Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0137

1.3 Site name

Pădurea Radomir

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.206292
Latitude:44.124361

2.2 Area [ha]

1244.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA247Alauda arvensis                 
BA255Anthus campestris                 
BA221Asio otus                 
BA060Aythya nyroca                 
BA224Caprimulgus europaeus           
BA364Carduelis carduelis                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA363Carduelis chloris                 
BA365Carduelis spinus                 
BA196Chlidonias hybridus    35  50         
BA031Ciconia ciconia           
BA082Circus cyaneus    10  20   
BA084Circus pygargus    10  20   
BA208Columba palumbus                 
BA231Coracias garrulus    13  20   
BA113Coturnix coturnix                 
BA212Cuculus canorus                 
BA238Dendrocopos medius                 
BA026Egretta garzetta    35  45   
BA379Emberiza hortulana                 
BA096Falco tinnunculus           
BA097Falco vespertinus    15  20   
BA321Ficedula albicollis                 
BA244Galerida cristata                 
BA251Hirundo rustica                 
BA022Ixobrychus minutus     
BA233Jynx torquilla                 
BA338Lanius collurio                 
BA340Lanius excubitor                 
BA339Lanius minor           
BA383Miliaria calandra                 
BA383Miliaria calandra                 
BA260Motacilla flava                 
BA316Phylloscopus trochilus                 
BA318Regulus ignicapillus                 
BA249Riparia riparia                 
BA193Sterna hirundo    23  30         
BA210Streptopelia turtur                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA232Upupa epops                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.38
N1279.70
N1516.81
N230.12

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Situl pădurea Radomir,propus ca SPA este străbătut de două văi de eroziune, relativ mici (Valea Eleșteului și Valea Bratei), în care se colectează apa pluvială. În Valea Eleșteului apa băltește mult timp, astfel că bălțile rezultate, deși au fost îndiguite, comunică între ele și au un nivel fluctuant, influențat de precipitații. Pe teritoriul comunei Dioști, respectiv al sitului nu este nicio apă curgătoare. În zonele umede menționate staționează un număr variabil de specii și exemplare de păsări acvatice. În perimetrul sitului propus există cca 52 de ha, de plantații relativ tinere de salcâm (Pădurea Radomir, Pădurea Grozăvești) și un mic pâlc de Quercus sp. (exemplare bătrâne, seculare, reminiscențe ale întinselor păduri de stejar care au existat aici până în secolul XIX), situat la limita sud-estică a sitului. În cadrul sitului mai există suprafețe întinse de terenuri cultivate și pășuni. Climatul zonei este continental de tranziție, verile sunt lungi și călduroase, iernile lungi și friguroase, iar primăverile și toamnele sunt scurte. Solurile sunt fertile (aluvionare brun-roșcate și cernoziomuri levigate), fapt pentru care sunt intens exploatate pentru agricultură. Contrastele mari între iarnă și vară, ariditatea accentuată a zonei, vegetația puțin bogată și puținele locuri de adăpost sunt elemente negative care determină o diversitate restrânsă a avifaunei. Desemnarea si conservarea acestui sit propus este totusi necesară, deoarece habitatele sitului asigură condiții de reproducere și/sau hrană pentru specii de păsări migratoare, cu statut de conservare nefavorabil pe plan global/european (Aythya nyroca, Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Falco vespertinus, Lanius collurio, Lanius minor ș.a.) ;

4.2 Quality and importance

Aceasta arie găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate. Conform datelor avem următoarele categorii: număr specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 9; număr de specii migratoare: 10; număr de specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important pentru cuibărirea și creșterea puilor pentru următoarele specii: Falco vespertinus Aythya nyroca () Lanius collurio Lanius minor Emberiza hortulana Situl este important pentru staționarea temporară a următoarelor specii: Ciconia ciconia Egretta garzetta Chlidonias hybridus Sterna hirundo ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF02.03NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Documentatie specii : <Ana-Lavinia Iancu - ARPM_Craiova:{Proiect “Elaborarea Planului de Management pentru situl Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir şi conştientizarea necesităţii protecţiei ariei naturale protejate“;Beneficiar: AsociaţiaTineret pentru Dezvoltare Comunitară (APM Dolj este partener in proiect);Plan elaborat de: SC Protected Area SRL;Perioada de implementare: 17.06.2013;Perioada de monitorizare: 31.12.2015(A022)};><Alin David - Facultatea de Biologie si Geologie:{Ridiche Mirela - observatii personale(A026)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A031)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A060)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A096)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A097)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A193)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A196)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A212)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A232)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A338)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A339)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A379)};><Judith Papp - INCDDD:{Baza de date Milvus.&amp;#x0D; (A097)};><Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{Observatii in teren 2010 - Mirela Ridiche(A096)};><Mihai Marinov - Institutul National Delta Dunarii:{Mirela Ridiche(A026)};{Mirela Ridiche(A060)};{Mirela Ridiche(A193)};{Mirela Ridiche(A196)};{Mirela Ridiche(A338)};{Mirela Ridiche(A379)};><Mirela Sabina Ridiche - Muzeul Olteniei Craiova:{observatii perioada de cuibarit 2010, Mirela Ridiche(A339)};><Domsa Cristi - Societatea Ornitologica Romana:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția pentru Protecția Mediului Dolj
Address:
Email:office@apmdj.anpm.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu exista plan de management.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0137
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY