Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK005X224

1.3 Site name

Allindelille Fredskov

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.770000
Latitude:55.514167

2.2 Area [ha]

114.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.00 
6210  info      2.57  0.00 
9150  info      58.28  0.00 
91E0  info      10.87  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N150.69
N1699.32

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Habitatområdet består af to skove: Allindelille, der dækker den nordlige del og Kastup- og Myrdeskov i den sydlige halvdel. Skovene står på en tyk flage af skrivekridt. Pletvis er kalken blottet, mens den andre steder er overlejret med et morænejordlag af varierende tykkelse, kalken ligger dog altid meget tæt på jordoverfladen. Bøgene trives bedst i de partier hvor kalken ligger lavt, hvorimod de bliver krogede og klorotiske (gulbladede) hvor kalken ligger højt. På steder hvor kalkbunden titter frem findes lysninger med en meget speciel flora, feks. flueblomst (Ophrys insectifera), der her har sit eneste kendte danske voksested, ægbladet fliglæbe (Listera ovata), pukkellæbe (Herminium monorchis), horndrager (Anacamptis pyramidalis), der kun er set to andre steder i Danmark og hvidgul skovlilje (Cephalanthera damasonium). Tidligere er en del af skovens værdifulde lysninger plantet til med nål eller bøg. Man er dog nu opmærksom på skovens værdier og der udføres pleje med det fomål at fremme naturtypen. Flueblomst har været i tilbagegang, men er generelt gået fremad siden 1979. Knælæbe (Epigogium aphyllum) er også genfundet indenfor de sidste år. Skoven tilhører Københavns Universitet. Allindelilledelen er fredet, men det er Kastrup- og Myrdeskov ikke. Der er forbud mod færdsel udenfor stier og indsamling af planter. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as priority.

4.2 Quality and importance

Lokaliteten indeholder et usædvanligt fint eksempel på bøgeskov med orkideer på kalk. Der ses både mange karakteristiske arter, men også et stort antal af andre orkideer og generelt rødlistede arter. Habitatområdet må derfor anses for meget værdifuldt, både nationalt og europæisk.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0150.00
DK038.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC139
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY