Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0070

1.3 Site name

Lunca Prutului - Vlădești - Frumușița

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.113200
Latitude:45.717153

2.2 Area [ha]

14600.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    50  70     
BA054Anas acuta    120  150           
BA056Anas clypeata    50  100           
BA050Anas penelope    150  200           
BA053Anas platyrhynchos    1500  2500           
BA053Anas platyrhynchos    500  1000           
BA041Anser albifrons    9000  11000     
BA041Anser albifrons    50  100     
BA043Anser anser    500  1000   
BA029Ardea purpurea    10  15     
BA024Ardeola ralloides    15  20     
BA059Aythya ferina    150  200           
BA060Aythya nyroca    32  40   
BA021Botaurus stellaris       
BA396Branta ruficollis             
BA087Buteo buteo    15  20           
BA196Chlidonias hybridus    150  270     
BA031Ciconia ciconia    3000  4500     
BA081Circus aeruginosus       
BA231Coracias garrulus    40  50   
BA038Cygnus cygnus       
BA036Cygnus olor    10  15     
BA238Dendrocopos medius    20  30     
BA429Dendrocopos syriacus    50  70     
BA236Dryocopus martius    15  20           
BA026Egretta garzetta    40  50     
BA026Egretta garzetta    100  200     
BA098Falco columbarius    10  15     
BA103Falco peregrinus       
BA096Falco tinnunculus    10  15           
BA097Falco vespertinus    10  15   
BA125Fulica atra    1500  3000     
BA125Fulica atra    4000  5000     
BA075Haliaeetus albicilla    10     
BA131Himantopus himantopus    30  40           
BA022Ixobrychus minutus    20  60   
BA338Lanius collurio    30  35           
BA339Lanius minor    10  30         
BA459Larus cachinnans    3000  5000     
BA179Larus ridibundus    3500  5000     
BA156Limosa limosa    7000  10000     
BA230Merops apiaster    20  30           
BA160Numenius arquata    1500  2000     
BA023Nycticorax nycticorax    25  50     
BA094Pandion haliaetus       
BA019Pelecanus onocrotalus    350  500   
BA017Phalacrocorax carbo    200  350           
BA393Phalacrocorax pygmeus    220  260   
BA151Philomachus pugnax                 
BA234Picus canus    30  50           
BA034Platalea leucorodia    10  30         
BA032Plegadis falcinellus    50  100           
BA141Pluvialis squatarola    100  150     
BA132Recurvirostra avosetta    50  60     
BA193Sterna hirundo    120  150     
BA161Tringa erythropus    1500  2000     
BA166Tringa glareola                 
BA163Tringa stagnatilis    250  300     
BA162Tringa totanus    1000  1500   
BA142Vanellus vanellus    5000  10000     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.53
N070.54
N1282.08
N142.53
N150.38
N164.87
N232.84
N260.18

Total Habitat Cover

99.95

Other Site Characteristics

Bazinul hidrografic Prut în zona sa inferioară, pe teritoriul județului Galați, se încadrează în marea unitate geomorfologică a Podișului Moldovei, subunitatea platforma Bârladului cu sectorul său Platforma Covurlui, care este subdivizată la rândul ei în colinele Covurluiului și Câmpia Covurluiului. Din fragmentarea reliefului s-au separat trei unitități geomorfologice:platouri, văi și Lunca Prutului. Relieful luncii se prezinta în general plan, cu o panta continua de la nord spre sud. Transversal, terenul este înclinat spre râul Prut (est). Aspectul general al luncii este cel al unei depresiuni largi. Microrelieful este reprezentat de forme de acumulare (grinduri) si forme negative (foste lacuri, gârle, balti si mlaștini). În cadrul luncii se disting grinduri exterioare, cum este grindul principal al Prutului alcătuit din texturi grosiere și mijlocii, în rest grinduri interioare (intergrinduri) formate de-a lungul fostelor privale și alcătuite din texturi fine și în mai mică măsură din texturi mijlocii. Geologic: în profunzime - formatiuni cristaline si magmatice; în cuvertura se pot contura ciclurile sedimentare: 1) permian - triasic inferior, 2) jurasic - cretacic - eocen si 3) badenian superior - romanian (pliocen). ;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 23 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Falco vespertinus Falco vespertinus Coracias garrulus Ardea purpurea Alcedo atthis Ardeola ralloides Ciconia nigra Dendrocopos syriacus Egretta alba Nycticorax nycticorax Sterna hirundo Egretta garzetta Chlidonias hybridus Circus aeruginosus Dryocopus martius Aythya nyroca Picus canus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus Ciconia ciconia Pelecanus onocrotalus Pelecanus onocrotalus Pandion haliaetus Recurvirostra avosetta Haliaeetus albicilla Himantopus himantopus Limosa limosa Anser albifrons Anser anser Tringa erythropus Tringa stagnatilis Pluvialis squatarola Phalacrocorax carbo Anas platyrhynchos Numenius arquata Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: rate, gaste. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04NI
ME04.01NI
MF01NI
MF03.01NI
HJ02.01.01NI
HJ02.12NI
MK02.03NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HL08NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Documentatie specii : <Constantin Ion - Facultatea de Biologie, Univ. "Al. I. Cuza" Iasi:><Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:><Mihai Marinov - Institutul National Delta Dunarii:{Baza de date SOR.(A043)};{Baza de date SOR.(A162)};><Domsa Cristi - Societatea Ornitologica Romana:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO0537.81
RO981.08

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO05V.2.-Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior*12.67
RO982.416.-Lacul Vlășcuța+0.29
RO982.416.-Lacul Vlășcuța+0.29
RO05V.2.-Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior*12.67
RO982.416.-Lacul Vlășcuța+0.50
RO05V.2.-Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior*12.47

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other V.2.-Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior*12.67
2.416.-Lacul Vlășcuța+0.29
2.416.-Lacul Vlășcuța+0.29
V.2.-Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior*12.67
2.416.-Lacul Vlășcuța+0.50
V.2.-Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior*12.47

5.3 Site designation (optional)

Situl este inclus în Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (8247ha), încadrat la categoria de management parc natural prin HG 2151/2004, privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Situl este inclus în Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.În prezent nu există un plan de management unitar, dar în conformitate cu prvederile proiectului LIFE05NAT/RO/000155”Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior”, finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Galaţi are obligaţia elaborării planului de managemnet integrat în conformitate cu cerinţele directivelor europene Păsări (79/409/EEC) şi Habitate (92/43/EEC).

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0070
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY