Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0713723

1.3 Site name

Čechy pod Kosířem

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-12
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.037500
Latitude:49.549722

2.2 Area [ha]

0.3931

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1303Rhinolophus hipposideros    90  202   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N2120.00
N2380.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Obec Čechy pod Kosířem leží na západním úpatí Velkého Kosíře asi 16 km západojihozápadně od Olomouce a 11 km severozápadně od Prostějova. Ekotop: Původně letní kolonie sídlila v půdním prostoru nad zámeckou kaplí, která je nedílnou součástí stavby zámku. Několik posledních let sídlí ve dvou značně ztemnělých prostorách pod hlavním schodištěm vedoucím do zámeckého parku. Po rozpadu kolonie v době přeletů využívají vrápenci i jiné části zámeckého areálu. V zimním období část vrápenců a některé další druhy netopýrů využívají část sklepních prostor jako zimoviště. Biota: Letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).

4.2 Quality and importance

Původně největší známá letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) v Olomouckém kraji. Jedna z pěti největších letních kolonií tohoto druhu v ČR. V posledních letech má její početnost klesající tendenci. Což bylo zřejmě způsobeno i tím, že v roce 2004 uživatel objektu bez vědomí vlastníka znemožnil vlet vrápenců na tradiční stanoviště letní kolonie pod schodištěm do parku. V roce 2005 bylo stanoviště opět přístupné, takže v dalších letech lze očekávat zvýšení počtu zvířat v letní kolonii.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE05i
HE06i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Šafář J. (1996). Několik poznámek k výskytu letounů na střední a severní Moravě. Bulletin ČESON, 7: 5-7., Šafář J., Hanzal V. (0). Kontrola letní kolonie vrápence malého - ústní sdělení., Šafář J., Mrtvá I. (0). Kontrola letní kolonie vrápence malého - ústní sdělení.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0460.33
CZ0514.64
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Čechy pod Kosířem*60.33
CZ05Čechy pod Kosířem*14.64
CZ12Velký Kosíř-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@olkraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čechy pod Kosířem CZ0713723
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY