Dunărea, existând un stăvilar care reglementează schimbul de ape. În parte a vestică a lacului este prezentă o fâșie de pământ înaltă și stâncoasă (calcaroasă). Remarcabilă este și existența pe versantul drept al lacului Bugeac a unei grote neexploatate turistic formată în depozitele fosilifere din această zonă. Constituie un loc prielnic pentru populațiile de păsări acvatice majoritatea deosebit de importante din punct de vedere conservativ.;

4.2 Quality and importance

Una dintre principalele zone de hrănire și odihnă din SE României pentru Pelecanus crispus- specie amenințată critic la nivel global.Între primele 5 situri din țară pentru: Charadrius alexandrinus,Cygnus cygnus, Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Tadorna ferruginea. Acest sit adăpostește în timpul perioadelor de migratie și iarna populații foarte importante de păsări acvatice.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
H853NI
HA04NO
MD01.02NO
HE01NO
HF01NI
HF02.01NI
HF03.02.03NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

P.Gâștescu, 1971, Lacurile din România, Limnologie regională, Ed. Acad. București Documentatie specii : <Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{Datele privind migratia - Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A026)};{Observatii in teren, 2003-2008. Alexandru Dorosencu(A120)};{Baza de date SOR 2010(A156)};{Evaluari populatie cuibaritoare 2003-2009. INCDDD-Tulcea. Datele privind migratia - SOR 2006, autor Attila S.(A249)};><Domsa Cristi - Societatea Ornitologica Romana:><Sandor Attila - Societatea Ornitologica Româna:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO04200.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO04IV.28.-Lacul Bugeac=100.00
RO04IV.28.-Lacul Bugeac=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other IV.28.-Lacul Bugeac=100.00
IV.28.-Lacul Bugeac=100.00

5.3 Site designation (optional)

Lacul Bugeac a fost declarat rezervație naturală prin H.G. 2151/2004

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Address:
Email:office@constanta.rosilva.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu există plan de management.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0053
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY