Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00DX320

1.3 Site name

Bjerre Skov og Haslund Skov

1.4 First Compilation date

2002-08

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-08
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.993611
Latitude:56.388889

2.2 Area [ha]

192.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      0.00     
6210  info      1.92  0.00 
6230  info      2.86  0.00 
6410  info      0.00 
7220  info      0.07  0.00 
7230  info      1.92  0.00 
9110  info      1.3  0.00 
9130  info      18.28  0.00 
9150  info      0.66  0.00 
9160  info      2.26  0.00 
9190  info      0.00 
91E0  info      52.15  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1581.25
N1918.75

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Bjerre Skov ligger på nordsiden af et bakkedrag. Området består af skovstykker, adskilt af åbne græsgange spredt bevokset med krat. Gennem V-formede slugter løber små bække. Fælleden henligger i rektangulære parallelle lodder med mange forskellige løvtræsarter. Jordbunden består hovedsageligt af det altid fugtige plastisk ler. Haslund Skov ligger på kalkpræget næringsrig jordbund med en karakteristisk artsrig flora. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Habitatområdet rummer væsentlige forekomster af bøgeskove. Bjerre Skovs særlige karakter skyldes dels tidligere tiders kreaturgræsning, dels senere tiders skovdrift med overvejende plukhugst og selvforyngelse. I skovens midterparti findes den smalle, sydgående dal med Værum Bæk. I områderne vest herfor findes lag af det plastiske ler vekslende med lag af vulkansk aske. På denne specielle bund vokser en naturlig askeskov med rødel, eg og elm som ledsagende træarter. Bundfloraen er her særdeles frodig og artsrig. Haslund Skov har en usædvanligt artsrig flora med arter der er typiske for en kalkpræget næringsrig jordbund. Der er mange hulrugende fugle i skoven, som lever i de mange gamle løvtræer. I skoven vokser bl.a. fladkravet kodriver, der er meget sjælden i denne del af landet, aksrapunsel, lådden perikon og forskelligblomstret viol.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA08i
LJ02.07i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0185.00
DK0310.00
DK956.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC229
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY