Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0124

1.3 Site name

Lacurile de pe Valea Ilfovului

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.524453
Latitude:44.846625

2.2 Area [ha]

602.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA085Accipiter gentilis             
BA298Acrocephalus arundinaceus    15  30         
BA296Acrocephalus palustris    20  40         
BA295Acrocephalus schoenobaenus    80  150         
BA297Acrocephalus scirpaceus    15  30         
BA168Actitis hypoleucos           
BA247Alauda arvensis    10  15         
BA052Anas crecca    1500  2000         
BA053Anas platyrhynchos    15  30         
BA053Anas platyrhynchos    800  1000         
BA055Anas querquedula           
BA051Anas strepera    100  200         
BA041Anser albifrons    5000  6000         
BA028Ardea cinerea    100  200         
BA024Ardeola ralloides    100  150         
BA221Asio otus                 
BA087Buteo buteo           
BA366Carduelis cannabina           
BA364Carduelis carduelis           
BA363Carduelis chloris           
BA334Certhia familiaris           
BA136Charadrius dubius           
BA196Chlidonias hybridus    2500  3000   
BA196Chlidonias hybridus     
BA198Chlidonias leucopterus    300  500         
BA197Chlidonias niger    500  1000         
BA031Ciconia ciconia    15         
BA030Ciconia nigra    20  40         
BA373Coccothraustes coccothraustes    15  20         
BA349Corvus corone           
BA347Corvus monedula    10  20         
BA113Coturnix coturnix             
BA122Crex crex           
BA212Cuculus canorus           
BA038Cygnus cygnus    200  300         
BA036Cygnus olor    120  130         
BA253Delichon urbica    15  20         
BA237Dendrocopos major           
BA238Dendrocopos medius           
BA027Egretta alba    500  600         
BA026Egretta garzetta    200  300   
BA026Egretta garzetta     
BA376Emberiza citrinella    10  15         
BA269Erithacus rubecula    20  30         
BA097Falco vespertinus    100  200         
BA359Fringilla coelebs                 
BA125Fulica atra    10  15         
BA244Galerida cristata    10         
BA123Gallinula chloropus    10  20         
BA131Himantopus himantopus     
BA131Himantopus himantopus    500  1000   
BA251Hirundo rustica           
BA022Ixobrychus minutus    10  20   
BA338Lanius collurio    30  50         
BA459Larus cachinnans    10         
BA179Larus ridibundus    5000  8000         
BA292Locustella luscinioides    10  15         
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA068Mergus albellus    120  140         
BA230Merops apiaster    10         
BA383Miliaria calandra    10  15         
BA262Motacilla alba    15  25         
BA260Motacilla flava    15         
BA319Muscicapa striata                 
BA023Nycticorax nycticorax           
BA023Nycticorax nycticorax    200  300         
BA277Oenanthe oenanthe           
BA337Oriolus oriolus                 
BA329Parus caeruleus           
BA330Parus major    15  30         
BA325Parus palustris           
BA354Passer domesticus    20  40         
BA356Passer montanus    10  15         
BA017Phalacrocorax carbo    1500  1600         
BA391Phalacrocorax carbo sinensis           
BA393Phalacrocorax pygmeus    300  400         
BA151Philomachus pugnax    2000  3000         
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA315Phylloscopus collybita    30  50         
BA343Pica pica           
BA034Platalea leucorodia    50  100           
BA032Plegadis falcinellus    100  200         
BA005Podiceps cristatus    15  20         
BA006Podiceps grisegena    90  120         
BA008Podiceps nigricollis    80  90         
BA118Rallus aquaticus           
BA249Riparia riparia    10         
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata                 
BA332Sitta europaea    10         
BA193Sterna hirundo    1200  2000   
BA193Sterna hirundo     
BA209Streptopelia decaocto           
BA210Streptopelia turtur           
BA351Sturnus vulgaris    15  30         
BA311Sylvia atricapilla    20  40         
BA309Sylvia communis    10         
BA308Sylvia curruca    10  20         
BA004Tachybaptus ruficollis    150  200         
BA166Tringa glareola    100  150         
BA283Turdus merula    20  30         
BA285Turdus philomelos                 
BA232Upupa epops           
BA142Vanellus vanellus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0667.71
N126.88
N1416.18
N153.34
N164.70
N231.18

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Situl cuprinde salba de lacuri de pe Valea Ilfovului (acumulările piscicole Udrești, Bunget I, Bunget II, Brătești, Adunați și Ilfoveni), din ecoregiunea Câmpia Română. Solurile predominante sunt cele brun roșcate și cele pseudogleice care ocupă suprafețe mai mici. Direcția de curgere a apelor freatice urmărește orientarea pantei morfologice, iar adâncimea acestora scade de la nord - vest către sud - est.Vegetația predominantă este reprezentată de Phragmites communis (stuf), Carex acutiformis (rogoz), Typha latifolia (papură) și constituie arealul potrivit pentru cuibăritul, odihna sau hrănirea multor specii de păsări, inclusiv pentru speciile de păsări de interes conservativ la nivel european. Valorile termice medii anuale sunt de 10 grade C, precipitațiile căzute anual înregistrează valori medii de 512,1 mm. ;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este în primul rând important pentru populațiile speciilor de păsări acvatice care apar în timpul migrațiilor și iarna în perimetrul sitului. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Falco vespertinus, Himantopus himantopus, Mergus albellus, Plegadis falcinellus, Egretta alba, Chlidonias hybridus, Phalacrocorax pygmaeus, Platalea leucorodia, Cygnus cygnus, Chlidonias niger, Egretta garzetta, Ardeola ralloides, Sterna hirundo, Tringa glareola, Nycticorax nycticorax, Ciconia nigra, Philomachus pugnax, Anas strepera, Anser albifrons, Phalacrocorax carbo, Podiceps grisegena, Larus ridibundus, Podiceps nigricollis, Chlidonias leucopterus, Anas platyrhynchos și Tachybaptus ruficollis. Sit desemnat ca AIA în 2006.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01NO
LE01NO
LF02.01NI
LF02.03NO
LF02.03NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

1.S.O.R. Cluj - Sebastian Bugariu, Cristi Domșa, 2005, Constatări asupra avifaunei zonei lacurilor Văcărești-Bungetu,județul Dâmbovița; 2.Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, București, 2000; 3. Dragoș Bugă, Ion Zăvoianu, Județul Dâmbovița, Editura Academiei RSR, 1974 Documentatie specii : <Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - SOR Attila S. 2006 Baza de date N2000(A023)};{Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - SOR Attila S. 2006 Baza de date N2000(A026)};{Observatii personale Adrian Mestecaneanu(A053)};{Observatii in teren 2010. Adrian Mestecaneanu(A337)};><Mihai Marinov - Institutul National Delta Dunarii:{baza de date incddd(A051)};><Adrian Mestecaneanu - Muzeul Judetean Arges:{Observatii personale.(A004)};{Observatii personale.(A005)};{Observatii personale.(A022)};{Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiatiei \"Grupul Milvus\".(A023)};{Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiatiei \"Grupul Milvus\".(A026)};{Observatii personale.(A028)};{Observatii personale.(A031)};{Observatii personale.(A036)};{Observatii personale.(A053)};{Observatii personale.(A055)};{Observatii personale.(A085)};{Observatii personale.(A087)};{Observatii personale.(A113)};{Observatii personale.(A118)};{Observatii personale.(A122)};{Observatii personale.(A123)};{Observatii personale.(A125)};{Observatii personale.(A136)};{Observatii personale.(A142)};{Observatii personale.(A168)};{Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiatiei \"Grupul Milvus\".(A193)};{Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiatiei \"Grupul Milvus\".(A196)};{Observatii personale.(A209)};{Observatii personale.(A210)};{Observatii personale.(A212)};{Observatii personale.(A230)};{Observatii personale.(A232)};{Observatii personale.(A237)};{Observatii personale.(A238)};{Observatii personale.(A244)};{Observatii personale.(A247)};{Observatii personale.(A249)};{Observatii personale.(A251)};{Observatii personale.(A253)};{Observatii personale.(A260)};{Observatii personale.(A262)};{Observatii personale.(A269)};{Observatii personale.(A271)};{Observatii personale.(A276)};{Observatii personale.(A277)};{Observatii personale.(A283)};{Observatii personale.(A285)};{Observatii personale.(A292)};{Observatii personale.(A295)};{Observatii personale.(A296)};{Observatii personale.(A297)};{Observatii personale.(A298)};{Observatii personale.(A308)};{Observatii personale.(A309)};{Observatii personale.(A311)};{Observatii personale.(A315)};{Observatii personale.(A325)};{Observatii personale.(A329)};{Observatii personale.(A330)};{Observatii personale.(A332)};{Observatii personale.(A334)};{Observatii personale.(A337)};{Observatii personale.(A338)};{Observatii personale.(A343)};{Observatii personale.(A347)};{Observatii personale.(A349)};{Observatii personale.(A351)};{Observatii personale.(A354)};{Observatii personale.(A356)};{Observatii personale.(A359)};{Observatii personale.(A363)};{Observatii personale.(A364)};{Observatii personale.(A366)};{Observatii personale.(A373)};{Observatii personale.(A376)};{Observatii personale.(A383)};{Observatii personale.(A391)};{Observatii personale.(A459)};><Sandor Attila - Societatea Ornitologica Româna:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu este elaborat un plan de management al sitului, lacurile au regulament de exploatare a lucrărilor hidrotehnice, conform adresei Direcţiei Apelor Argeş - Vedea nr. 10719/10.07.2006.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0124
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY