Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0514667

1.3 Site name

Západní jeskyně

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.885278
Latitude:50.790833

2.2 Area [ha]

0.0399

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8310  info      0.01  1.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1303Rhinolophus hipposideros    58  120   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0852.00
N1019.00
N2229.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Jeskyně u obce Jitrava asi 15 km sz. od Liberce. Vchod do jeskyně se nachází ve stěně vápencového lomu na západním svahu Vápenného vrchu. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří čočka krystalického šedého vápence na kontaktu s břidlicí a fylity. Geomorfologie: Lokalita je silně ovlivněna posledním elsterským zaledněním a dosud probíhajícím vyzdvihováním podél lužické poruchy. Jedná se o jeskyni poledovcového typu vyvinutou na soustavě vzájemně se křížících dislokací. Jeskyně je zatím známá v délce 280 metrů. Reliéf: Krasová jeskyně. Krajinná charakteristika: Krasová jeskyně, okolí vchodu tvoří vápencový lom. Biota: Lokalitu tvoří krasová jeskyně (S3B), v okolí vchodu je vápencový lom se štěrbinovou vegetací vápnomilných skal (S1.1). V širším okolí je mozaika květnatých (L5.1), vápnomilných (L5.3) a kyselých bučin (L5.4) se suťovými lesy (L4). Pozn: Lokalita je významným zimovištěm a sociálním místem vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Jedná se o nejseverněji položené zimoviště dlouhodobě stabilní populace tohoto druhu. Nalezeny zde byly také následující druhy: netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr severní (Eptesicus nilssonii), netopýr večerní (Eptesicus serotinus) a netopýr ušatý (Plecotus auritus). Mikroklima: vlhkost v podzemí 100 %, teplota konstantní 5-7 °C, vzdušné proudění téměř zanedbatelné.

4.2 Quality and importance

Nejseverněji položené zimoviště na území ČR se stabilní populací vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), který zde dosahuje severní hranice areálu svého rozšíření.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ02100.00
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Velký Vápenný-100.00
CZ12Ještěd-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Libereckého kraje
Address:
Email:podatelna@kraj-lbc.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Západní jeskyně CZ0514667
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY