Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

DK00CX161

1.3 Site name

Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord

1.4 First Compilation date

1998-02

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1998-02
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.205278
Latitude:56.189167

2.2 Area [ha]

6903.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      1712.97  0.00 
2130  info      0.00 
2140  info      4.93  0.00 
3130  info      525  0.00 
3140  info      0.06  0.00 
3150  info      1.07  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4010  info      0.00 
4030  info      0.00 
6230  info      12  0.00 
7230  info      0.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    47  384  Individ   
BA056Anas clypeata    67  172  Individ   
BA052Anas crecca    2500  4725  Individ   
BA043Anser anser    2500  5026  Individ   
BA040Anser brachyrhynchus    7700  10000  Individ   
BA021Botaurus stellaris    10  Par   
BA045Branta leucopsis    7250  15000  Individ   
BA139Charadrius morinellus    23  65  Individ   
BA197Chlidonias niger    Par   
BA197Chlidonias niger               
BA031Ciconia ciconia    Par         
BA081Circus aeruginosus    Par   
BA082Circus cyaneus    47  Individ         
BA037Cygnus columbianus bewickii    1000  Individ   
BA038Cygnus cygnus    343  885  Individ   
BA098Falco columbarius    Individ         
F1096Lampetra planeri          DD 
P1831Luronium natans          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
BA094Pandion haliaetus    Individ         
F1095Petromyzon marinus          DD 
BA151Philomachus pugnax    Par         
BA140Pluvialis apricaria    5950  12000  Individ   
BA119Porzana porzana    Par   
BA132Recurvirostra avosetta    Par         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N020.00
N030.00
N040.00
N0630.00
N073.00
N080.00
N091.00
N105.00
N140.00
N1561.00
N160.00
N190.00
N200.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området består af fire lavvandede søer omgivet af rørsumpe, enge og marker. Vest Stadil Fjord er et tidligere fjordområde, hvor vandstanden ved pumpning sænkes 1,4 m under det gennemsnitlige niveau i de danske have. To tredjedele af arealet er idag store marker, mens rørskov og åbne vandflader dækker den sidste tredjedel. Den vestlige del grænser op til Vesterhavet med Husby Klit liggende imellem området og havet.

4.2 Quality and importance

H: Kvaliteten af dette område er høj. Med ønsket om at danne et økologisk sammenhængende netværk af vigtige levesteder og spredningsveje for Odder Lutra lutra i Danmark, er dette habitatområde af stor betydning, da området skaber spredningskorridor for Odder til andre dele af landet. Derudover er området i efterårsmånederne af stor vigtighed for store flokke af både kortnæbbet gås Anser brachyrhynchus, sangsvane Cygnus cygnus samt pibesvane Cygnus bewickii , der benytter de omkringliggende marker som rasteplads på deres træk syd på. EF: I de kommende år kan det forventes at fuglebeskyttelseområdets eng- og sumpområder retableres og at vandkvaliteten i sørerne forbedres. Lokaliteten vil dermed atter kunne få meget stor betydning for rastende svaner og svømmeænder. Men selv i dag er området en meget vigtig rasteplads for trækkende fugle især svaner og gæs men også rovfugle. Specielt er Stadil- og Veststadil Fjord i efterårsmånederne af stor vigtighed for store flokke af især Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) og Pibesvane (Cygnus bewickii), der benytter de omkringliggende marker som rasteplads på deres træk syd på. Her kan ligeledes være stor flokke af Krikænder (Anas crecca crecca), Spidsænder (Anas acuta) og Pibeænder (Anas penelope).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0119.00
DK020.00
DK0339.00
DK0519.00
DK950.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC59
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY