Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0080

1.3 Site name

Munții Almăjului - Locvei

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.001272
Latitude:44.697781

2.2 Area [ha]

117770.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA402Accipiter brevipes    10   
BA086Accipiter nisus                 
BA256Anthus trivialis                 
BA228Apus melba                 
BA091Aquila chrysaetos     
BA089Aquila pomarina    10   
BA104Bonasa bonasia    80  110   
BA215Bubo bubo    10   
BA087Buteo buteo                 
BA088Buteo lagopus                 
BA224Caprimulgus europaeus    300  500   
BA031Ciconia ciconia    40  50   
BA080Circaetus gallicus    15  30   
BA231Coracias garrulus    10  12   
BA212Cuculus canorus                 
BA253Delichon urbica                 
BA239Dendrocopos leucotos    300  350   
BA238Dendrocopos medius    1200  1300   
BA236Dryocopus martius    210  230   
BA377Emberiza cirlus                 
BA379Emberiza hortulana    100  150   
BA103Falco peregrinus     
BA099Falco subbuteo                 
BA075Haliaeetus albicilla     
BA092Hieraaetus pennatus     
BA438Hippolais pallida                 
BA338Lanius collurio    4900  5000   
BA246Lullula arborea    1800  2300   
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA214Otus scops                 
BA072Pernis apivorus    20  40   
BA234Picus canus    300  350   
BA250Ptyonoprogne rupestris                 
BA220Strix uralensis    20  30   
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acer pseudoplatanus                   
2644Capreolus capreolus                   
Carpinus orientalis                   
Corylus colurna                   
Cotinus coggygria                   
Fagus sylvatica                   
Fraxinus excelsior                   
1357Martes martes                   
2631Meles meles                   
Prunus mahaleb                   
2607Sciurus vulgaris                   
Sus scrofa                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.25
N092.07
N121.68
N1411.03
N154.99
N1671.60
N190.53
N211.21
N220.24
N232.01
N264.36

Total Habitat Cover

99.96999999999998

Other Site Characteristics

Diversitatea litologică a acestui masiv montan (roci cristaline, magmatice și sedimentare)a dus la individualizarea unui peisaj foarte complex, cu multe elemente spectaculoase (Cazanele Dunării, creste și abrupturi calcaroase, chei, peșteri, cascade, forme de relief vulcanic, depresiuni etc.).;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr. 8 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: dumbrăveancă (Coracias garrulus); C6 – populații importante din 12 specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 12 specii acvilă de munte (Aquila chrisaetos), acvilă mică (Hieraaetus pennatus), șerpar (Circaetus gallicus), uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes), șoim călător (Falco peregrinus), codalb (Haliaeetus albicilla), buhă (Bubo bubo), barză albă (Ciconia ciconia), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus) și presură de grădină (Emberiza hortulana). Zonă deluroasă și de munte, în partea de sud cu caracter submediteranean. Întâlnim aici stânci abrupre, păduri mari de foioase, fânațe și pășuni în stare semi-naturală oferând adăpost pentru o gamă variată de specii. Impactul antropic este puțin semnificativ. Au apărut aici unele specii de păsări cu distribuție sudică, care cuibăresc doar în câteva zone ale țării, ca uliul cu picioare scurte, acesta fiind unul dintre cele două locuri de cuibărit cunoscute în afara Dobrogei. Tot în zonă găsim cele mai mari efective de șerpar din afara Dobrogei, situl fiind important si pentru o serie de specii de pădure, de stâncării respectiv partea de nord-vest deține populații mari de presură de grădină și de barză albă. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
M853NO
LA01NI
LA01NO
LA03NI
LA03NO
MA04NO
MA04NI
MA05.01NI
MA07NO
LA07NI
LA08NO
LA08NI
MD03.02NO
LE02.01NI
MF02.01NO
MF03.02.01NO
LF04NO
MG01.04NO
MG02NO
MH01NO
LH06.01NO
LH06.01NI
MI01NI
LJ01NI
MK01.01NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNO
MBNI
MB01.01NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Studiu de fundamentare de la Universitatea din Timișoara. Documentatie specii : <Carmen Sorescu - Agentia pentru Protectia Mediului Caras Severin:><Istvan Kovacs - Asociatia "Grupul Milvus":>< Maftei - C.M.S.N. "Ion Borcea" Bacau:><Istvan Komaromi - Milvus Grup:><Marton Kelemen - Milvus Grup:><Sandor Attila - Societatea Ornitologica Româna:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO020.00
RO045.71
RO05299.99
RO982.13

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO05D-Parcul Natural Porțile de Fier*100.00
RO02E-Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița*0.00
RO042.298.-Valea Mare+0.00
RO042.299.-Balta Nera - Dunăre*0.05
RO982.312.-Baziaș+0.18
RO042.597.-Gura Văii - Vârciorova+0.42
RO982.598.-Valea Oglănicului*0.14
RO982.607.-Dealul Duhovnei+0.25
RO982.608.-Dealul Vărănic+0.00
RO042.609.-Cazanele Mari și Cazanele Mici*0.07
RO042.610.-Locul fosilifer Șvinița+0.13
RO042.611.-Locul fosilifer Bahna+0.02
RO042.622.-Cracul Găioara+0.02
RO042.624.-Cracul Crucii*0.09
RO042.625.-Fața Virului+0.13
RO982.307.-Râpa cu lăstuni din Valea Divici+0.00
RO042.298.-Valea Mare+0.99
RO042.299.-Balta Nera - Dunăre*0.05
RO982.307.-Râpa cu lăstuni din Valea Divici+0.00
RO982.312.-Baziaș+0.18
RO042.597.-Gura Văii - Vârciorova+0.61
RO982.598.-Valea Oglănicului*0.14
RO982.607.-Dealul Duhovnei+0.25
RO982.608.-Dealul Vărănic*0.20
RO042.609.-Cazanele Mari și Cazanele Mici*0.31
RO042.610.-Locul fosilifer Șvinița+0.13
RO042.611.-Locul fosilifer Bahna+0.02
RO042.622.-Cracul Găioara+0.02
RO042.624.-Cracul Crucii*0.09
RO042.625.-Fața Virului+0.13
RO05D-Parcul Natural Porțile de Fier*99.99
RO02E-Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița*0.00
RO04IV.13.-Peștera cu Apă din Valea Polevii+0.00
RO05V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinți*0.00
RO042.298.-Valea Mare+0.99
RO042.299.-Balta Nera - Dunăre*0.05
RO982.307.-Râpa cu lăstuni din Valea Divici+0.00
RO982.312.-Baziaș+0.19
RO042.597.-Gura Văii - Vârciorova+0.63
RO982.598.-Valea Oglănicului+0.14
RO982.607.-Dealul Duhovnei+0.25
RO982.608.-Dealul Vărănic*0.21
RO042.609.-Cazanele Mari și Cazanele Mici+0.32
RO042.610.-Locul fosilifer Șvinița+0.13
RO042.611.-Locul fosilifer Bahna+0.02
RO042.622.-Cracul Găioara+0.02
RO042.624.-Cracul Crucii+0.09
RO042.625.-Fața Virului+0.14
RO05D-Parcul Natural Porțile de Fier-100.00
RO02E-Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița/0.00
RO04IV.13.-Peștera cu Apă din Valea Polevii+0.04
RO05V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinți/0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other D-Parcul Natural Porțile de Fier*100.00
E-Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița*0.00
2.298.-Valea Mare+0.00
2.299.-Balta Nera - Dunăre*0.05
2.312.-Baziaș+0.18
2.597.-Gura Văii - Vârciorova+0.42
2.598.-Valea Oglănicului*0.14
2.607.-Dealul Duhovnei+0.25
2.608.-Dealul Vărănic+0.00
2.609.-Cazanele Mari și Cazanele Mici*0.07
2.610.-Locul fosilifer Șvinița+0.13
2.611.-Locul fosilifer Bahna+0.02
2.622.-Cracul Găioara+0.02
2.624.-Cracul Crucii*0.09
2.625.-Fața Virului+0.13
2.307.-Râpa cu lăstuni din Valea Divici+0.00
2.298.-Valea Mare+0.99
2.299.-Balta Nera - Dunăre*0.05
2.307.-Râpa cu lăstuni din Valea Divici+0.00
2.312.-Baziaș+0.18
2.597.-Gura Văii - Vârciorova+0.61
2.598.-Valea Oglănicului*0.14
2.607.-Dealul Duhovnei+0.25
2.608.-Dealul Vărănic*0.20
2.609.-Cazanele Mari și Cazanele Mici*0.31
2.610.-Locul fosilifer Șvinița+0.13
2.611.-Locul fosilifer Bahna+0.02
2.622.-Cracul Găioara+0.02
2.624.-Cracul Crucii*0.09
2.625.-Fața Virului+0.13
D-Parcul Natural Porțile de Fier*99.99
E-Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița*0.00
IV.13.-Peștera cu Apă din Valea Polevii+0.00
V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinți*0.00
2.298.-Valea Mare+0.99
2.299.-Balta Nera - Dunăre*0.05
2.307.-Râpa cu lăstuni din Valea Divici+0.00
2.312.-Baziaș+0.19
2.597.-Gura Văii - Vârciorova+0.63
2.598.-Valea Oglănicului+0.14
2.607.-Dealul Duhovnei+0.25
2.608.-Dealul Vărănic*0.21
2.609.-Cazanele Mari și Cazanele Mici+0.32
2.610.-Locul fosilifer Șvinița+0.13
2.611.-Locul fosilifer Bahna+0.02
2.622.-Cracul Găioara+0.02
2.624.-Cracul Crucii+0.09
2.625.-Fața Virului+0.14
D-Parcul Natural Porțile de Fier-100.00
E-Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița/0.00
IV.13.-Peștera cu Apă din Valea Polevii+0.04
V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinți/0.00

5.3 Site designation (optional)

Munții Almăjului și Locvei, ca și unități majore de relief, sunt componente ale Parcului Natural “Porțile de Fier”, parc ce a fost constituit în baza Ordinului Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 84/30.01.1998, în zona Defileului Dunării dintre Baziaș și Gura-Văii, cu o lungime totală de 134 Km, pe raza județelor Caraș-Severin și Mehedinți.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Planul de management a fost elaborat la nivelul întregului parc natural; se află în procedura de avizare.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0080
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY