Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420416

1.3 Site name

Milešovka

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.940556
Latitude:50.552778

2.2 Area [ha]

490.1785

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Continental (100.00 %) Continental (100.00 %)
Continental (100.00 %) Continental (100.00 %) Continental (0.00 %)
Continental (0.00 %) Continental (100.00 %) Continental (100.00 %)
Continental (100.00 %) Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.3007  0.00 
6190  info      0.4084  0.00 
8220  info      0.8447  0.00 
8230  info      0.0284  0.00 
9130  info      4.4043  0.00 
9180  info      28.6539  0.00 
91E0  info      15.232  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1679.00
N209.00
N238.00
N103.00
N221.00
N060.00
N080.00
N090.00
N140.00
N170.00
N190.00
N210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Vrchy 2 km SZ smerem od Velemna. Ekotop: Geologie: Milešovka je trachytick lakolit vypreparovan z povrchovch vulkanitu a se svm okolm tektonicky vyzdvižen. Neovulkanick efusiva jsou zastoupena v obou hlavnch typech, bazaltoidech a trachytech, rozdl mezi nimi se silne projevuje na vegetaci. Geomorfologie: Milešovka je nejvyšš horou Ceskho stredohor (837 m n. m.). Jej horsk skupina v rmci navrhovanho zem zahrnuje z vraznejšch vrchu ješte Kamenec (552 m n. m.), Dubick vrch (441 m n. m.), Dlouh vrch (456 m n. m.) a Šibenk (486 m n. m.). Relif: Dominantn vrch Milešovka, nejvyšš elevace Ceskho stredohor a jedna z nejvyššch hor ceskho vnitrozem. Milešovka m velk klimatologick vznam, na vrcholu je zrzena meteorologick pozorovac stanice (od roku 1905). Pedologie: Pudn profil tvor predevšm kambizeme eutrofn. Krajinn charakteristika: Rozshl zachoval lesn ekosystmy, spolecenstva skal a sut, velk koncentrace bohatch populac vzcnch druhu rostlin. Biota: Prevldajcm typem biotopu jsou hercynsk dubohabriny, dle se vyskytuj kvetnat buciny, kysel buciny a acidofiln tepl doubravy, kysel doubravy a prioritn bazifiln tepl doubravy s radou vznamnch rostlin reliktnho charakteru. Prioritn jsou sutov lesy na jv. svahu Milešovky. Jako doprovod vodnch toku se zde vyskytuj potocn luhy zejmna mezi Dubickm a Dlouhm vrchem. Vznamn pro lokalitu jsou maloplošn vskyty vegetace siliktovch šterbin skal a drolin s vskytem kapradinky skaln (Woodsia ilvensis), trvnky skalnch tersek (Milešovka, Kamenec), kroviny skal a drolin s rybzem alpinskm (Ribes alpinum). Na jižnm, severnm a vchodnm okraji zem se vyskytuj ovskov louky a fragmenty pchcovch luk, tužebnkovch luk a bezkolencovch luk.

4.2 Quality and importance

Lesn porosty navrhovanho zem jsou druhove velmi bohat a host velk pocet ohrožench druhu rostlin a živocichu. Z rostlin jsou to naprklad medvedice lkarsk (Arctostaphylos uva-ursi) na Vrch skalch - Milešovka, lopuštk sklonen (Hackelia deflexa) na vrcholu Milešovky, kapradinka skaln (Woodsia ilvensis) a velmi bohat populace kosatce bezlistho (Iris aphylla). Faunistick pruzkum je velmi kus, z uvedenho zem je potvrzen vskyt vra velkho (Bubo bubo), zmije obecn (Vipera berus), užovky hladk (Coronella austriaca) a strevlka nepravidelnho (Carabus irregularis).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MK02.03i
HD01.01i
LB02.03i
HA07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Kuncov J. (0). Navrhovn prrodnho komplexu Milešovka, stn sdelen, veden hranic PK a botanick pruzkumy na Milešovce a v okol., Kolektiv AOPK CR (1999). Chrnen zem CR, sv. stecko, Agentura ochrany prrody a krajiny CR, Praha, 280. str., Kuncov J., Hamersk R. (2002). Demonstracn zem: Milešovka - nvrh, 3 str., msc., Sprva CHKO Cesk stredohor., Moravec P. (0). Fauna Milešovky a okol, stn sdelen., Sdlo J. (2002). u0088c - Milešovka - Zverecn zprva z mapovn Natura 2000, depon. in AOPK CR, Praha., Skora M. (1979). Botanick inventarizace a popis anemi-orografickho systmu Milešovky v Ceskm stredohor, Stipa 4: 34-79, st nad Labem., Štekl J. a kol. (1999). Klimatick pomery Milešovky, Akademia, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0111.87
CZ053.22
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Milešovka*11.87
CZ05Milešovka*3.22
CZ09Česk středohoř-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Česk středohoř
Address:
Email:ceske.stredohori@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporucench opatren pro evropsky vznamnou lokalitu Milešovka CZ0420416
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY