Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0711016

1.3 Site name

Králický Sněžník

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation685/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.840000
Latitude:50.099722

2.2 Area [ha]

30191.6702

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA122Crex crex    120  200  cmales   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N080.00
N090.00
N1010.00
N110.00
N120.00
N1430.00
N1519.00
N166.00
N170.00
N2030.00
N211.00
N220.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází v hraniční oblasti na severní Moravě a rozprostírá se mezi obcemi Staré Město, Branná, Bohdíkov, Štíty, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Mladkov a Dolní Morava. Navrhované území je dosti členité zaujímá j Hanušovickou vrchovinu a východní část Orlických hor; na délku měří 32 km, na šířku 17 km. Ekotop: Horninové komplexy západosudetské neboli lužické oblasti. Starohorní přeměněné horniny – převážně svory, ortoruly a migmatity tvořící orlicko-sněžnické krystalinikum, staroměstské krystalinikum a další komplexy. Uplatňují se i žuly až granodiority. Morfologicky různorodé území buduje celek Králického Sněžníku a Hanušovické vrchoviny mj. s okrskem Staroměstské kotliny. Na vrcholu Klepého je rozvodí oddělující úmoří Baltského, Severního a Černého moře. Velmi pestrý reliéf mj. s vrcholem Klepého 1143,6 m n. m. prudce klesající do údolí Moravy a do okolí Hanušovic (500 m n. m.). Řada typů půd včetně suťových půd, nejvíce se uplatňují kambizemě dystrické a podzoly. Biota: Ptačí oblast Králický Sněžník zahrnuje stovky hektarů luk, které jsou obhospodařovány extenzivně nebo jen nepravidelně. Postupně se v oblasti rozšiřuje místy dokonce intenzivní pastva dobytka.

4.2 Quality and importance

Extenzivně obhospodařované louky poskytují výborné podmínky pro chřástala polního (Crex crex), jehož populace je velice podrobně sledována od roku 1995. Početnost tohoto druhu dosahuje 150-170 volajících samců. Postupně se rozšiřující pastva dobytka však začíná chřástaly z řady lokalit vytlačovat.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bělka T., Chaloupek R., Rejl J. (2002). 16. Králický Sněžník. Pp. 16/1-16/3 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha., REJL, J. & BĚLKA, T., (1995). Králický Sněžník – kandidát IBA. Pp. 73-75 in HORA, J., PLESNÍK, J. & JANDOVÁ, J., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České republice, Kostelec n. Č. lesy 1995, ČSO, LF ČZU a IAE ČZU, Praha., ŠTEFAN, P., (1983). Výškové rozšíření ptactva pohoří Králický Sněžník. Severní Morava, 45: 52-55.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ010.00
CZ040.18
CZ050.19
CZ090.00
CZ1219.65

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Králický Sněžník*0.00
CZ04Chrastický hadec+0.01
CZ04Hanušovice - kostel+0.00
CZ04Poláchovy stráně - Výří skály+0.07
CZ04Čenkovička*0.01
CZ04Pod Rudným vrchem+0.09
CZ05Chrastický hadec+0.01
CZ05Poláchovy stráně - Výří skály+0.00
CZ05Hanušovice - kostel+0.00
CZ05Pod Rudným vrchem+0.00
CZ05Králický Sněžník*0.13
CZ05Čenkovička*0.05
CZ09Jeseníky*0.00
CZ12Jeřáb*2.38
CZ12Králický Sněžník*11.29
CZ12Suchý vrch Buková hora*5.97
CZ12Březná*0.01

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@olkraj.cz
Organisation:Krajský úřad Pardubického kraje
Address:
Email:posta@pardubickykraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY