Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0213006

1.3 Site name

Valcha

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.865000
Latitude:50.501667

2.2 Area [ha]

2.1997

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1016Vertigo moulinsiana    10  20   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0634.00
N071.00
N102.00
N1640.00
N173.00
N200.00
N2320.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybníček a navazující mokřad v postranní rokli S od železniční trati mezi Bělá pod Bezdězem stanice a Bělá pod Bezdězem zastávka. Ekotop: Geologie: Jizerské vrstvy středního turonu s vložkami vápnitých pískovců. Geomorfologie: Lokalita je součástí Jizerské tabule Reliéf: Rybníček leží v postranním údolí po levé straně údolí Bělé uprostřed lesního porostu, přičemž na východní straně stoupá terén do poměrně prudkého svahu. Na jihu hraničí s železniční tratí. Pedologie: Nivní půda naplavená, fluvizem. Krajinná charakteristika: Lesní rybníček a navazující mokřady vznikly pravděpodobně zatopením deprese při stavbě železniční trati. Biota: Zazemňující se lesní rybníček s navazujícími mokřady - populace vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) žije zejména v ostřicových dobře zavodněných mokřadech včetně bultů ostřice latnaté (Carex paniculata). V mělkém oligotrofním rybníčku (V3) se vyskytují vodní makrofyta: růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), okřehek menší (Lemna minor) a zejména vzácná bublinatka menší (Utricularia minor). V severní části území se nachází mokřadní olšina (L1) s olší lepkavou (Alnus glutinosa), o. šedou (A. incana), břízou pýřitou (Betula pubescens) a příměsí smrku ztepilého (Picea abies). V olšině a na okrajích vodní plochy je méně početná, ale vitální populace naturového druhu popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) (ochrana tohoto druhu však není předmětem ochrany).

4.2 Quality and importance

V Čechách byl vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) zjištěn pouze na Kokořínsku a zde. Jedna z lokalit popelivky sibiřské (Ligularia sibirica).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LD01.04b
LF02.03i
LF03.01.01i
LF04.02b
LG01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LK02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0484.81
CZ0515.19

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Valcha*84.81
CZ05Valcha*15.19

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Valcha CZ0213006
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY