Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0513665

1.3 Site name

Skalice u České Lípy

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-11
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.528056
Latitude:50.740556

2.2 Area [ha]

0.0021

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1324Myotis myotis    34  34   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1690.00
N2210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Opuštěný pískovcový lom na severním úpatí Skalického vrchu v nadmořské výšce 309 m n. m. Lom leží na východním okraji obce Skalice u České Lípy, na levém břehu Šporky. Lokalita kopíruje stejnojmennou přírodní památku, leží v katastrální území Skalice u České Lípy. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno kvádrovými pískovci. Geomorfologie: Pískovcový lom na upatí Skalického vrchu, na levém břehu Šporky. Krajinná charakteristika: Opuštěný lom navazující na urbanizované území. Většina vstupů do podzemí je zavalena. Funkční je nyní pouze jeden vstup, který je zajištěn mříží. Plato povrchového lomu je zarostlé a v okolí roste borová monokultura. Biota: Z hlediska klasifikace biotopů lokalita navazuje na urbanizované území (X1), vlastní podzemní prostor nahrazuje jeskyně (S3) a pro netopýry má stejný význam při zimování. Okolní prostředí tvoří borové monokultury (X9A). V zimním období bylo na lokalitě prokázáno 12 druhů netopýrů: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myoptis daubentonii), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr velkouchý (Plecotus austriacus), netopýr severní (Eptesicus nilsonii), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus). Nejpočetnějším zimujícím druhem je netopýr velký, jehož početnost se od počátku sledování zvyšuje a v současnosti se pohybuje mezi 30 - 60 jedinci. V posledních letech bylo zaznamenáno také zvyšování početnosti zimujících vrápenců malých, netopýrů černých, netopýrů vodních a netopýrů ušatých. Lokalita slouží pro netopýry také jako významné sociální místo. V podzimním období zde byly při odchytu zjištěny všechny druhy netopýrů známé ze zimování vyjma netopýra velkouchého a netopýra hvízdavého.

4.2 Quality and importance

Významné zimoviště a sociální místo pro netopýra velkého, druhé nejpočetnější zimoviště tohoto druhu na území Libereckého kraje.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HC01.07i
ME03i
MF03.02.09i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

DUŠEK, J.; MEJSNAR, J.; MARHOUL, P. et al. (2010). <i>Plán péče o evropsky významnou lokalitu Skalice u České Lípy na období 2011 - 2020</i>. 23 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Skalice u České Lípy=100.00
CZ05Skalice u České Lípy*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Libereckého kraje
Address:
Email:podatelna@kraj-lbc.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Skalice u České Lípy CZ0513665
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY