Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0520009

1.3 Site name

Perna

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2018-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.257778
Latitude:50.292778

2.2 Area [ha]

119.8724

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      1.0577  0.00 
6510  info      1.2815  0.00 
9170  info      94.5884  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N072.00
N082.00
N090.00
N102.00
N140.00
N151.00
N1675.00
N2015.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Les cca 1,5 km jižně od obce Budčeves, protíná jej silnice I/32. Ekotop: Geologie: Součást pánve budované mezozoickými (pískovce, jílovce) a kvarterními horninami (hlíny, spraše, štěrky, písky). Geomorfologie: Královéměstecká tabule - na V a JV Mrlinské tabule; plochá pahorkatina v povodí levých přítoků stř. Mrliny. Reliéf: Plochý kopec v mírně zvlněné krajině. Rozpětí nadmořských výšek 210–240 m n. m. Pedologie: Převažují kambizemě pelické. Krajinná charakteristika: Lesní komplex s několika přilehlými loukami; jeden z několika lesních remízů v intenzívně zkulturněné krajině s převahou polí; navazující na Nečaský rybník. Biota: Dominují lesní biotopy, hercynské dubohabřiny, jež zaujímají téměř 80% celé lokality. Na J a JZ okraji je několik luk: mezofilní ovsíkové louky a střídavě vlhké bezkolencové louky. Na JZ navazují na střídavě vlhké bezkolencové louky mokřadní společenstva rákosin eutrofních vod a vegetace vysokých ostřic.

4.2 Quality and importance

Lokalita Perna je izolovanou enklávou v intenzivní zemědělské krajině (pole, rybníky). Je to velmi zachovalý komplex hercynských dubohabřin s výskytem lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Na přilehlých loukách roste vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a violka nízká (Viola pumila).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MD01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz
Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Perna CZ0520009
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY