Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0122

1.3 Site name

Lacul și Pădurea Cernica

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.302103
Latitude:44.446472

2.2 Area [ha]

3782.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia
RO32Bucureşti - Ilfov

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA060Aythya nyroca    70  100   
BA060Aythya nyroca    15   
BA231Coracias garrulus    10  15   
BA429Dendrocopos syriacus    75  90   
BA321Ficedula albicollis                 
BA002Gavia arctica       
BA002Gavia arctica           
BA338Lanius collurio                 
BA338Lanius collurio                 
BA339Lanius minor    10  15         
BA179Larus ridibundus    15000  18000   
BA023Nycticorax nycticorax           
BA023Nycticorax nycticorax    10   
BA023Nycticorax nycticorax    50  200   
BA393Phalacrocorax pygmeus    80  150   
BA393Phalacrocorax pygmeus    10  50   
BA193Sterna hirundo    100  200         
BA193Sterna hirundo                 
BA213Tyto alba           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex sp.                   
Dytiscus marginalis                   
1263Lacerta viridis                   
Lepus europaeus                   
1357Martes martes                   
2631Meles meles                   
2634Mustela nivalis                   
1358Mustela putorius                   
2469Natrix natrix                   
1292Natrix tessellata                   
Nuphar lutea                   
Nymphaea alba                   
Quercus sp.                   
Talpa europaea                   
Taxodium distichum                   
Tilia cordata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.31
N074.30
N123.82
N140.19
N1680.11
N230.21

Total Habitat Cover

99.93999999999998

Other Site Characteristics

Zona Lacului Cernica este caracteristică pădurilor de șleau cu specii forestiere sudice (mediteraneene), păduri care au devenit din ce în ce mai reduse, datorită exploatărilor forestiere. Zonele stuficole fixate și libere, precum și pădurea asociată, oferă acestei arii calitatea de sit ornitofaunistic de o valoare deosebită pentru Câmpia Română. În această zonă au fost semnalate 118 specii de păsări, din care o parte se regăsesc pe Directiva Păsări, restul având statut legal de protecție (prin lege și/sau protejate de alte convenții și acorduri internaționale). Există doar câteva specii de păsări care nu au un statut legal de protecție. În plus, mai există și alte specii protejate de faună, ce se regăsesc și pe Directiva Habitate. ;

4.2 Quality and importance

Intenția de a constitui în sit Natura 2000 Lacul Cernica și pădurea limitrofă există de mai mult timp, datorită faptului că în zona respectivă au fost semnalate un număr mare de specii care se regăsesc pe cele două directive europene. Complexul de ecosisteme din zonă oferă condiții prielnice dezvoltării speciilor de floră și faună existente, fiind considerate și ca un suport pentru păsările aflate în migrație, mare parte dintre ele cu statut legal de protecție. Lacul Cernica este ultimul din salba de lacuri a râului Colentina, fiind amenajat inițial pentru alimentarea cu apă a Bucureștiului și pentru agrement. Lacul păstrează însă și o zonă naturală, care în asociere cu pădurea, reprezintă un suport pentru speciile de faună de aici, în special păsări. Chiar dacă în acest moment lacul este concesionat ca bazin piscicol, acest lucru nu face decât să ajute păsările, prin faptul că este gestionat corespunzător, lucru indicat și de plaurii care se regăsesc aici, loc ideal de cuibărire, adăpost și refugiu, în special pentru păsările de apă. Aceste păsări găsesc aici și resurse pentru hrana lor. Pe lac există de câțiva ani o colonie de stârci și cormorani, specii protejate de lege. Pădurea este un rest al Codrilor Vlăsiei, cu predominanță de cvercinee în asociere însă și cu alte esențe (tei, salcie etc.), iar în interiorul acesteia se găsesc exemplare de arbori seculari, precum și alte elemente de floră și faună protejate. Imediata învecinare a sitului cu așezările umane nu constituie un pericol major pentru speciile de faună protejate, deoarece în această zonă nu există și nici nu s-a propus o viitoare dezvoltare industrială. Faptul că starea de sănătate a habitatelor din zonă este stabilă și păsările migratoare, protejate, apar an de an la Cernica, reprezintă încă un argument pentru constituirea acestei zone în SPA și includerea acestui sit în rețeaua Natura 2000. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
L690NI
LBNI
ME01NI
ME01.01NO
MF03.01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

1.Lista cu speciile de păsări existente în zona Cernica, realizată de către dr.Mircea Gogu-Bogdan de la Centrala Ornitologică Română. 2.drd.Doina Cioacă - Studiu de fundamentare științifică pentru protecția zonei Cernica, nepublicat, bazat pe date din teren în perioada 2001-2006. Studiul este aferent tezei [Diversitatea faunistică și floristică din zona Cernica, argument pentru includerea în rețeaua ecologică Natura 2000], din cadrul programului de doctorat la Universitatea din București, Facultatea de Biologie (2003 - prezent). Documentatie specii : <Doina Cioaca - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului:><Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

În acest moment nu există un plan de management, dar acesta se află în lucru şi urmează să fie elaborat odată ce acest sit va fi introdus în reţeaua ecologică Natura 2000.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0122
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY