Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0109

1.3 Site name

Acumulările Belcești

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.069180
Latitude:47.365280

2.2 Area [ha]

2103.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata    24  40         
BA052Anas crecca    800  1400         
BA050Anas penelope    25         
BA053Anas platyrhynchos    3700  5000         
BA055Anas querquedula    300  400         
BA051Anas strepera    12         
BA043Anser anser    500  1100     
BA255Anthus campestris    25  45         
BA059Aythya ferina    200  300           
BA060Aythya nyroca             
BA060Aythya nyroca    350  500           
BA067Bucephala clangula    10  15         
BA031Ciconia ciconia    18   
BA031Ciconia ciconia    1000  1500   
BA030Ciconia nigra    20         
BA122Crex crex    10  15           
BA429Dendrocopos syriacus           
BA098Falco columbarius     
BA125Fulica atra    500  800           
BA131Himantopus himantopus    30  100         
BA338Lanius collurio    30  50         
BA339Lanius minor    30  40           
BA459Larus cachinnans    500  700         
BA179Larus ridibundus    450  800           
BA156Limosa limosa    300  450           
BA230Merops apiaster    10  15           
BA160Numenius arquata    500  700     
BA023Nycticorax nycticorax    20  40         
BA023Nycticorax nycticorax                 
BA072Pernis apivorus           
BA017Phalacrocorax carbo    200  350         
BA151Philomachus pugnax    60  500         
BA034Platalea leucorodia           
BA034Platalea leucorodia    30  40   
BA140Pluvialis apricaria    60  250   
BA005Podiceps cristatus    150  250         
BA005Podiceps cristatus           
BA132Recurvirostra avosetta     
BA132Recurvirostra avosetta    20  40   
BA161Tringa erythropus    100  150           
BA162Tringa totanus    300  550     
BA142Vanellus vanellus    350  800           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0639.28
N075.15
N127.03
N1440.88
N150.73
N163.45
N213.44

Total Habitat Cover

99.96000000000001

Other Site Characteristics

Situl cuprinde acumularea de pe valea râului Bahlui din dreptul localității Tansa și salba de iazuri de pe valea pârâului Gurguiata până la confluența acestuia cu Bahluiul. Situl cuprinde de asemenea pajiști și terenuri arabile iar în mai mică măsură pâlcuri de pădure și tufărișuri din apropierea zonelor umede. Situl este poziționat în sud-vestul Câmpiei Moldovei și se încadrează în tipul de climă temperat-continentală de nuanță excesivă,specifică acestei zone a Moldovei. ;

4.2 Quality and importance

Acest sit reprezintă o importantă zonă de hrănire și odihnă pentru speciile de pasari acvatice în perioadele de migrație. Este o zonă importantă de hrănire și odihnă pentru Platalea leucorodia în această regiune a țării, exemplare necuibăritoare ale acestei specii fiind observate și în lunile iunie și iulie.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04NI
ME01NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

APM Iași - documentație în teren. Documentatie specii : <Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii personale, 2010(A023)};{Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2010&amp;#x0D; Baza de date Natura 2000, Domsa C., 2006, (populatie de pasaj)(A034)};{Baltag Emanuel, observatii teren 2008-2010(A098)};><Emanuel Stefan Baltag - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Del:{Baltag Emanuel, Ion Constantin, Viorel Pocora observatii teren 2008-2010(A005)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A017)};{Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii personale, 2010(A023)};{Baltag Emanuel, observatii personale(A030)};{Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2009-2010&amp;#x0D; Baza de date Natura 2000, Domsa C., 2006 (populatie migratoare)(A031)};{Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2010&amp;#x0D; Baza de date Natura 2000, Domsa C., 2006, (populatie de pasaj)(A034)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A050)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A051)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel Observatii teren 2008- 2010(A052)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A053)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, observatii teren 2008-2010(A055)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A056)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A067)};{Baltag Emanuel, Ion Constantin, Cretu Catalin si Ungurianu Madalina, observatii teren, 2010&amp;#x0D; (A072)};{Baltag Emanuel, observatii teren 2008-2010(A098)};{Baltag Emanuel si Constantin Ion, observatii teren 2009-2010&amp;#x0D; Baza de date Facultatea de Bioloie, UAIC(A131)};{Baltag Emanuel, observatii teren 2008-2010&amp;#x0D; Baza de date Facultatea3de Biologie, UAIC(A140)};{Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren 2009-2010&amp;#x0D; Baza de date Facultatea de Biologie, UAIC(A151)};{Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2010(A255)};{Baltag Emanuel, Ion Constantin si Catalin Cretu, observatii teren, 2009-2010&amp;#x0D; Baza de date Naura 2000, Domsa C., 2006, (populatie minima)(A338)};{Baltag Emanuel, Constantin Ion, Viorel Pocora, observatii teren 2008-2010(A459)};><Domsa Cristi - Societatea Ornitologica Romana:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Pentru lacul de acumulare Tansa-Belceşti (acumulare pentru alimentare cu apă potabilă)se aplică managementul specific de către DA Prut; pentru lacurile concesionate se aplică management specific exploatărilor piscicole de către SC Acva Com SRL Iaşi.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0109
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY