Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0081

1.3 Site name

Munții Apuseni - Vlădeasa

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.794278
Latitude:46.619458

2.2 Area [ha]

92859.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest
RO11Nord-Vest
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA086Accipiter nisus                 
BA223Aegolius funereus    150  210   
BA256Anthus trivialis                 
BA228Apus melba                 
BA091Aquila chrysaetos     
BA221Asio otus                 
BA104Bonasa bonasia    350  420   
BA215Bubo bubo     
BA087Buteo buteo                 
BA088Buteo lagopus                 
BA224Caprimulgus europaeus    20  30   
BA080Circaetus gallicus     
BA373Coccothraustes coccothraustes                 
BA207Columba oenas                 
BA208Columba palumbus                 
BA122Crex crex    10  30   
BA212Cuculus canorus                 
BA253Delichon urbica                 
BA239Dendrocopos leucotos    170  210   
BA238Dendrocopos medius    10  30         
BA236Dryocopus martius    140  160   
BA378Emberiza cia                 
BA103Falco peregrinus     
BA099Falco subbuteo                 
BA321Ficedula albicollis    11000  16000   
BA320Ficedula parva    1500  2100   
BA217Glaucidium passerinum    50  60   
BA338Lanius collurio    200  300         
BA369Loxia curvirostra                 
BA246Lullula arborea    150  200   
BA262Motacilla alba                 
BA261Motacilla cinerea                 
BA072Pernis apivorus    30  40   
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA315Phylloscopus collybita                 
BA314Phylloscopus sibilatrix                 
BA241Picoides tridactylus    160  200   
BA234Picus canus    140  160   
BA372Pyrrhula pyrrhula                 
BA318Regulus ignicapillus                 
BA317Regulus regulus                 
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata                 
BA361Serinus serinus                 
BA220Strix uralensis    70  100   
BA351Sturnus vulgaris                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA308Sylvia curruca                 
BA283Turdus merula                 
BA285Turdus philomelos                 
BA284Turdus pilaris                 
BA282Turdus torquatus                 
BA287Turdus viscivorus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.89
N080.58
N095.79
N147.15
N155.07
N1615.58
N1748.05
N1911.57
N230.48
N264.85

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Zonă montană cu fenomene carstice, grohotișuri, goluri alpine și păduri de conifere întinse. Zona este cuprinsă de PN Apuseni, fiind una dintre cele mai sălbatice și bine conservată din Munții Apuseni. Munții Apuseni constituie o mare atracție turistică a județului Bihor și a țării, drept pentru care au fost clasificați ca făcând parte din grupa munților de o foarte mare complexitate turistică, alături de mult mai mediatizații săi frați, munții din Carpații Orientali și Meridionali. Resursele turistice naturale sunt cele care, de-a lungul anilor s-au păstrat într-o formă sau alta, neatinse de activitățile umane.;

4.2 Quality and importance

Padiș – Muntele Vlădeasa C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie cristelul de câmp (Crex crex) C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 12 specii acvila de munte (Aquila chrisaetos), șoim călător (Falco peregrinus), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), minuniță (Aegolius funereus), buhă (Bubo bubo), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva). Zona propusă constă din Parcul Național Apuseni lărgit cu Muntele Vlădeasa, pentru a include pădurile întinse de conifere și alte habitate importante. Cele mai importante habitate ale sitului din punct de vedere ornitologic sunt pădurile întinse de molid, amestec molid – fag și fag, respectiv zonele stâncoase unde își găsesc loc de cuibărit câteva specii de răpitoare. Astfel în molidișurile cuibăresc cel puțin patru specii cu efective importante pentru România, iar în pădurile de amestec și cele de fag alte cinci specii. În zonele stâncoase găsim două specii de răpitoare de zi și buha, toate trei fiind rare pe plan național. Pajiștile dintre păduri oferă loc de vânătoare pentru speciile de răpitoare, respectiv aici cuibărește cristelul de câmp. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04NI
MB03NI
ME03.04NO
HF03.01NI
MF03.01NO
HF03.02.03NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Planul de management al PNAp care a fost pus la dispoziție de către Administrația PNAp, baza de date PNAp. ***, 1992. ”Studii privind organizarea rețelei de arii protejate pe teritoriul țării”, faza a III-a: „Elaborarea studiilor de fundamentare pentru următoarele parcuri naționale: Bucegi, Apuseni, Călimani, Porțile de Fier, Ceahlău, Retezat”, contract de cercetare nr 25374 la Ministerul Mediului și nr 1294 (16) la Institutul de Biologie. 1) Baza de date APM Cluj 2005-2006 2)Academia Română, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, Cartea roșie a vertebratelor din România, București 2005 3)Bruum, B et al., Păsările din România și Europa - Determinator ilustrat-, versiunea românească, Dan Munteanu 4) Fișa de caracterizare Corine Biotop Vlădeasa, 1996 5) Ocolul Silvic Huedin, Amenajament silvic, UP V Bologa - Vlădeasa, 2004 6) Ocolul Silvic Huedin, Amenajament silvic, UP VI Valea Drăganului, 2004 7) Olteanu et. al., Lista roșie a plantelor superioare din România, Studii, Sinteze, Documentații de Ecologie nr I/1994. Studiul sistemic al rezervațiilor naturale din județul Alba, 1998 - Institutul de Geografie din cadrul Academiei Române, coordonator dr. Mircea Buză Documentatie specii : <Tamas Papp - Asociatia Grupul Milvus:>< Maftei - C.M.S.N. "Ion Borcea" Bacau:><Marton Kelemen - Milvus Grup:><Sandor Attila - Societatea Ornitologica Româna:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO031.22
RO0412.41
RO05234.44
RO981.25

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO05F-Parcul Natural Apuseni*77.98
RO032.60.-Avenul din Hoanca Urzicarului+0.03
RO042.61.-Peștera Coiba Mică+0.00
RO032.62.-Peștera Coiba Mare+0.00
RO982.63.-Peștera Vârtopașu+0.01
RO042.64.-Huda Orbului+0.02
RO032.65.-Peștera Hodobana+0.00
RO032.66.-Avenul cu două intrări+0.01
RO042.67.-Izbucul Tăuzului+0.00
RO042.68.-Peștera de la Hoanca Apei+0.01
RO042.69.-Avenul de la Tău*0.02
RO042.70.-Peștera Pojarul Poliței+0.01
RO032.71.-Avenul din Șesuri+0.01
RO042.72.-Izbucul Poliței+0.00
RO042.73.-Izbucul Cotețul Dobreștilor*0.01
RO042.74.-Peștera de sub Zgurăști+0.00
RO042.75.-Peștera Poarta lui Ionele+0.01
RO042.76.-Peștera din Peretele Dârninii+0.05
RO042.77.-Izbucul Mătișești+0.02
RO982.80.-Cheile Mândruțului*0.05
RO042.141.-Groapa Ruginoasă - Valea Seacă+0.02
RO042.142.-Pietrele Galbenei+0.01
RO042.143.-Piatra Bulzului+0.00
RO042.144.-Ghețarul Focul Viu+0.05
RO042.145.-Avenul Ghețarul Borțig+0.01
RO982.146.-Vârful Buteasa+0.02
RO042.148.-Fâneața Izvoarelor Crișul Pietros +0.01
RO032.149.-Cetățile Ponorului+0.02
RO042.150.-Valea Galbenei+0.19
RO042.151.-Valea Sighiștelului+0.35
RO042.152.-Pietrele Boghii+0.01
RO042.153.-Săritoarea Bohodeiului+0.08
RO042.154.-Cetatea Rădesei+0.06
RO042.155.-Poiana Florilor+0.02
RO042.156.-Platoul carstic Padiș+0.06
RO042.157.-Depresiunea Bălileasa+0.24
RO042.158.-Groapa de la Barsa+0.06
RO042.159.-Vârful Biserica Moțului+0.01
RO042.160.-Platoul carstic Lumea Pierdută+0.18
RO982.325.-Peștera Vârfurașu+0.16
RO042.336.-Peștera Mare din Valea Firii+0.07
RO042.337.-Peștera din Piatra Ponorului+1.83
RO982.340.-Molhașul Mare de la Izbuce+0.05
RO042.10.-Peștera Ghețarul Scărișoara+0.02
RO032.11.-Peștera Ghețarul de la Vârtop+0.03
RO042.30.-Cheile Gârdișoarei+0.04
RO042.31.-Cheile Ordâncușei*0.25
RO042.32.-Cheile Albacului*0.05
RO042.10.-Peștera Ghețarul Scărișoara+0.02
RO032.11.-Peștera Ghețarul de la Vârtop+0.03
RO042.141.-Groapa Ruginoasă - Valea Seacă+0.02
RO042.142.-Pietrele Galbenei+0.01
RO042.143.-Piatra Bulzului+0.00
RO042.144.-Ghețarul Focul Viu+0.05
RO042.145.-Avenul Ghețarul Borțig+0.01
RO982.146.-Vârful Buteasa+0.02
RO042.148.-Fâneața Izvoarelor Crișul Pietros +0.01
RO032.149.-Cetățile Ponorului+0.02
RO042.150.-Valea Galbenei+0.19
RO042.151.-Valea Sighiștelului+0.35
RO042.152.-Pietrele Boghii+0.02
RO042.153.-Săritoarea Bohodeiului+0.08
RO042.154.-Cetatea Rădesei+0.06
RO042.155.-Poiana Florilor+0.02
RO042.156.-Platoul carstic Padiș+0.06
RO042.157.-Depresiunea Bălileasa+0.24
RO042.158.-Groapa de la Barsa+0.06
RO042.159.-Vârful Biserica Moțului+0.01
RO042.160.-Platoul carstic Lumea Pierdută+0.18
RO982.172.-Peștera lui Micula*0.02
RO982.180.-Piatra Grăitoare din coasta de S-E a Brăiesei+0.03
RO042.30.-Cheile Gârdișoarei+0.04
RO042.31.-Cheile Ordâncușei*0.25
RO042.32.-Cheile Albacului*0.05
RO982.325.-Peștera Vârfurașu+0.16
RO042.336.-Peștera Mare din Valea Firii+0.07
RO042.337.-Peștera din Piatra Ponorului+1.83
RO982.340.-Molhașul Mare de la Izbuce+0.05
RO032.60.-Avenul din Hoanca Urzicarului+0.03
RO042.61.-Peștera Coiba Mică+0.00
RO032.62.-Peștera Coiba Mare+0.00
RO982.63.-Peștera Vârtopașu+0.01
RO042.64.-Huda Orbului+0.02
RO032.65.-Peștera Hodobana+0.00
RO032.66.-Avenul cu două intrări+0.01
RO042.67.-Izbucul Tăuzului+0.00
RO042.68.-Peștera de la Hoanca Apei+0.01
RO042.69.-Avenul de la Tău*0.02
RO042.70.-Peștera Pojarul Poliței+0.01
RO032.71.-Avenul din Șesuri+0.01
RO042.72.-Izbucul Poliței+0.00
RO042.73.-Izbucul Cotețul Dobreștilor*0.01
RO042.74.-Peștera de sub Zgurăști+0.00
RO042.75.-Peștera Poarta lui Ionele+0.01
RO042.76.-Peștera din Peretele Dârninii+0.05
RO042.77.-Izbucul Mătișești+0.02
RO982.80.-Cheile Mândruțului*0.05
RO05F-Parcul Natural Apuseni*77.99
RO03III.1.-Peștera Smeilor de la Onceasa+0.01
RO03IV.10.-Sistemul carstic Peștera Cerbului - Avenul cu Vacă+0.08
RO03IV.9.-Complexul carstic din Valea Ponorului+0.20
RO042.10.-Peștera Ghețarul Scărișoara+0.02
RO032.11.-Peștera Ghețarul de la Vârtop+0.05
RO042.141.-Groapa Ruginoasă - Valea Seacă+0.03
RO042.142.-Pietrele Galbenei+0.01
RO042.143.-Piatra Bulzului+0.00
RO042.144.-Ghețarul Focul Viu+0.07
RO042.145.-Avenul Ghețarul Borțig+0.01
RO982.146.-Vârful Buteasa+0.02
RO042.147.-Molhașurile din Valea Izbucelor+0.09
RO032.149.-Cetățile Ponorului+0.19
RO042.150.-Valea Galbenei+0.24
RO042.151.-Valea Sighiștelului+0.38
RO042.152.-Pietrele Boghii+0.04
RO042.153.-Săritoarea Bohodeiului+0.06
RO042.154.-Cetatea Rădesei+0.07
RO042.155.-Poiana Florilor+0.02
RO042.156.-Platoul carstic Padiș+0.06
RO042.157.-Depresiunea Bălileasa+0.12
RO042.158.-Groapa de la Barsa+0.20
RO042.159.-Vârful Biserica Moțului+0.01
RO042.160.-Platoul carstic Lumea Pierdută+0.30
RO032.169.-Peștera Urșilor de la Chișcău/0.00
RO982.172.-Peștera lui Micula*0.36
RO042.176.-Vârful Cârligați+0.13
RO982.180.-Piatra Grăitoare din coasta de S-E a Brăiesei+0.05
RO042.30.-Cheile Gârdișoarei+0.05
RO042.31.-Cheile Ordâncușei+0.25
RO042.32.-Cheile Albacului*0.04
RO982.325.-Peștera Vârfurașu+0.13
RO042.336.-Peștera Mare din Valea Firii+0.06
RO042.337.-Peștera din Piatra Ponorului+1.86
RO982.340.-Molhașul Mare de la Izbuce+0.01
RO032.60.-Avenul din Hoanca Urzicarului+0.03
RO042.61.-Peștera Coiba Mică+0.02
RO032.62.-Peștera Coiba Mare+0.02
RO982.63.-Peștera Vârtopașu+0.00
RO042.64.-Huda Orbului+0.03
RO032.65.-Peștera Hodobana+0.04
RO032.66.-Avenul cu două intrări+0.04
RO042.67.-Izbucul Tăuzului+0.03
RO042.68.-Peștera de la Hoanca Apei+0.02
RO042.69.-Avenul de la Tău*0.00
RO042.70.-Peștera Pojarul Poliței+0.02
RO032.71.-Avenul din Șesuri+0.02
RO042.72.-Izbucul Poliței+0.00
RO042.73.-Izbucul Cotețul Dobreștilor+0.02
RO042.74.-Peștera de sub Zgurăști+0.08
RO042.75.-Peștera Poarta lui Ionele+0.00
RO042.76.-Peștera din Peretele Dârninii+0.51
RO042.77.-Izbucul Mătișești+0.01
RO982.80.-Cheile Mândruțului+0.05
RO05F-Parcul Natural Apuseni*78.47
RO03III.1.-Peștera Smeilor de la Onceasa+0.01
RO03IV.10.-Sistemul carstic Peștera Cerbului - Avenul cu Vacă+0.10
RO03IV.9.-Complexul carstic din Valea Ponorului+0.23

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other F-Parcul Natural Apuseni*77.98
2.60.-Avenul din Hoanca Urzicarului+0.03
2.61.-Peștera Coiba Mică+0.00
2.62.-Peștera Coiba Mare+0.00
2.63.-Peștera Vârtopașu+0.01
2.64.-Huda Orbului+0.02
2.65.-Peștera Hodobana+0.00
2.66.-Avenul cu două intrări+0.01
2.67.-Izbucul Tăuzului+0.00
2.68.-Peștera de la Hoanca Apei+0.01
2.69.-Avenul de la Tău*0.02
2.70.-Peștera Pojarul Poliței+0.01
2.71.-Avenul din Șesuri+0.01
2.72.-Izbucul Poliței+0.00
2.73.-Izbucul Cotețul Dobreștilor*0.01
2.74.-Peștera de sub Zgurăști+0.00
2.75.-Peștera Poarta lui Ionele+0.01
2.76.-Peștera din Peretele Dârninii+0.05
2.77.-Izbucul Mătișești+0.02
2.80.-Cheile Mândruțului*0.05
2.141.-Groapa Ruginoasă - Valea Seacă+0.02
2.142.-Pietrele Galbenei+0.01
2.143.-Piatra Bulzului+0.00
2.144.-Ghețarul Focul Viu+0.05
2.145.-Avenul Ghețarul Borțig+0.01
2.146.-Vârful Buteasa+0.02
2.148.-Fâneața Izvoarelor Crișul Pietros +0.01
2.149.-Cetățile Ponorului+0.02
2.150.-Valea Galbenei+0.19
2.151.-Valea Sighiștelului+0.35
2.152.-Pietrele Boghii+0.01
2.153.-Săritoarea Bohodeiului+0.08
2.154.-Cetatea Rădesei+0.06
2.155.-Poiana Florilor+0.02
2.156.-Platoul carstic Padiș+0.06
2.157.-Depresiunea Bălileasa+0.24
2.158.-Groapa de la Barsa+0.06
2.159.-Vârful Biserica Moțului+0.01
2.160.-Platoul carstic Lumea Pierdută+0.18
2.325.-Peștera Vârfurașu+0.16
2.336.-Peștera Mare din Valea Firii+0.07
2.337.-Peștera din Piatra Ponorului+1.83
2.340.-Molhașul Mare de la Izbuce+0.05
2.10.-Peștera Ghețarul Scărișoara+0.02
2.11.-Peștera Ghețarul de la Vârtop+0.03
2.30.-Cheile Gârdișoarei+0.04
2.31.-Cheile Ordâncușei*0.25
2.32.-Cheile Albacului*0.05
2.10.-Peștera Ghețarul Scărișoara+0.02
2.11.-Peștera Ghețarul de la Vârtop+0.03
2.141.-Groapa Ruginoasă - Valea Seacă+0.02
2.142.-Pietrele Galbenei+0.01
2.143.-Piatra Bulzului+0.00
2.144.-Ghețarul Focul Viu+0.05
2.145.-Avenul Ghețarul Borțig+0.01
2.146.-Vârful Buteasa+0.02
2.148.-Fâneața Izvoarelor Crișul Pietros +0.01
2.149.-Cetățile Ponorului+0.02
2.150.-Valea Galbenei+0.19
2.151.-Valea Sighiștelului+0.35
2.152.-Pietrele Boghii+0.02
2.153.-Săritoarea Bohodeiului+0.08
2.154.-Cetatea Rădesei+0.06
2.155.-Poiana Florilor+0.02
2.156.-Platoul carstic Padiș+0.06
2.157.-Depresiunea Bălileasa+0.24
2.158.-Groapa de la Barsa+0.06
2.159.-Vârful Biserica Moțului+0.01
2.160.-Platoul carstic Lumea Pierdută+0.18
2.172.-Peștera lui Micula*0.02
2.180.-Piatra Grăitoare din coasta de S-E a Brăiesei+0.03
2.30.-Cheile Gârdișoarei+0.04
2.31.-Cheile Ordâncușei*0.25
2.32.-Cheile Albacului*0.05
2.325.-Peștera Vârfurașu+0.16
2.336.-Peștera Mare din Valea Firii+0.07
2.337.-Peștera din Piatra Ponorului+1.83
2.340.-Molhașul Mare de la Izbuce+0.05
2.60.-Avenul din Hoanca Urzicarului+0.03
2.61.-Peștera Coiba Mică+0.00
2.62.-Peștera Coiba Mare+0.00
2.63.-Peștera Vârtopașu+0.01
2.64.-Huda Orbului+0.02
2.65.-Peștera Hodobana+0.00
2.66.-Avenul cu două intrări+0.01
2.67.-Izbucul Tăuzului+0.00
2.68.-Peștera de la Hoanca Apei+0.01
2.69.-Avenul de la Tău*0.02
2.70.-Peștera Pojarul Poliței+0.01
2.71.-Avenul din Șesuri+0.01
2.72.-Izbucul Poliței+0.00
2.73.-Izbucul Cotețul Dobreștilor*0.01
2.74.-Peștera de sub Zgurăști+0.00
2.75.-Peștera Poarta lui Ionele+0.01
2.76.-Peștera din Peretele Dârninii+0.05
2.77.-Izbucul Mătișești+0.02
2.80.-Cheile Mândruțului*0.05
F-Parcul Natural Apuseni*77.99
III.1.-Peștera Smeilor de la Onceasa+0.01
IV.10.-Sistemul carstic Peștera Cerbului - Avenul cu Vacă+0.08
IV.9.-Complexul carstic din Valea Ponorului+0.20
2.10.-Peștera Ghețarul Scărișoara+0.02
2.11.-Peștera Ghețarul de la Vârtop+0.05
2.141.-Groapa Ruginoasă - Valea Seacă+0.03
2.142.-Pietrele Galbenei+0.01
2.143.-Piatra Bulzului+0.00
2.144.-Ghețarul Focul Viu+0.07
2.145.-Avenul Ghețarul Borțig+0.01
2.146.-Vârful Buteasa+0.02
2.147.-Molhașurile din Valea Izbucelor+0.09
2.149.-Cetățile Ponorului+0.19
2.150.-Valea Galbenei+0.24
2.151.-Valea Sighiștelului+0.38
2.152.-Pietrele Boghii+0.04
2.153.-Săritoarea Bohodeiului+0.06
2.154.-Cetatea Rădesei+0.07
2.155.-Poiana Florilor+0.02
2.156.-Platoul carstic Padiș+0.06
2.157.-Depresiunea Bălileasa+0.12
2.158.-Groapa de la Barsa+0.20
2.159.-Vârful Biserica Moțului+0.01
2.160.-Platoul carstic Lumea Pierdută+0.30
2.169.-Peștera Urșilor de la Chișcău/0.00
2.172.-Peștera lui Micula*0.36
2.176.-Vârful Cârligați+0.13
2.180.-Piatra Grăitoare din coasta de S-E a Brăiesei+0.05
2.30.-Cheile Gârdișoarei+0.05
2.31.-Cheile Ordâncușei+0.25
2.32.-Cheile Albacului*0.04
2.325.-Peștera Vârfurașu+0.13
2.336.-Peștera Mare din Valea Firii+0.06
2.337.-Peștera din Piatra Ponorului+1.86
2.340.-Molhașul Mare de la Izbuce+0.01
2.60.-Avenul din Hoanca Urzicarului+0.03
2.61.-Peștera Coiba Mică+0.02
2.62.-Peștera Coiba Mare+0.02
2.63.-Peștera Vârtopașu+0.00
2.64.-Huda Orbului+0.03
2.65.-Peștera Hodobana+0.04
2.66.-Avenul cu două intrări+0.04
2.67.-Izbucul Tăuzului+0.03
2.68.-Peștera de la Hoanca Apei+0.02
2.69.-Avenul de la Tău*0.00
2.70.-Peștera Pojarul Poliței+0.02
2.71.-Avenul din Șesuri+0.02
2.72.-Izbucul Poliței+0.00
2.73.-Izbucul Cotețul Dobreștilor+0.02
2.74.-Peștera de sub Zgurăști+0.08
2.75.-Peștera Poarta lui Ionele+0.00
2.76.-Peștera din Peretele Dârninii+0.51
2.77.-Izbucul Mătișești+0.01
2.80.-Cheile Mândruțului+0.05
F-Parcul Natural Apuseni*78.47
III.1.-Peștera Smeilor de la Onceasa+0.01
IV.10.-Sistemul carstic Peștera Cerbului - Avenul cu Vacă+0.10
IV.9.-Complexul carstic din Valea Ponorului+0.23

5.3 Site designation (optional)

Prin LEGEA Nr.5/06.03.2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Sectiunea a III -a zone protejate, in Anexa nr.1, sectiunea I, ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL SI MONUMENTE ALE NATURII, punctul 1.0. - Rezervații ale biosferei, parcuri naționale sau naturale, la punctul F figureaza MUNțII APUSENI , pe raza județelor Alba, Bihor si Cluj, suprafata totala fiind estimată la S = 75.784,00 ha. H.G. Nr.230/04.03.2003 - M.O. Nr.190/26.03.2003 - Hotarâre privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, Art.1 , litera f) Parcul Natural Apuseni. - Incredințarea administrării Parcului Natural Apuseni RNP-MAPAM Contract Nr.733/MMGA/22.05.2004

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

1.Amenajamente silvice, Direcţia Silvică Cluj , Ocolul Silvic Huedin, 2004 2.Amenajamente silvice păduri private. 3.Plan de Urbanism, Comuna Răchiţele. 4.Regulament general pentru executarea de construcţii şi desfăşurarea unor activităţi în zonele naturale protejate de interes judeţean, Judeţul Cluj-emitent Consiliul Judeţean Cluj, 1995. 5.Amenajament păşune împădurită(8%).

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0081
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY