Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0110

1.3 Site name

Acumulările Rogojești - Bucecea

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.350642
Latitude:47.801200

2.2 Area [ha]

2106.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    10   
BA054Anas acuta    40  150         
BA052Anas crecca    1300  1600         
BA050Anas penelope    70  160         
BA053Anas platyrhynchos    300  600   
BA053Anas platyrhynchos           
BA053Anas platyrhynchos    8000  10000   
BA055Anas querquedula    300  400         
BA051Anas strepera    20  50         
BA041Anser albifrons    200  500         
BA028Ardea cinerea    100  150         
BA029Ardea purpurea     
BA059Aythya ferina    1500  2000   
BA061Aythya fuligula    300  650         
BA062Aythya marila    30         
BA060Aythya nyroca    45   
BA021Botaurus stellaris     
BA136Charadrius dubius    10  15         
BA196Chlidonias hybridus    15  20         
BA197Chlidonias niger    30  45         
BA031Ciconia ciconia    1000  1200   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    10  25   
BA082Circus cyaneus    15   
BA038Cygnus cygnus    15         
BA036Cygnus olor    250  350         
BA027Egretta alba    100  150   
BA026Egretta garzetta    30  40         
BA125Fulica atra    2000  3500   
BA002Gavia arctica    15         
BA001Gavia stellata           
BA075Haliaeetus albicilla     
BA131Himantopus himantopus    10  60         
BA022Ixobrychus minutus    30  60   
BA338Lanius collurio           
BA339Lanius minor    15  20         
BA459Larus cachinnans    250  350         
BA177Larus minutus    10         
BA179Larus ridibundus    2000           
BA156Limosa limosa    300  400   
BA068Mergus albellus    50  120         
BA017Phalacrocorax carbo    300  500         
BA393Phalacrocorax pygmeus    20  80         
BA151Philomachus pugnax    1500  2000   
BA140Pluvialis apricaria    150  400   
BA195Sterna albifrons    10         
BA193Sterna hirundo    20  30         
BA161Tringa erythropus    300  500         
BA166Tringa glareola    20  200         
BA165Tringa ochropus    100  150         
BA162Tringa totanus    150  200         
BA142Vanellus vanellus    800  1500         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0648.88
N077.40
N1224.51
N148.27
N1510.66
N230.28

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl se află în partea vestică a județului Botoșani, la contactul Câmpiei Moldovei cu podișul înalt al Sucevei fiind încadrat din punct de vedere al regionării geografice în subunitatea Podișului Sucevei:Culmea Bour-Dealul Mare. Acumulările Rogojești și Bucecea au ca folosință alimentarea cu apă și producerea de energie electrică.;

4.2 Quality and importance

Acumulările Rogojești - Bucecea sunt un important loc de popas pentru păsările migratoare evidențiindu-se aglomerările mari de păsări acvatice în timpul migrației. Deja, lacurile sunt locuri importante de cuibărit pentru multe specii de păsări de apă, fiindcă vegetația palustră este abundentă pe lângă maluri și chiar formează insule mari de stuf. Lângă lacuri (mai ales lângă acumularea Bucecea) găsim mlaștini, pășuni și culturi agricole extensive care oferă loc de hrană pentru mai multe specii ca barza albă (Ciconia ciconia), eretele de stuf (Circus aeroginosus), etc. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04NO
MF02.01.01NI
MF03.01NO
MF03.01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Papp T., Fântână C. - editori - Arii de importanță avifatinistică din România. publicație comună a Societății Ornitologice Române și a Asociației \"Grupul Milvus\". Târgu-Mureș. 2008, p. 106; Ion I., în: D. Munteanu (coord.), Arii de importanță avifatinistică din România. Societatea Ornitologică Română. Ed. Alma Ater. Cluj-Napoca. 2004, p. 268-269; Ion I., Afedoiaie V., 1987 - Aspecte privind ornitofauna din bazinul mijlociu al Siretului. An. șt.Univ. \"Al.I. Cuza\" Iași, Biol., 33/2:79-80; Vasile Băcăuanu-Câmpia Moldovei studiu geomorfologic, Editura Academiei Române, 1968. Observații în teren 2010, Bolboacă L. și Baltag E. Documentatie specii : <Istvan Kovacs - Asociatia "Grupul Milvus":><Adrian Lupu - Asociatia Pentru Botosani:{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A029)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A177)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A195)};{Negus, Serban, 2002. Cercetari privind determinarea cerintelor ecologice de conservare a populatiei e urs din România si minimizarea pagubelor produse de specie –ICAS. Ion Micu, 1998 Ursul brun. Aspecte eco-etologice – Editura Ceres. Cotta, V., Bodea M. si Micu I. 2003. Vânatul României. Editura Ceres, Bucuresti Nicolae CELAC,1977,Ursoaica,Vanatorul si Pescarul Roman,2,1, Ferdinand KOCH,1979,Pentru mine, patria-muma a ursului brun este Romania,Vanatorul si Pescarul Roman,12,1 Gh. COLT,1980,Ursulita,Vanatorul si Pescarul Roman,8,1 M. GEORGESCU,1980,Ursul din Carpatii Romaniei,Vanatorul si Pescarul Roman,10,1, Mircea PLES,1984,Intalniri cu ursii,Vanatorul si Pescarul Roman,3,1, Gabriel CHEROIU,1988,Brancile ursului,Vanatorul si Pescarul Roman,10,1, Tudor DANETI,1989,Un barlog original,Vanatorul si Pescarul Roman,4,2, Ion MICU,1991,Ursul brun in Harghita,Vanatorul si Pescarul Roman,11,2 Ion MICU,1992,Ursul brun in Harghita 1971-1991,Vanatorul si Pescarul Roman,1,2, Horia ALMASAN,1992,Cum vanam ursul din Carpati,Vanatorul si Pescarul Roman,3,2 Horia ALMASAN,1992,Cum vanam ursul din Carpati,Vanatorul si Pescarul Roman,4,2 Ion MICU,1993,Ursul brun din Muntii Harghita,Vanatorul si Pescarul Roman,1,1 Ion MICU,1993,Ursul brun din Muntii Harghita,Vanatorul si Pescarul Roman,2,1 Horia ALMASAN,1994,Un nou record national (probabil si mondial) la urs,Vanatorul si Pescarul Roman,7,1 Titus POPOVICI,1994,Prietene urs,Vanatorul si Pescarul Roman,8,1 Nicolae GOICEA,1994,Quo vadis, domine,Vanatorul si Pescarul Roman,10,2 Ion MICU,1995,Filogenia ursului brun,Vanatorul si Pescarul Roman,1,2 Ion MICU,1995,Ursul brun aspecte biometrice,Vanatorul si Pescarul Roman,4,1 Ion MICU,1995,Agresivitatea ursului,Vanatorul si Pescarul Roman,5,1 Tudor DANETI,1998,O tragedie care putea fi evitata,Vanatorul si Pescarul Roman,2,1 Mihai MANCAS,1998,Ursul,Vanatorul si Pescarul Roman,3,1 Mihai IONESCU LUPEANU,1999,Cateva vorbe despre urs,Vanatorul si Pescarul Roman,3,2 Alexandru Serban,1999,Intalniri cu ursi,Vanatorul si Pescarul Roman,4,1 Alexandru SERBAN,1999,Intalniri cu ursi,Vanatorul si Pescarul Roman,5,1 Gheorghe COLT,2000,Carciumarul ursului,Vanatorul si Pescarul Roman,6,2 Gheorghe COLT,2000,Umbra ursului,Vanatorul si Pescarul Roman,12,1 Gheorghe COLT,2001,Umbra ursului,Vanatorul si Pescarul Roman,1,2 Mihai IONESCU LUPEANU,2002,Vanarea ursului in literatura cinegetica,Vanatorul si Pescarul Roman,5,1 Mihai IONESCU LUPEANU,2002,Vanarea ursului in literatura cinegetica,Vanatorul si Pescarul Roman,6,1 Gheorghe COLT,2002,Ursul brun – tezaur inestimabil al faunei universale,Vanatorul si Pescarul Roman,11,1 N. SELARU,2002,Ursul brun – in atentia C.I.C,Vanatorul si Pescarul Roman,11,1 Mihai IONESCU LUPEANU,2002,Vanarea ursului in literatura cinegetica,Vanatorul si Pescarul Roman,3,1 Luigi SARDINO,2003,Ursul ucigas,Vanatorul si Pescarul Roman,5,1 N. Dărămuș,2004,Ceafă fără os de urs,Vânătorul Român,3,1 N. Șelaru,2004,Simpozionul ,,Ursul brun-Situația actuală și de perspectivă”,Vânătorul Român,4,2 Casian Balabasciuc,2004,Zodia ursului,Vânătorul Român,5,1 Nicolae Goicea,2004,Observații asupra comportamentului ursului brun din Carpați,Vânătorul Român,5-6,1 N. Străvoiu,2004,Canibalism,Vânătorul Român,5-6,1 Valentin Jerca,2004,O nălucă uriașă,Vânătorul Român,7-8,1 Ion A. Angelescu,2004,Vânătoare la urs,Vânătorul Român,7-8,1 Dr. Frederic Fuerschuss,2004,Centrul pentru reabilitarea urșilor orfani, România,Vânătorul Român,9-10,2 N.Șelaru,2004,Opinie privind managementul ursului în România,Vânătorul Român,11,1 Nicolae Dărămuș,2004,Ursul brun-Umbrela ecologică,Vânătorul Român,12,1 Dan MUNTEANU,2005,In chestiunea ursului,Vanatorul si Pescarul Roman,2,1 N. SELARU,2006,Aranjarea cotelor de recolta si a conditiilor de vanare a ursilor,Vanatorul si Pescarul Roman,7,1 Mircea Nițulescu,2007,Ursul brun în atenția vânătorilor(I),Vânătorul și Pescarul Român,2,2 B. Ioriatti,2007,Simbolistica ursului,Vânătorul și Pescarul Român,2,1 Mircea Nițulescu,2007,Ursul brun în atenția vânătorilor(II),Vânătorul și Pescarul Român,3,2 M. Georgescu,2007,Martinică (,,Pași spre libertate,,),Vânătorul și Pescarul Român,11,2 Vlad Blaj-Voinescu,2008,Ursul brun, un singuratic,Vânătorul și Pescarul Român,4,2 M. Georgescu,2008, Poveste de dragoste si de spaimă,,-între locuitorii Brașovului și urși,,,Vânătorul și Pescarul Român,6,2 M. Georgescu,G.C.Georgescu,2008,Populări cu vânat în Argeș-Ursul,Vânătorul și Pescarul Român,7,4 Bujor Arghir,2008,Cu și despre urs,Vânătorul și Pescarul Român,11,1 Mircea Pupăză,2009,Problema urșilor gunoieri/cerșetori, rezolvată ,,parțial color,,,Vânătorul și Pescarul Român,3,1 Claudiu Oprescu,2009,Mistreț și bu prea,Vânătorul și Pescarul Român,6,2 Aurel Gângă,2009,Gata pentru lup și urs,Vânătorul și Pescarul Român,7,2 N. Dărămuș,2009,La timp, mintea de pe urmă,Vânătorul și Pescarul Român,9,2 N. Șelaru,2009,Urși problemă sau problema urșilor,Vânătorul și Pescarul Român,10,2 Nicolae N. Daramus,2010,Ursoaica gonflabila de la ICAS,Vanatorul si Pescarul Sportiv,1,2 Nicolae R. Daramus,2010,Ursulet de lapte la tava,Vanatorul si Pescarul Sportiv,1,1 Nicolae R. Daramus,2010,Fiara si salbaticiunea,Vanatorul si Pescarul Sportiv,2,2 Nicolae Stravoiu,2010,Intalnire cu ursi,Vanatorul si Pescarul Sportiv,3,1 Mitica Georgescu,2010,Ursii Daciei in Colosseum-ul Roman,Vanatorul si Pescarul Sportiv,5,2 Nicolae R. Daramus,2010,Doi salbatici si o lectie,Vanatorul si Pescarul Sportiv,9,1 Mitica Georgescu,2011,Comportamentul ursului – cateva insemnari,Vanatorul si Pescarul Sportiv,1,4 Mircea Pupaza,2011,Orfanii,Vanatorul si Pescarul Sportiv,2,2 Prof. Ilarion Lazea,2011,Intalniri cu ursi,Vanatorul si Pescarul Sportiv,5,1 Casian Balabasciuc,2011,De saga,Vanatorul si Pescarul Sportiv,7,1 Grigore Ribacu,2011,La vanatoare de ursi cu August von Spiess(I),Vanatorul si Pescarul Sportiv,9,2 Dr.ing. M. Georgescu; dr.G.C. Georgescu,2011,Drumurile de toamna ale ursului,Vanatorul si Pescarul Sportiv,10,2 Grigore Ribacu,2011,La vanatoare de ursi cu August von Spiess(II),Vanatorul si Pescarul Sportiv,10,1 Grigore Ribacu,2011,La vanatoare de ursi cu August von Spiess(III),Vanatorul si Pescarul Sportiv,11,1 Nicolae R. Daramus,2011,Omul - urs,Vanatorul si Pescarul Sportiv,12,1 Grigore Ribacu,2012,La vanatoare de ursi cu August von Spiess(IV),Vanatorul si Pescarul Sportiv,1,1 Grigore Ribacu,2012,Recorduri romanesti (II continuare9/2010),Vanatorul si Pescarul Sportiv,2,1 M. Georgescu,2012,Epopeea oameni si ursi,Vanatorul si Pescarul Sportiv,11,3(A229)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A229)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A338)};><VASILE ALEXE - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DELTA DUNĂRII TULCEA:{Observatii în teren(A029)};{Observatii în teren(A177)};{Observatii în teren(A195)};{Observatii în teren(A229)};{Observatii în teren(A338)};><Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{Baltag Emanuel observatii in teren 2009-2010(A059)};{Baltag Emanuel, observatii teren, 2009-2010(A075)};{Evaluari in teren Emanuel Baltag,2009-2010(A125)};{Baltag Emanuel, observatii teren, 2009-2010(A140)};><Emanuel Stefan Baltag - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Del:{Baltag Emanuel, observatii teren, 2009-2010&amp;#x0D; Baza de date Natura 2000, Komaromi I., 2006, (populatie minima)(A027)};{Pocora Viorel si Baltag Emanuel, observatii teren 2008-2010.(A031)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian observatii teren 2008-2010(A036)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian observatii teren 2008-2010(A052)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian observatii teren 2008-2010(A059)};{Baltag Emanuel, observatii teren 2009-1010&amp;#x0D; Baza de date Natura 2000, Komaromi I. 2006 (populatie minima)(A060)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian observatii teren 2008-2010(A061)};{Baltag Emanuel, observatii teren, 2009-2010(A075)};{Baltag Emanuel, observatii teren 2009-2010,&amp;#x0D; Baza de date Natura 2000, Komaromi I. 2006 (populatie cuibaritoare)(A081)};{Baltag Emanuel, observatii teren, 2009-2010(A082)};{Baltag Emanuel, observatii teren, 2009-2010(A131)};{Baltag Emanuel, observatii teren 2009-2010&amp;#x0D; Baza de date Facultatea de Biologie, UAIC(A140)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian observatii teren 2008-2010(A156)};{Baltag Emanuel, observatii teren, 2009-2010&amp;#x0D; Baza de date Facultatea de biologie, UAIC(A166)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian observatii teren 2008-2010(A459)};><Istvan Komaromi - Milvus Grup:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu are structură de administrare
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu există plan de management.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0110
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY