Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0084

1.3 Site name

Munții Retezat

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.828617
Latitude:45.338556

2.2 Area [ha]

38316.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia
RO42Vest
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    50  70   
BA229Alcedo atthis           
BA091Aquila chrysaetos     
BA089Aquila pomarina     
BA104Bonasa bonasia    110  140   
BA215Bubo bubo    12     
BA224Caprimulgus europaeus    15  25   
BA030Ciconia nigra     
BA080Circaetus gallicus     
BA122Crex crex           
BA239Dendrocopos leucotos    80  120   
BA238Dendrocopos medius    10         
BA236Dryocopus martius    40  60   
BA103Falco peregrinus     
BA321Ficedula albicollis    2000  2500   
BA320Ficedula parva    800  1300   
BA217Glaucidium passerinum    15  20   
BA338Lanius collurio    25  35         
BA072Pernis apivorus    35  50   
BA241Picoides tridactylus    75  100   
BA234Picus canus    20  25         
BA220Strix uralensis    30  40   
BA108Tetrao urogallus    50  80   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.22
N0818.50
N0916.84
N162.21
N1742.50
N194.91
N2210.98
N263.76

Total Habitat Cover

99.92

Other Site Characteristics

Prin întinderea sa P.N.R. se suprapune structurilor geologice care alcătuiesc grupa munților Retezat-Godeanu. Caracteristica principală a Munților Retezat este dată de prezența a două mari blocuri de roci eruptive care se desfășoară pe direcțiile de curgere ale Lăpușnicului Mare și Râului Bărbat: spre nord masivul granodioritic de tip Retezat și masivul granodioritic de Buta, care apare în sudul culoarului de vale Lăpușnic-Bărbat și cade sub depozitele jurasice ale Retezatului Mic. P.N.R. dispune de o mare diversitate a formelor, ceea ce oferă peisajului o spectaculozitate aparte. Aici se păstrează cele mai reprezentative forme de relief generat de modificările climatice, relictele glaciațiunii cuaternare din Carpați: circurile glaciare, văile glaciare, custurile, rocile striate și morenele. Flora: aproape 1190 specii de plante superioare din cele peste 3450 cunoscute în România, peste 90 de taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile din Lista roșie a plantelor superioare din România; sub aspect florogenetic, Munții Retezat reprezintă centrul genetic pentru genurile Poa și Hieracium. Fauna: specii endemice de nevertebrate: 9 specii de fluturi, 6 specii de plecoptere și 4 de trichoptere; multe specii de vertebrate a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare; 185 specii de păsări, 55 specii de mamifere.;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr. 25 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii: cocoș de munte (Tetrao urogallus), ieruncă (Bonasa bonasia), acvila de munte (Aquila chrisaetos), șoim călător (Falco peregrinus), minuniță (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), buhă (Bubo bubo), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), muscar mic (Ficedula parva). Zonele cele mai importante din parcul național din punct de vedere al păsărilor sunt pădurile puțin deranjate de molid, amestec fag-molid-brad și cele de fag. Acestea adăpostesc efective cuibăritoare importante pe plan național din 6 specii din anexa I, toate reprezentate cu populații stabile. Alte trei specii (două răpitoare de zi și una de noapte) au efective importante în parcul național, ele preferând stâncile abrupte pentru cuibărit. Este al doilea sit ca importanță pentru acvila de munte din țară. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03NI
LA04NI
LF03.02.03NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Planul de management al Parcului Național Retezat Documentatie specii : <Istvan Kovacs - Asociatia "Grupul Milvus":><Dan Munteanu - Comisia Monumentelor Naturii:{prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A072)};{1. baza de date \"Milvus\"&amp;#x0D; 2. Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.&amp;#x0D; (A080)};{Munteanu, D., (coord.) 2004. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Documentatii. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca, 309pp: 183 - 185.(A089)};{Munteanu, D., (coord.) 2004. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Documentatii. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca, 309pp: 183 - 185.(A091)};{1.Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.&amp;#x0D; 2. Papp, T., Fantana, C., (ed.)(A103)};{Papp, T., Fantana, C., (ed.) 2008. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei \\\"Grupul Milvus\\\", Tirgu-Mures, 319 pp: 102.(A104)};{prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A122)};{Papp, T., Fantana, C., (ed.) 2008. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei \\\\\\\"Grupul Milvus\\\\\\\", Tirgu-Mures, 319 pp: 102.(A215)};{1.Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.(A220)};{prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A224)};{prezenta speciei si efectivul populational preluat din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A229)};{prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A236)};{prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A238)};{Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.(A239)};{Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.(A321)};{prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A338)};><Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO02297.81
RO030.39
RO0415.16
RO050.59

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO02B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei*0.29
RO02C-Parcul Național Retezat*98.73
RO042.494.-Gemenele+5.04
RO032.495.-Peștera cu Corali*0.00
RO032.496.-Peștera Zeicului+0.13
RO042.494.-Gemenele+5.04
RO032.495.-Peștera cu Corali*0.00
RO032.496.-Peștera Zeicului+0.13
RO02B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei*0.08
RO02C-Parcul Național Retezat*98.71
RO05V.4.-Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului*0.59
RO042.423.-Ciucevele Cernei/0.00
RO042.494.-Gemenele+5.08
RO032.495.-Peștera cu Corali/0.00
RO032.496.-Peștera Zeicului+0.13
RO02B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei/0.00
RO02C-Parcul Național Retezat=100.00
RO05V.4.-Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului/0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei*0.29
C-Parcul Național Retezat*98.73
2.494.-Gemenele+5.04
2.495.-Peștera cu Corali*0.00
2.496.-Peștera Zeicului+0.13
2.494.-Gemenele+5.04
2.495.-Peștera cu Corali*0.00
2.496.-Peștera Zeicului+0.13
B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei*0.08
C-Parcul Național Retezat*98.71
V.4.-Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului*0.59
2.423.-Ciucevele Cernei/0.00
2.494.-Gemenele+5.08
2.495.-Peștera cu Corali/0.00
2.496.-Peștera Zeicului+0.13
B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei/0.00
C-Parcul Național Retezat=100.00
V.4.-Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului/0.00

5.3 Site designation (optional)

Situl se suprapune peste Parcul Național Retezat, înființat prin Jurnalul Consiliului de Miniștrii nr. 593/22.03.1935, la acea vreme având o suprafață de 10.000 ha. Legea 5/2000 extinde Parcul Național pe 38.047 ha. A fost desemnat Rezervație a Biosferei în 1979 pe 20.000 ha, cât era suprafața P.N.R. în amenajamentele silvice la acea dată

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Planul de management şi Regulamentul avizat de Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române, cu nr. 502/14.03.2003 şi aprobat prin Ord. Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 372/19.06.2003.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0084
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY