Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0171

1.3 Site name

Valea Izei şi Dealul Solovan

1.4 First Compilation date

-

1.5 Update date

2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2016-09
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.221786
Latitude:47.659492

2.2 Area [ha]

46937.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (61.66 %) Continental (38.34 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA255Anthus campestris    10  15         
BA089Aquila pomarina     
BA104Bonasa bonasia    100  120   
BA224Caprimulgus europaeus    40  60   
BA031Ciconia ciconia             
BA030Ciconia nigra    10   
BA122Crex crex    25  35   
BA239Dendrocopos leucotos    30  50   
BA238Dendrocopos medius    10  20   
BA236Dryocopus martius    40  50   
BA321Ficedula albicollis    200  250         
BA320Ficedula parva    30  50         
BA338Lanius collurio    600  800   
BA339Lanius minor    30  60         
BA246Lullula arborea    250  300   
BA072Pernis apivorus    10  20   
BA241Picoides tridactylus    15  30   
BA234Picus canus    60  90   
BA220Strix uralensis    10  15   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.25
N070.10
N080.29
N092.53
N124.35
N1418.04
N1515.23
N1633.38
N174.14
N1913.17
N210.54
N233.12
N264.86

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Situl propus, in suprafata de 2465 ha, este localizat in bazinul superior al Vaii Baiut, cel mai mare afluent al raului Lapus, la altitudini cuprinse intre 650 -1300 m (ua 82 C). Situl propus este adiacent sitului Valea Izei-Dealul Solovan. Din punct de vedere al administatiei silvice, padurile sunt proprietatea statului si sunt administrate de RNP Romsilva prin DS Maramures, OS Strambu Baiut, iar din punct de vedere al administratiei de stat se afla pe raza comunei Baiut. In cadrul sitului, padurile reprezinta peste 98 % din suprafata. De asemenea, exista cateva enclave cu fanete (cca. 20 ha) apartinand locuitorilor comunei Baiut. Substratul este reprezentat de roci vulcanice, puternic modelate de factorii fizici, si de roci metamorfice. Relieful este reprezentat de versanti cu configuratie ondulata, cu inclinari repezi (peste 16 grade), cu altitudinei de 600-1300 m. Solurile fac parte din clasa Cambosolurilor - eutricambosol si districambosol - si a Spodisolurilor - prepodzol (din Baza de Date Natura 2000, Iovu-Adrian Biris, 11.12.2009 pentru SCI Valea Izei si Dealul Solovan).;

4.2 Quality and importance

Zona importanta pentru populatiile de pasari specifice zonelor montane. Importanta pentru cuibaritul acvilei țipătoare mici (Aquila pomarina), viesparului (Pernis apivorus), huhurezului mare (Strix uralensis), muscarului gulerat (Ficedulla albicolis), ieruncii (Bonasa bonasia)berzei negre (Ciconia nigra), cârstelului de camp (Crex crex) si a speciilor de ciocanitori. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB03B
ME01.01B
MF03.01B
MF03.02.03B
MH01I
MH01O
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Gavril Ardelean, Iosif Bereș, Fauna de vertebrate a Maramureșului, Editura Dacia, Cluj - Napoca, 2000; Bacalu, Ihtiofauna râului Iza, 1997; Wilhelm A, Harko A, Szolly Z, Contribuția la cunoașterea situației actuale a faunei ihtiologice a depresiunii Maramureșului. Proiect Natura 2000 lucrare cu privire la flora, vegetația și fauna de vertebrate a Dealului Solovan și cursul inferior al râului Iza, Iosif Beres, Marta Beres. ICAS, 2007, Amenajamentul OS Strambu Baiut.Date teren Dr. E.Nitu, 2009 Documentatie specii : <Alin David - Facultatea de Biologie si Geologie:{Observatii personale Alin David(A030)};{Observatii personale Alin David(A072)};{Observatii personale Alin David(A089)};{Observatii personale Alin David(A104)};{Observatii personale Alin David(A122)};{Observatii personale Alin David(A220)};{Observatii personale Alin David(A224)};{Observatii personale Alin David(A234)};{Observatii personale Alin David(A236)};{Observatii personale Alin David(A238)};{Observatii personale Alin David(A239)};{Observatii personale Alin David(A241)};{Observatii personale Alin David(A246)};{Observatii personale Alin David(A255)};{Observatii personale Alin David(A320)};{Observatii personale Alin David(A321)};{Observatii personale Alin David(A338)};{Observatii personale Alin David(A339)};><Alexandru Dorosencu - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta:{xx(A031)};><Mihai Marinov - Institutul National Delta Dunarii:{Baza de date INCDDD-Tulcea(A031)};{Observatii personale Alin David(A255)};{Observatii personale Alin David(A320)};{Observatii personale Alin David(A321)};{Observatii personale Alin David(A339)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO020.00
RO030.00
RO980.46

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO032.582.-Peștera și izbucul Izvorul Albastru al Izei/0.00
RO982.585.-Arcer - Țibleș - Bran*0.46
RO982.593.-Dealul Solovan+0.00
RO02G-Parcul Național Munții Rodnei/0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.582.-Peștera și izbucul Izvorul Albastru al Izei/0.00
2.585.-Arcer - Țibleș - Bran*0.46
2.593.-Dealul Solovan+0.00
G-Parcul Național Munții Rodnei/0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor. Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei. Limitarea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migraţie. Menţinerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic. Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potenţiale. Interzicerea sau limitarea turismului şi a altor activităţi antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere şi creşterea puilor). Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendinţele populaţionale Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor. Instalarea de cuiburi artificiale. Obţinerea aprobării legale a criteriilor de management, conservare şi restaurare pentru conservarea păsărilor în silvicultură şi în planurile de vânătoare. Limitarea sau stoparea vânătorii şi a braconajului.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0171
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY