Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0126

1.3 Site name

Livezile - Dolaț

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.064933
Latitude:45.402436

2.2 Area [ha]

6553.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA255Anthus campestris     
BA403Buteo rufinus             
BA403Buteo rufinus    15         
BA031Ciconia ciconia    90  120   
BA031Ciconia ciconia    10  12     
BA081Circus aeruginosus    200  400     
BA082Circus cyaneus    10     
BA083Circus macrourus    10     
BA084Circus pygargus    25  50     
BA231Coracias garrulus           
BA348Corvus frugilegus    800  850     
BA429Dendrocopos syriacus             
BA026Egretta garzetta    50  100         
BA097Falco vespertinus    900  1200   
BA097Falco vespertinus    40  50     
BA092Hieraaetus pennatus       
BA338Lanius collurio    49  115     
BA339Lanius minor    15     
BA023Nycticorax nycticorax    50  100         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.94
N1274.49
N1417.44
N154.29
N231.84

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Timisului. La vest este marginit de localitatea Giera, la nord de Canalul Lanca-Birda, la nord-est de localitatea Ghilad iar la est de localitatile Banloc si Ofsenita. Cuprinde terenuri agricole in principal, precum si zone umede. ;

4.2 Quality and importance

Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică\", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară. În ceea ce privește Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seară de către SPA-uri este excelentă în județele Satu Mare (100%), Bihor (83%) și Arad (83%), însă este practic inexistentă (1%!!!) în Timiș, tocmai în județul bănățean, unde se află aproape jumătate (47,8%) din populația cuibăritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009). În 2007 abia o mică parte a populației din județul Timiș s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în cursul activităților de monitorizare desfășurate în cadrul proiectului LIFE. Datele obținute în urma evaluării populației din această regiune ne-au indicat necesitatea absolută privind includerea celor mai importante colonii de cuibărit în rețeaua Natura 2000 din România. În cazul, în care aceste propuneri se acceptă (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Diniaș, respectiv Livezile-Dolaț), procentul perechilor cuibăritoare din SPA-uri ar crește semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în județul Timiș (de la 0% la 55-60%), cât și în întreaga Câmpia de Vest (de la 40-42% la 65-68%). Colonia de cuibărit respectiv locul de înnoptare din perioada de toamnă de la Livezile se află pe șirul de plopi piramidali situat pe marginea drumului comunal ce leagă fostul CAP de comună. Pășunea de lângă limita sudică a localității, terenurile agricole abandonate din vestul coloniei precum și terenurile arabile din estul plantației de plopi constituie locurile cele mai importante de hrănit pentru vântureii cuibăritori și cei în pasaj (până la 1200 de ex.). Colonia de la Dolaț se compune din două colonii apropiate, una fiind situată pe plopii piramidali din nordul satului, cealaltă fiind amplasată pe stejarii din curtea unei ferme apropiate. Vântureii respectiv ciorile se hrănesc pe pășunile din vestul localității precum și pe terenurile arabile extensive din împrejur.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02NI
HA07NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Documentatie specii : <Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{proiectul LIFE05 NAT/H/000122&amp;#x0D; (A348)};><Kelemen Katalin - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dunarii:{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A031)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A082)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A083)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A084)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A231)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A339)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A348)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A429)};><Domsa Cristi - Societatea Ornitologica Romana:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu are structură de administrare
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaț
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0126
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY