Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK005X094

1.3 Site name

Sejerø Bugt og Nekselø

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.324722
Latitude:55.846389

2.2 Area [ha]

40285.0000

2.3 Marine area [%]

97.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA062Aythya marila    1000  Individ   
BA081Circus aeruginosus          DD 
BA122Crex crex          DD 
BA038Cygnus cygnus    266  Individ         
BA066Melanitta fusca    50  2460  Individ   
BA065Melanitta nigra    200  15517  Individ   
BA069Mergus serrator    2450  Individ         
BA132Recurvirostra avosetta    404  893  Individ   
BA132Recurvirostra avosetta    10  Par         
BA063Somateria mollissima    1000  12400  Individ   
BA194Sterna paradisaea    45  Par   
BA191Sterna sandvicensis    685  Par   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0197.00
N091.00
N121.00
N151.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sejerø Bugt udgør et lukket kystsystem, hvor borteroderet sediment fra havbunden eller forbjerge aflejres og akkumuleres andre steder i bugten. Langs kysterne findes vigtige kystmorfologiske strukturer (f.eks. Korevlen), hvoraf flere er fredet. Det er karakteristisk for det marine forland i Sejerø Bugten, at det primært er dannet ved lagunedannelse. Langs denne kyst findes et storslået landskab bestående af høje morænebuer, der er skabt af gletsjere, som i istidens sidste afsnit er kommet fra sydøst. Foran isranden mod vest aflejrede smeltevandet sand i form af hedesletter. Disse blev havdækkede i stenalderen, men fremtræder nu som en bred bræmme af hævet stenalderhavbunden ud mod Sejerø Bugt. Udover et stort marint område er der nogle fine terrestriske lokaliteter som f.eks. Nekselø samt Eskebjerg Vesterlyng indenfor fuglebeskyttelsesområdet. Nekselø har et karakteristisk træk i landskabet af gamle stendiger overgroet med vilde roser, tjørn og slåen. Lokaliteten Eskebjerg Vesterlyng består af hævet stenalderhavbund, hvis sand- og grus er formet af vinden som et klit- og hedelandskab. Karakteristisk for lokaliteten er de mange gamle enebær - især fritstående buske med særprægede former skabt af blæsten.

4.2 Quality and importance

Havområdet er et vigtigt overvintringsområde for havdykænder bl.a. Bjergand (Aythya marila), Ederfugle (Somateria mollissima) og Sortand (Melanitta nigra). For Fløjlsand (Melanitta fusca fusca) er der tale om en af de vigtigste rastepladser i de danske farvande. Nogle år samles store koncentrationer af havdykænder allerede i sensommeren, hvor de gennemfører fældningen af deres svingfjer. Hvert år forekommer der i vinterhalvåret mere end 20.000 vandfugle i Sejerø Bugten.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK012.00
DK032.00
DK051.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA94
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY