Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00DX300

1.3 Site name

Mols Bjerge med kystvande

1.4 First Compilation date

2002-08

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-08
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.547500
Latitude:56.214722

2.2 Area [ha]

2915.0000

2.3 Marine area [%]

12.5000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     0.00 
1160  info      350  0.00 
1170  info      75  0.00 
1230  info      0.00 
2110  info      0.00 
2130  info      12.62  0.00 
2140  info      1.78  0.00 
2190  info      1.75  0.00 
2250  info      0.00 
2330  info      0.16  0.00 
3140  info      0.00 
3150  info      13.59  0.00 
3160  info      0.32  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4030  info      37.48  0.00 
5130  info      36.28  0.00 
6120  info      4.26  0.00 
6210  info      8.67  0.00 
6230  info      573.83  0.00 
6410  info      0.00 
7140  info      2.63  0.00 
7220  info      0.91  0.00 
7230  info      7.62  0.00 
9110  info      14.75  0.00 
9130  info      17.24  0.00 
9150  info      0.05  0.00     
9160  info      1.38  0.00 
9190  info      98.17  0.00 
91D0  info      0.00 
91E0  info      13.17  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1351Phocoena phocoena                 
A1166Triturus cristatus          DD 
I1014Vertigo angustior          DD 
I1016Vertigo moulinsiana          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0112.46
N094.37
N1532.52
N1634.97
N2015.60
N230.08

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Mols Bjerge blev skabt i slutningen af sidste istid, hvor store istunger skød sig frem sydfra gennem Ebeltoft Vig og Kalø Vig. Mols Bjerge er dannet af det materiale af sand og sten, som istungerne skubbede op imellem sig og ismasserne på Djursland. Smalle kløfter og dybe dale er dannet af smeltevand og regnvand, som gennem årtusinder er løbet gennem bakkerne ned mod havet. Bakkerne er et kombineret randmoræne- og dødislandskab. Siden stenalderen har Mols Bjerge hævet sig 3 meter. Det betyder at tidligere havbund nu er blevet til fladt land foran de gamle stenalderskrænter mange steder langs kysten. Området er således karakteriseret ved at have et tørt klima, en sandet jordbund og et kuperet terræn.

4.2 Quality and importance

Området er af stor botanisk betydning på grund af store sammenhængende naturarealer med overdrev, hede, egekrat samt mere fugtige områder med søer og væld. Langs kysten forekommer artsrige rev.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
LI01i
MJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0186.00
DK0325.00
DK114.00
DK952.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC186
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY