Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK008X185

1.3 Site name

Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.761944
Latitude:55.513056

2.2 Area [ha]

4215.0000

2.3 Marine area [%]

96.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     600  0.00 
1150  info      0.00 
1160  info      80  0.00 
1170  info      2500  0.00 
1210  info      4.4  0.00 
1220  info      12.07  0.00 
1230  info      0.78  0.00 
1330  info      16.36  0.00 
3140  info      0.01  0.00 
3150  info      0.12  0.00 
6210  info      18.39  0.00 
6230  info      6.76  0.00 
6410  info      0.00 
7210  info      0.66  0.00 
7230  info      12.06  0.00 
9130  info      22.03  0.00 
9160  info      0.59  0.00 
91E0  info      6.09  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1351Phocoena phocoena          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0195.98
N030.97
N091.41
N150.48
N161.12
N230.03

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Romsø er en 109 ha stor ø beliggende i Storebælt ca. 3 km øst for halvøen Hindsholm på Nordøstfyn. Størstedelen af øen er skovklædt med en artsrig løvblandingsskov, der ikke har været forstligt drevet i mange år og derfor er ved at få præg af naturskov. Romsøs kyst er karakteristsk med en landvendt odde og strandenge på læsiden, og klintekyst med stenstrand mod havsiden. På Hindsholm indgår stenstrande, lavmose- og strandengspartier på den sydlige del af østkysten i habitatområdet. Ca. 96 % af habitatområdet udgøres imidlertid af havområdet øst for Hindsholm. En stor del af havbunden er stenrev med et meget rigt dyre- og planteliv. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Hindsholm, Romsø og det omgivende hav er et sammenhængende naturområde af stor biologisk og landskabelig værdi. De tilgrænsende dele af Storebælt er udpeget som naturvidenskabeligt interesseområde, da det er et vigtigt tilholdssted for vandfugle. Stenrevene fungerer som fourageringssted for fisk og er desuden et vigtigt tilflugtssted for fisk i situationer med iltfrie forhold. Ornitologisk set er Romsø en meget interessant og uberørt ø med et usædvanligt varieret fugleliv. En del af Romsø og af Hindsholms sydøstlige kyststrækning incl. Langemose er fredet, og Romsø og det omliggende havområde er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
LF02.02i
LJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK012.00
DK032.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC93
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY