Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00BY165

1.3 Site name

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

1.4 First Compilation date

1998-02

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-02
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.183889
Latitude:56.035556

2.2 Area [ha]

2349.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2310  info      14  0.00 
2320  info      295.28  0.00 
2330  info      4.44  0.00 
3130  info      0.2  0.00 
3160  info      3.52  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4010  info      263.19  0.00 
4030  info      713.25  0.00 
5130  info      0.1  0.00 
6230  info      13  0.00 
6410  info      2.52  0.00 
7110  info      6.17  0.00 
7120  info      0.00     
7140  info      20.87  0.00 
7150  info      13.3  0.00 
7230  info      2.88  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1096Lampetra planeri          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
I1037Ophiogomphus cecilia                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N020.00
N030.00
N040.00
N060.00
N070.00
N0841.00
N0912.00
N101.00
N140.00
N152.00
N163.00
N190.00
N2041.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området hører til Nørlund Bakkeø og bundlaget er hovedsageligt moræne- og flyvesand. Indsanderne er formodentlig opstået under sandflugt. Det udpegede område består hovedsageligt af hede, afbrudt af partier med sitka- og rødgranplantage. De fleste af hedearealerne er oprindelig hede, mens andre er opstået efter plantagebrande. Derudover indeholder habitatområdet spredte næringsfattige moser, overdrev, ferske enge og søer (overvejende kunstige). Lidt syd for områdets midte findes Ulvemosen og omkring midten Brilledammen, Gåskær og Maven. Disse tre små søer er dystrofe lav- og brunvandede søer omgivet af fattigkær. Ulvemosen er omgivet af nåleskov (Nørlund Plantage) med undtagelse af den sydlige del, der grænser op til et hedeområde. Mosen er opstået ved en grundvandsstigning, efterfølgende forsumpning og senere overvoksning med Sphagnum. Mosen i sig selv er træfri (grundet pleje) og tuet, der findes dog ikke egentlige høljer, men tegn på at der kan have været det en gang. (1,2,8)

4.2 Quality and importance

Området indeholder en betydelig del højt klassificeret natur. Lokaliten er af største betydning pga. sine heder, klitter og ferske vådområder. Ulvemosen er i forvejen af forholdsvis høj kvalitet da den indeholder en typisk højmosevegetation og derudover er meget velbevaret, hvilket i sig selv er sjældent. Den er dog tørkepræget visse steder og enkelte mere næringskrævende plantearter ses. Områdets heder og især Harrild hede er af største botaniske betydning bla. fordi der forekommer tørveviol (Viola epipsila), der er rødlistet. (1,2,3)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0136.00
DK020.00
DK0355.00
DK050.00
DK950.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC64
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY