Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK008X047

1.3 Site name

Lillebælt

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.735833
Latitude:55.343611

2.2 Area [ha]

35043.0000

2.3 Marine area [%]

80.1000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     3800  0.00 
1140  info      0.00 
1150  info      319.5  0.00 
1160  info      15000  0.00 
1170  info      3000  0.00 
1210  info      5.42  0.00 
1220  info      10.04  0.00 
1230  info      10.39  0.00 
1310  info      0.1  0.00 
1330  info      778.98  0.00 
2110  info      13.87  0.00 
2120  info      1.1  0.00 
2130  info      106.01  0.00 
3140  info      5.13  0.00 
3150  info      4.36  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4030  info      0.00     
6210  info      6.7  0.00 
6230  info      64.8  0.00 
6410  info      0.93  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7120  info      1.2  0.00 
7210  info      0.00     
7220  info      0.01  0.00 
7230  info      134.38  0.00 
9110  info      1.61  0.00 
9130  info      82.93  0.00 
9160  info      32.8  0.00 
91D0  info      14.55  0.00 
91E0  info      79.27  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1096Lampetra planeri                 
M1351Phocoena phocoena          DD 
A1166Triturus cristatus          DD 
I1014Vertigo angustior          DD 
I1016Vertigo moulinsiana          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0180.05
N031.43
N060.62
N070.18
N101.61
N140.59
N1514.37
N160.54
N190.59
N200.00
N230.04

Total Habitat Cover

100.02

Other Site Characteristics

Lillebælt er et stort, lavvandet havområde mellem Fyn og Jylland med talrige grunde og rev samt flere mindre øer. Kyststrækningen i dette område er generelt udsat for en del erosion og aflejring. Materialerne aflejres i krumoddekomplekser og strandvolde med deraf følgende dannelse af strandsøer og afspærringsforland. Både på øerne og langs kysten af Fyn og Jylland findes der forholdsvis mange laguner foruden søer, moser og strandengsarealer. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Området rummer et natur- og miljømæssigt værdifuldt lavvandet havområde med forekomst af stenrev af stor marinbiologisk interesse. Desuden er den prioriterede naturtype kystlaguner repræsenteret ved hele 7 forholdsvis store lokaliteter. Havområdet, lagunerne og de tilstødende strandenge og rørsumpe er ynglested for en lang række almindelige kystfugle. Derudover er havområdet et meget vigtigt overvintringsområde for vandfugle med ederfugl (Somateria mollissima) i et meget stort antal og det har en vis værdi for marsvin (Phocoena phocoena). De kystnære arealer i området rummer 6 alkaliske lavmoser af god værdi.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
HF02.02i
LI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK010.00
DK036.00
DK052.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC96
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY