Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0540026

1.3 Site name

Gröne mad

1.4 First Compilation date

1995-11

1.5 Update date

2010-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Västra Götaland
Address:               
Email:vastragotaland@lansstyrelsen.se
Date site proposed as SCI:1995-12
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.518600
Latitude:58.184300

2.2 Area [ha]

83.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      0.83  0.00 
7140  info      27.42  0.00 
9010  info      12.47  0.00 
91D0  info      29.09  0.00 
91E0  info      12.47  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0770.00
N1730.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

*Boreala och boreonemorala naturliga, orörda bäckar täcker 1% av området. Boreala och boreonemorala mineralrika källor och källkärr täcker 1% av området.* Gröna mad är ett flikit komplex av topogena kärr beläget på Mössebergs diabasplatå. Kärren är medelrika och relativt grunda. Några mossepartier finns i området liksom några gungflyn. Vissa av kärren visar övergångar mot sumpkärr med dominans av stor skedbladsmossa och trindstarr. Mossfloran är i övrigt artrik och vissa delar domineras av korvskorpionmossa. Kärren kantas av videsnår eller en smal bård av björksumpskog. I sydost finns diken som inte påverkar kärret nämnvärt. I övrigt är kärret hydrologiskt orört.

4.2 Quality and importance

Ingår i Myrskyddsplanen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.03i
LA04.03i
MBb
MG05.07i
LH01.05o
LH04o
LJ02o
MJ03.01i
MJ03.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04.02i
LB02.03i
LJ02.01.03b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE001.80
SE0298.20

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Gröne mad=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Gröne mad=100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Falköpings kommun
Address:
Email:kommunen@falkoping.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Gröne mad
Link: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Pages/bevarandeplaner.aspx

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0540026

SITE DISPLAY