Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00EX130

1.3 Site name

Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø

1.4 First Compilation date

1998-02

1.5 Update date

2018-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-02
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.586432
Latitude:57.059677

2.2 Area [ha]

5779.0000

2.3 Marine area [%]

0.1000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2110  info      0.42  0.00 
2120  info      8.01  0.00 
2130  info      442.53  0.00 
2140  info      2016.8  0.00 
2160  info      21.31  0.00 
2170  info      56.64  0.00 
2190  info      853.45  0.00 
3110  info      356.22  0.00 
3140  info      482  0.00 
3150  info      0.01  0.00 
3160  info      0.77  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4030  info      4.59  0.00 
6210  info      39.1  0.00 
6230  info      20.6  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7230  info      6.22  0.00 
9110  info      0.24  0.00 
9160  info      1.76  0.00 
91D0  info      0.23  0.00 
91E0  info      0.28  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra           
M1318Myotis dasycneme           
P1833Najas flexilis           
A1166Triturus cristatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N020.00
N030.00
N044.00
N0615.00
N077.00
N0845.00
N094.00
N102.00
N143.00
N154.00
N160.00
N191.00
N2015.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Det udpegede område består af Hanstholmreservatet og dele af Tved- og Vilsbøl plantager, Nors sø, Vandet Sø plus et par mindre arealer. Hovedparten af Hanstholmreservatet består af stenalderhavets hævede bund, dækket af magert flyvesand, der mod nord og øst begrænses af den gamle kysts stejle kalkklinter (1). Områderne har primært i 14-1700-årene været hærget af sandflugt, hvilket har været med til at skabe det landskab man ser i dag med parabel klitter med lange klitrimmer og afblæsningsflader imellem rimmerne. Området er afvekslende sammensat af en mosaik af klithede, mose eng og større og mindre søer og plantagepartier. Derudover ses også græsningsarealer, sumpskov mm.. Den centrale del af reservatet er konstant lukket for offentligheden og andre dele er lukket i dele af året. Der indvindes vand fra området. Indvindingen er dog afpasset således at den skulle svare til tilførselen. (2,3,5,10). NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

· Det udpegede område er af meget stor national og europæisk betydning. Ikke alene er det europæisk og nationalt set sjældne naturtyper, - det er også en af Danmarks største samlede fredninger, med sine 65 km2. Store dele af det udpegede område har fået botanisk kvalitetsvurdering I (2). Dette skyldes både områdets anselige størrelse, de forholdsvis uberørte naturtyper og tilstedeværelsen af flere rødlistearter, bla. sortgrøn brasenføde (Isoetes lacustris), kortskaftet skeblad (Alisma gramineum), grenet star (Carex chordorrhiza), store forekomster af pilledrager (Pilularia glopulifera) mm. og en del sjældne plantearter. Derudover har Hanstholm reservatet fået en geomorfologisk kvalitetsvurdering på I (4), Bla. fordi klitarealerne er så store, men også fordi der forekommer særligt værdifulde geologiske formationer. (2,4,5,10)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01i
MJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0196.00
DK020.00
DK0379.00
DK0567.00
DK950.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC24
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY