Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0088

1.3 Site name

Munții Vrancei

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.503480
Latitude:45.921280

2.2 Area [ha]

38060.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO21Nord-Est
RO22Sud-Est
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (98.67 %) Continental (1.33 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    200  230   
BA104Bonasa bonasia    360  390   
BA239Dendrocopos leucotos    90  110   
BA236Dryocopus martius    140  160   
BA103Falco peregrinus     
BA321Ficedula albicollis    5000  8000   
BA320Ficedula parva    1900  2800   
BA217Glaucidium passerinum    50  70   
BA072Pernis apivorus    10  20   
BA241Picoides tridactylus    125  145   
BA234Picus canus    120  150   
BA220Strix uralensis    80  110   
BA108Tetrao urogallus    190  230   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N093.05
N144.02
N150.75
N1617.35
N1720.14
N1951.56
N230.49
N262.65

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Munții Vrancei sunt o unitate de relief a Carpaților de Curbură, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali. Cel mai înalt pisc este Vârful Goru, având 1.785 m. Priviți în ansamblu, Munții Vrancei sint alcătuiți din două flancuri, cu orientări opuse și extindere diferită, unul răsăritean, mai extins și prelung, și altul apusean, mai scurt și povîrnit Ele se îmbină pe un aliniament major, desfășurat între Masivul Lepșa (1 390 m), la nord, și culmea Pietrele Inșirate (1 476 m), la sud. ;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr. 14 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 8 specii: cocoș de munte (Tetrao urogallus), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), minuniță (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus) muscar mic (Ficedula parva). Zona constă din păduri compacte de molid, fag și amestec fag-molid-brad cu puține pajiști naturale și semi-naturale. Fiind o pădure compactă și puțin deranjată, aici găsim cele mai importante efective din speciile caracteristice pădurilor de amestec și de molid pur dintre siturile propuse, cum sunt cocoșul de munte și ierunca, 3 specii de bufnițe și 2 specii de ciocănitori, dar putem aminti și specii caracteristice fagului, ca muscarul mic sau ciocănitoarea cu spate alb. ;

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Documentatie specii : <Istvan Kovacs - Asociatia "Grupul Milvus":{baza de date MIlvus(A103)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO0421.33
RO05199.88
RO986.02

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.812.-Muntele Goru*1.09
RO982.816.-Pădurea Lepșa - Zboina+0.64
RO982.819.-Groapa cu Pini+0.03
RO982.822.-Strâmtura - Coza*0.04
RO982.824.-Cascada Putnei+0.06
RO04VII.13.-Tișița+7.10
RO982.812.-Muntele Goru*1.09
RO982.816.-Pădurea Lepșa - Zboina+0.64
RO982.819.-Groapa cu Pini+0.03
RO982.822.-Strâmtura - Coza*0.04
RO982.824.-Cascada Putnei+0.06
RO05V.7.-Parcul Natural Putna - Vrancea*99.88
RO04VII.13.-Tișița+7.10
RO982.812.-Muntele Goru+1.42
RO982.816.-Pădurea Lepșa - Zboina+0.74
RO982.819.-Groapa cu Pini+0.04
RO982.822.-Strâmtura - Coza+0.04
RO982.824.-Cascada Putnei+0.06
RO05V.7.-Parcul Natural Putna - Vrancea=100.00
RO04VII.13.-Tișița+7.13
RO04VII.14.-Lacul Negru/0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.812.-Muntele Goru*1.09
2.816.-Pădurea Lepșa - Zboina+0.64
2.819.-Groapa cu Pini+0.03
2.822.-Strâmtura - Coza*0.04
2.824.-Cascada Putnei+0.06
VII.13.-Tișița+7.10
2.812.-Muntele Goru*1.09
2.816.-Pădurea Lepșa - Zboina+0.64
2.819.-Groapa cu Pini+0.03
2.822.-Strâmtura - Coza*0.04
2.824.-Cascada Putnei+0.06
V.7.-Parcul Natural Putna - Vrancea*99.88
VII.13.-Tișița+7.10
2.812.-Muntele Goru+1.42
2.816.-Pădurea Lepșa - Zboina+0.74
2.819.-Groapa cu Pini+0.04
2.822.-Strâmtura - Coza+0.04
2.824.-Cascada Putnei+0.06
V.7.-Parcul Natural Putna - Vrancea=100.00
VII.13.-Tișița+7.13
VII.14.-Lacul Negru/0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu are plan de management

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0088
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY