Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0213789

1.3 Site name

Jablonná - mokřad

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.153056
Latitude:49.658889

2.2 Area [ha]

12.8579

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  1000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.00
N071.00
N080.00
N142.00
N1556.00
N168.00
N2020.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Cca 1 km SV od obce Jablonná, asi 7 km V od Příbrami. Ekotop: Geologie: Podklad tvoří granodiority, které místy vystupují až na povrch, zvětralinový plášť tvoří lehčí písčitá půda z rozpadu těchto hornin. Geomorfologie: Benešovská pahorkatina. Reliéf: Mělké údolí Chobotského potoka v mírně zvlněné krajině. Pedologie: Území leží částečně na kambizemi, částečně (směrem k toku Chobotského potoka) na gleji. Krajinná charakteristika: V mělké kotlině jsou vytvořeny dva mokřady o celkové ploše cca 4,5 ha, oddělené od sebe tělesem polní cesty. Mokřady s rozsáhlými litorálními porosty, v širším okolí kulturní louky, v roce 2001 částečně přeměněny na pole; nivní porosty dřevin v okolí Chobotského potoka a les. Biota: Rozsáhlé mělké mokřady s výškou vodního sloupce do 0,75-1 m; větší z mokřadů (rozloha cca 4 ha) zarůstá v celé ploše přesličkou poříční (Equisetum fluviatile), okrajové partie tvoří litorál s orobincem širokolistým (Typha latifolia) a sítinou (Juncus sp.). Okolí tvoří úzký lem olšin, asi 20% obvodu tvoří vysázený dubový lesík. Menší z mokřadů (rozloha cca 0,5 ha) vznikl zatopením území nad zvýšeným tělesem komunikace. Je tvořen zatopenými stoličkami vysokých ostřic (M1.7). V okolí obou mokřadů olšový háj, v širším okolí kosené kulturní louky, pole a les (X9A).

4.2 Quality and importance

Nejvýznamnější lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) v České republice.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA10.01o
LD01.02o
LH05.01i
MJ01i
HK01.03i
MK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0497.01
CZ052.99

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Jablonná - mokřad*97.01
CZ05Jablonná - mokřad*2.99

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jablonná - mokřad CZ0213789
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY