Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0714771

1.3 Site name

Hůrka u Hranic

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.748056
Latitude:49.537500

2.2 Area [ha]

37.3540

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8310  info      0.0125  5.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1324Myotis myotis          DD 
M1324Myotis myotis          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N080.00
N100.00
N1682.00
N209.00
N210.00
N222.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Hranická propast je součástí NPR Hůrka u Hranic, která je vyhlášena na svazích na pravém břehu průlomového údolí řeky Bečvy od železniční stanice v Teplicích nad Bečvou na sever po vlastní město Hranice. Ekotop: Geologie: Jeskyně a propast hydrotermálního původu vytvořené ve kře devonských vápenců. Geomorfologie: Podbeskydská pahorkatina - podcelek Maleník. Reliéf: Hranická propast je nejhlubší propastí v ČR, zatím změřená hloubka je 273,5 m (z toho přibližně 69 m připadá na suchou část). Pedologie: Eluviální a deluviální hlíny, místy se sutěmi. Krajinná charakteristika: Vápencové bradlo nad zaříznutým údolím Bečvy porostlé převážně listnatým lesem. Biota: Fauna a flóra jeskyní a suťových svahů. Letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). Navíc lokalitu využívá minimálně 10 dalších druhů letounů zejména jako loviště.

4.2 Quality and importance

Letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) nadregionálního významu. Jediná populace tohoto druhu, která se rozmnožuje v jeskyni na sever od Alp. Vedle uvedeného druhu byly na lokalitě zatím zjištěny také druhy: netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), n. večerní (Eptesicus serotinus), n. rezavý (Nyctalus noctula), n. vodní (Myotis daubentonii), n. brvitý (M. emarginatus), n. velkouchý (M. bechsteinii), n. černý (Barbastella barbastellus), n. ušatý (Plecotus auritus), n. dlouhouchý (P. austriacus) a n. vousatý (Myotis mystacinus) nebo n. Brandtův (M. brandtii), které nelze podle ultrazvukových signálů rozlišit. Ve stěnách propasti hnízdí několik párů poštolky obecné (Falco tinnunculus) a kavky obecné (Corvus monedula). Zajímavá je i fauna bezobratlých, kdy vedle známých a atraktivních druhů jako je např. tesařík piluna (Prionus coriarius) zde byly v nedávné době objeveny i nové druhy pro Českou republiku jako drabčík Atheta spelaea nebo štírek Chthonius heterodactylus. Nad břehy jezírka roste bohatá populace jazyku jeleního (Phyllitis scolopendrium).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG01.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Baroň I., Řehák Z. (2000). Netopýři Hranické propasti. In: Bryja J., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno, Abstrakta referátů z konference 9. a 10. listopadu 2000., Brno, 3 str., Ducháč V., Mlejnek R. (2004). Chthonius heterodactylus Tomosvary, 1882 (Arachnida: Pseudoscorpiones) z Hranické propasti jako nový druh štírka pro faunu České republiky. Speleofórum, 2004: 37-38., Mlejnek R., Krásenský P. (2003). Atheta (Mycota) spelaea (Erichson, 1á39) (Coleoptera: Staphylinidae: Callicerini) nový druh drabčíka pro Českou republiku. Ochrana přírody, 58/9: 277-278., Řehák Z., Baroň I. (2002). Netopýři Hranické propasti. Ms. Archiv AOPK ČR, Olomouc, 1 str.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0199.88
CZ050.12

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Hůrka u Hranic*99.88
CZ05Hůrka u Hranic*0.12

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Olomoucko
Address:
Email:olomoucko@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hůrka u Hranic CZ0714771
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY