Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0142

1.3 Site name

Teremia Mare - Tomnatic

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.609030
Latitude:45.916725

2.2 Area [ha]

6613.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA255Anthus campestris     
BA031Ciconia ciconia     
BA081Circus aeruginosus       
BA081Circus aeruginosus    200  400     
BA082Circus cyaneus    10     
BA084Circus pygargus       
BA084Circus pygargus    30  70     
BA231Coracias garrulus           
BA348Corvus frugilegus    240  270   
BA429Dendrocopos syriacus             
BA027Egretta alba    10           
BA026Egretta garzetta    20  50         
BA097Falco vespertinus    25  40     
BA131Himantopus himantopus             
BA338Lanius collurio    17     
BA339Lanius minor    10     
BA023Nycticorax nycticorax    70  150   
BA166Tringa glareola    70  100     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.28
N1291.38
N143.40
N150.75
N160.82
N232.37

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Jimboliei. La vest este marginit de localitatea Teremia și granița de stat, la nord de localitățile Nerău și Tomnatic iar la est de localitatile Lovrin si Gottlob. În extremitatea sudică se află localitatea Comloșu Mare. Cuprinde in principal terenuri agricole, pajiști si zone umede. ;

4.2 Quality and importance

Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică\", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară. În ceea ce privește Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seară de către SPA-uri este excelentă în județele Satu Mare (100%), Bihor (83%) și Arad (83%), însă este practic inexistentă (1%!!!) în Timiș, tocmai în județul bănățean, unde se află aproape jumătate (47,8%) din populația cuibăritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009). În 2007 abia o mică parte a populației din județul Timiș s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în cursul activităților de monitorizare desfășurate în cadrul proiectului LIFE. Datele obținute în urma evaluării populației din această regiune ne-au indicat necesitatea absolută privind includerea celor mai importante colonii de cuibărit în rețeaua Natura 2000 din România. În cazul, în care aceste propuneri se acceptă (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Diniaș, respectiv Livezile-Dolaț), procentul perechilor cuibăritoare din SPA-uri ar crește semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în județul Timiș (de la 0% la 55-60%), cât și în întreaga Câmpia de Vest (de la 40-42% la 65-68%). Colonia din Teremia Mare se găsește la marginea comunei și este instalată într-un salcâmet respectiv arbori aparținând diferitelor specii dintre marginea șoselei și stadion. Vântureii își procură hrana pe pășunile dinspre Teremia Mică respectiv Nerău-Comloșu Mare, precum și pe terenurile agricole din împrejur. Colonia de la Tomnatic se găsește într-un pâlc alcătuit din zece plopi hibrizi, situat între Tomnatic și Gottlob în apropierea gropii de gunoi. Primăvara păsările se hrănesc pe pășunea de lângă colonie respectiv cea care se întinde la vest de DN Sânnicolau Mare-Timișoara. Terenurile agricole sunt folosite pentru procurarea hranei în special în perioada de cuibărit și după părăsirea cuiburilor de către pui. Specia cuibărește și solitar în pădurea de salcâm de la Comloșu Mare.;

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Documentatie specii : <Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{proiectul LIFE05 NAT/H/000122&amp;#x0D; (A348)};><Kelemen Katalin - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dunarii:{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A026)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A027)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A082)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A084)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A131)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A166)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A339)};{• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A429)};><Domsa Cristi - Societatea Ornitologica Romana:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior"
Address:
Email:ong@ongexcelsior.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare - Tomnatic
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0142
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY