Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0169

1.3 Site name

Tinovul Apa Lină - Honcsok

1.4 First Compilation date

-

1.5 Update date

2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2016-09
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.190778
Latitude:46.194397

2.2 Area [ha]

7830.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
BA089Aquila pomarina           
BA089Aquila pomarina    10  15   
BA104Bonasa bonasia    30  40   
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus           
BA429Dendrocopos syriacus           
BA236Dryocopus martius    10  15         
BA321Ficedula albicollis    90  100         
BA320Ficedula parva    20  30         
BA217Glaucidium passerinum    10  25     
BA338Lanius collurio    20  30         
BA246Lullula arborea    15  20         
BA072Pernis apivorus           
BA072Pernis apivorus    20  30         
BA241Picoides tridactylus    10   
BA234Picus canus           
BA220Strix uralensis           
BA108Tetrao urogallus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0911.67
N120.18
N1412.03
N153.48
N1611.49
N173.90
N1947.75
N269.43

Total Habitat Cover

99.93

Other Site Characteristics

Situl este situat in Muntii Nemira bazinetul paraului Apa Lina la o altitudine de 940-980m, pe substrat de flis (gresii). Situl este complex, în alcătuirea sa regăsim rariști de tinov cu pin silvestru, molid și mesteacăn pufos, care alternează cu turbării oligotrofe de Eriophorum vaginatum și Sphagnum recurvum, cu turbării mezo-oligotrofe cu Carex rostrata și Sphagnum recurvum precum și pajiști umede cu Deschampsia caespitosa și Agrostis stolonifera. Pe locurile mai ridicate se întâlnesc suprafețe reduse de molidișuri acidofile. Structura naturală a fiecărui habitat din sit este foarte bine conservată. Arboretele se caracterizează printr-o mare variabilitate dimensională, regenerarea naturală fiind activă. Asociațiile de plante erbacee au o ridicată diversitate floristică (cu ocazia descrierii habitatelor au fost identificate unele specii care nu au fost citate anterior – Gentiana pneumonanthe, Comarum palustre). O parte din suprafața sitului face parte din fondul forestier și o mică parte din rest este rezervație naturală. Folosința terenului din afara fondului forestier este de pășune și de pășune împădurită. Suprafata inclusa in fond forestier reprezinta parte din subparcela silvica 22A din unitatea de productie IX Apa Lina (Ocolul silvic Bretcu). Din Baza de Date Natura 2000, Florescu Florentina, 31.10.2006 pentru SCI Tinovul Apa Lina - Honcsok.;

4.2 Quality and importance

Zona importanta pentru populatiile de pasari specifice zonelor montane. Importanta pentru cuibaritul cocosului de munte (Tetrao urogallus), a ieruncii (Bonasa bonasia), ciuvică (Glaucidium passerinum), buha mare (Bubo bubo) si a speciilor de ciocanitori. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB03I
MF03.02.03B
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Documentatie specii : <Lucian Fasolă-Mătăsaru - INCDD:{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A072)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A089)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A104)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A108)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A215)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A220)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A223)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A224)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A234)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A236)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A241)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A246)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A320)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A321)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A338)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (A429)};><Judith Papp - INCDDD:{Baza de date Milvus.&amp;#x0D; (A217)};><Botond Kiss - Institutul Delta Dunarii:{Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi - observații în teren(A108)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO981.82

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.467.-Tinovul de la Plăieșii de Jos+1.82

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.467.-Tinovul de la Plăieșii de Jos+1.82

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor. Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei. Limitarea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migraţie. Menţinerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic. Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potenţiale. Interzicerea sau limitarea turismului şi a altor activităţi antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere şi creşterea puilor). Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendinţele populaţionale Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor. Instalarea de cuiburi artificiale. Obţinerea aprobării legale a criteriilor de management, conservare şi restaurare pentru conservarea păsărilor în silvicultură şi în planurile de vânătoare. Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei din habitatele de pădure montana pentru a evita perturbarea în perioadele critice (reproducere).

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0169
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY