Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK009X179

1.3 Site name

Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

1.4 First Compilation date

1998-02

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-02
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.930000
Latitude:55.160278

2.2 Area [ha]

2325.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2310  info      14  0.00 
2320  info      55.06  0.00 
2330  info      0.1  0.00 
3130  info      0.00 
3150  info      0.2  0.00 
3160  info      1.39  0.00 
4010  info      12.26  0.00 
4030  info      9.41  0.00 
5130  info      0.1  0.00 
6230  info      0.1  0.00 
6410  info      9.33  0.00 
7110  info      0.1  0.00 
7120  info      28.44  0.00 
7140  info      3.74  0.00 
9120  info      35.76  0.00 
9130  info      0.00     
9160  info      12.97  0.00 
9190  info      189.89  0.00 
91D0  info      44.72  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N020.00
N030.00
N040.00
N060.00
N0710.00
N080.00
N090.00
N100.00
N140.00
N1517.00
N163.00
N1912.00
N2058.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Habitaten ligger vest for israndslinien, hvor jordbunden er næringsfattig. Lindet Skov ( 401 ha) består for en stor del af nåletræsplantage på sandet bund. I skovens østside er der i 1920érne fredet et ca. 43 ha stort løvsskovsparti - en sjælden blandet og etageret bevoksning af storkronet gammel bøg og eg med underskov af selvsåede træer bl.a. kristtorn. Syd herfor i Hønning Plantage (506 ha) består størstedelen af plantagen af nåletræer, men i den nordlige del findes lidt egekrat der adskiller sig fra de fleste andre ved forekomsten af enkelte linde og bøge, der betragtes som relikter fra en tidligere blandskov, ca. 40 ha fredet. I det nordvestlige hjørne findes et lille hedemoseområde. Flyvesand præger især den sydlige halvdel. Her ligger Helm Polde, et lyngklædt område med øer af flyvesand, ca. 40 ha fredet. Derefter følger Lovrup Skov ( 345 ha) der indeholder meget naturskov i den nordvestlige del i form af egekrat bestående af stilk- og vintereg, bævreasp, samt underskov af tørst, derudover især granplantage. Øst for Lindet Skov ligger Lindet Mose (30 ha), der har en rig og varieret fauna.

4.2 Quality and importance

Lindet Skov, Hønning Plantage, Lovrup Skov og Lindet Mose er et område af meget stor betydning , da området rummer tre fre-dede områder med sjældne bevoksninger med bøg, eg og lyngklædte flyvesandsøer. M&E´s naturskovsstrategi omfatter 200 ha. Det er en vigtig botanisk lokalitet da egekratsfloraen rummer rødlistearterne Tysk Visse (Genista germanica), Otteradet Ulvefod (Lycopodium selago), Lund Ranunkel (Ranunculus nemorosus) og Lyng Vikke (Vicia orobus) og mange sjældne arter, samt et artsrigt indsande område med cypres ulvefod (Lycopodium tristachyum). Rovfugle forekommer med den ynglende liste-I art: hvepsevåge (Pernis apivorus) og nu også sortspætte, stor horugle.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA08i
LI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK012.00
DK020.00
DK0317.00
DK050.00
DK1112.00
DK957.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC82
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY