Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0125

1.3 Site name

Lacurile Vaduri și Pângărați

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.319830
Latitude:46.933897

2.2 Area [ha]

455.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (23.00 %) Continental (77.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA168Actitis hypoleucos    20  40         
BA168Actitis hypoleucos           
BA056Anas clypeata    70  120   
BA052Anas crecca    2500  3500   
BA052Anas crecca    3000  4500   
BA050Anas penelope    65  120   
BA053Anas platyrhynchos    10000  14000   
BA053Anas platyrhynchos    4000  6000   
BA055Anas querquedula    200  400         
BA051Anas strepera    30  65   
BA028Ardea cinerea    20  40         
BA059Aythya ferina    100  250   
BA061Aythya fuligula    18  30         
BA062Aythya marila    10  20   
BA060Aythya nyroca    36  72   
BA263Bombycilla garrulus           
BA067Bucephala clangula    25  50         
BA136Charadrius dubius    14  20         
BA197Chlidonias niger    300  500   
BA031Ciconia ciconia    60  120         
BA030Ciconia nigra           
BA231Coracias garrulus           
BA038Cygnus cygnus    50  120   
BA036Cygnus olor    1000  1400   
BA036Cygnus olor    400  600   
BA248Eremophila alpestris    30  90         
BA125Fulica atra    8000  10000   
BA125Fulica atra    3000  4000   
BA153Gallinago gallinago    15         
BA123Gallinula chloropus           
BA002Gavia arctica    18   
BA001Gavia stellata     
BA339Lanius minor           
BA179Larus ridibundus    25  70         
BA230Merops apiaster           
BA260Motacilla flava    20  40         
BA058Netta rufina    14  25         
BA008Podiceps nigricollis    10  30         
BA004Tachybaptus ruficollis    10  15   
BA004Tachybaptus ruficollis    15  25   
BA166Tringa glareola    50  75         
BA164Tringa nebularia           
BA165Tringa ochropus           
BA162Tringa totanus    30  60   
BA232Upupa epops           
BA142Vanellus vanellus    150  300   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Abramis brama                   
2500Alburnoides bipunctatus                   
Alburnus alburnus                   
Gobio gobio                   
Phoxinus phoxinus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0679.00
N076.15
N141.55
N157.52
N170.26
N235.48

Total Habitat Cover

99.96000000000001

Other Site Characteristics

Lacurile Pângărați și Vaduri s-au format prin bararea cursului mijlociu al râului Bistrița în anul 1964 respectiv 1966. Lacul Pângărați are suprafața de 155 ha, lungime maximă 3700 m, lățime maximă 730 m și adâncimea maximă 14 m. Lacul Vaduri prezintă următoarele caracteristici morfometrice : suprafață de 150 ha, lungime maximă 3600 m, lățime maximă 825 m, lățime medie 332 m, adâncime maximă 15 m în zona barajului, adâncime medie 5 m. Pe lacul Pângărați, ca și pe lacurile din aval de acesta, Vaduri și Bâtca Doamnei, fenomenele de îngheț au o dezvoltare redusă, ca urmare a aportului zilnic de ape mai calde din lacul Izvoru Muntelui-Bicaz. In cazul acestor lacuri, mai frecvent se formează gheața la mal și pod de gheață parțial, care este ușor distrus de dinamica activă a circulației zilnice a apelor mai calde. Datorită aportului mare de aluviuni din afluenții naturali, cele două lacuri, suferă un proces continuu de colmatare.;

4.2 Quality and importance

Cele doua zone umede sunt importante in principal ca si cartier de hranire si odihna in perioadele de pasaj si/sau iarna pentru specii de pasari acvatice in principal comune. Lacurile Pangarati și Vaduri aflate pe cursul mijlociu al raului Bistrița, reprezintă o zonă importantă pentru păsările ce se deplasează pe culoarul de migrație est carpatic, prin conditiile favorabile pentru hrană si adapost pe care le ofera. Lacurile Pângărați si Vaduri sunt declarate arii de protecție specială avifaunistică prin Hotararea de Guvern nr.2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HE03.01NO
LF06NO
HH01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

1.Munteanu, D., 1968. Clasa Aves. In Ionescu, V., Miron, I., Munteanu, D., Simionescu Viorica. Vertebrate din bazinul montan al Bistritei. Lucrarile Statiunii de cercetari Biologice Geologie si Geografie \"stejarul\", Vol. I.: 375 - 437 2. Munteanu, D., 1969. Aspecte ale influentei iernii prelungite din anul 1963 asupra pasarilor migratoare in bazinul montan al Bistritei. Com. zool., pag.: 51 - 55 3. Munteanu, D., 1970. Rata mare (Anas plathyrhynchos) in bazinul montan al Bistritei. Muz. St. Nat. Piatra Neamt. St. com., I: 363 - 368., 4. Munteanu, D.,200 Avifauna bazinului montan al Bistritei moldovenesti, Ed. Alma mater, Cluj-Napoca, 250 pp. 5. Agentia de Protectie a mediului Piatra Neamt., 2004. Studiu stiintific de fundamentare pentru ariile naturale de zona umeda Pangarati si vaduri. Avizat favorabil de CMN din cadrul Acad. Rom.. Pe baza acestei documentatii cele doua zone au devenit SPA in 2004 prin H.G., 2151/2004. Documentatie specii : <Roxana Miron - Agentia pentru Protectia Mediului Neamt:><Alin David - Facultatea de Biologie si Geologie:{Dan Munteanu, observatii personale(A002)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A004)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A008)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A028)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A030)};{Dan Munteanu, observatii personale(A031)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A036)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A038)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A051)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A052)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A053)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A055)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A058)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A059)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A060)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A061)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A062)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A067)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A123)};{Alin David, obsevatii personale(A125)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A136)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A142)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A153)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A162)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A164)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A165)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A166)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A168)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A179)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A197)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A230)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A231)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A232)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A248)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A260)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A339)};><Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{Dan Munteanu, observatii personale(A031)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A038)};><Emanuel Stefan Baltag - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Del:{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A001)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A036)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A038)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A050)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A051)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A052)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A053)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A056)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A059)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A125)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO0788.04

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO07VI.20.-Lacul Pângărați*19.85
RO07VI.21.-Lacul Vaduri*24.51
RO07VI.20.-Lacul Pângărați*19.57
RO07VI.21.-Lacul Vaduri*24.11

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other VI.20.-Lacul Pângărați*19.85
VI.21.-Lacul Vaduri*24.51
VI.20.-Lacul Pângărați*19.57
VI.21.-Lacul Vaduri*24.11

5.3 Site designation (optional)

Lacul Pangarati (VI.20.) cu o suprafata de 153 ha si lacul Vaduri (VI.21.)cu o suprafata de 119 ha, au fost decalate ca Arii de protectie Speciala Avifaunistica prin H.G.2.151/2004 / Hotarare privind instituirea regimului de arie naturala priotejata pentru noi zone.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Consiliul Județean Neamț- Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău
Address:
Email:pnc@ceahlaupark.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Custodele a intocmit regulamentele de organizare si functionare ale ariilor naturale protejate, dar nu a intocmit planurile de management.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0125
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY