Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0713741

1.3 Site name

Soudkova štola

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.691389
Latitude:49.604167

2.2 Area [ha]

0.7176

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1303Rhinolophus hipposideros    46   
M1303Rhinolophus hipposideros          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1625.00
N2275.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Asi 500 m jihovýchodně od osady Boňkov východně od silnice Hranice - Potšát, přibližně 5 km jihovýchodně od Potštátu. Alternativní názvy: Dvě štoly u Olšovce, Boňkovská štola aj. Wagner ji uvádí jako Důl Olšovec. Ekotop: Štola vznikla při podpovrchové těžbě břidlice. Hlavní štola je dlouhá asi 230 m a vysoká místy až 10 m; částečně je vyplněna četnými zakládkami. V zadní části dolu dochází občas k řícení bloků břidlice. Z hlavní štoly lze sestoupit do spodního patra, ve kterém se dle sdělení speleologů také vyskytují netopýři, ale tento sestup je obtížný, a proto není spodní patro sledováno. Boční štola je dlouhá přibližně 30 m a je přerušena zatopenou šachticí neznámé hloubky, širokou asi 5 m v celé šířce dna štoly. Biota: Štola slouží především jako zimoviště letounů (Chiroptera), kteří zde zatím byli prokázáni v 11 druzích - vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a další letouni, např. netopýr velký (Myotis myotis), n. brvitý (M. emarginatus), n. řasnatý (M. nattereri) či n. černý (Barbastella barbastellus). Dále podzemní prostor v zimním období využívají mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a obvyklé druhy bezobratlých jako například sklepnice obecná (Scoliopteryx libatrix) nebo babočka paví oko (Inachis io).

4.2 Quality and importance

Regionálně významné zimoviště vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) a dalších letounů, např. netopýra velkého (Myotis myotis), n. brvitého (M. emarginatus), n. řasnatého (M. nattereri) či n. černého (Barbastella barbastellus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HG01.08i
MG05.04i
LL10i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Šafář J. (0). Zimní sčítání letounů - ústní sdělení., Šafář J., Rumler Z. (2001). Netopýři zimující na vybraných zimovištích severní Moravy. In: Benda P. (Ed.): Sčítání netopýrů v zimovištích ČR. Vespertilio 5: 271-278., Wagner J. (2001). Zimoviště netopýrů v Nízkém a Hrubém Jeseníku, Oderských vrších a Moravskoslezských Beskydách. In: Benda P. (Ed.): Sčítání netopýrů v zimovištích ČR. Vespertilio 5: 287-302.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Soudkova štola=100.00
CZ05Soudkova štola*0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@kr-olomoucky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní památku Soudkova štola
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003248
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY