Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00FX125

1.3 Site name

Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.206944
Latitude:56.883056

2.2 Area [ha]

7824.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2130  info      105.03  0.00 
2140  info      31.23  0.00 
2180  info      5.34  0.00 
2190  info      2.64  0.00 
2250  info      13.75  0.00 
3130  info      89.7  0.00 
3140  info      0.01  0.00 
3150  info      7.7  0.00 
3160  info      0.62  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4010  info      92.67  0.00 
4030  info      8.34  0.00 
5130  info      36.63  0.00 
6210  info      17.82  0.00 
6230  info      60.26  0.00 
6410  info      229.97  0.00 
7110  info      2126.48  0.00 
7120  info      295.53  0.00 
7140  info      4.11  0.00 
7150  info      1.68  0.00 
7220  info      0.42  0.00 
7230  info      49.12  0.00 
9120  info      147.84  0.00 
9130  info      1.95  0.00 
9160  info      43.06  0.00 
9190  info      0.1  0.00 
91D0  info      375.27  0.00 
91E0  info      228.28  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra          DD 
M1318Myotis dasycneme    200  500  Individ   
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.87
N0743.32
N092.12
N146.52
N1528.88
N1615.41
N190.81
N201.91
N230.16

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Geologisk set har området fået sin nuværende karakter i forbindelse med Littorinahavets aflejringer og erosion i stenalderen. Således er det flade område med Lille Vildmose dannet på marine aflejringer, bakken med Tofte Skov er en moræneø og kalkskrænterne ved Kællingebjerg, Kongerslev og Smidie er dannet af havets erosion i de kalkrige morænebakker. NB! I dette område er naturtypen 6210 Delvis naturlig tør græs og kratvegetation på kalk (Festuca-Brometalia) (* vigtige orkidelokaliteter) ikke en prioriteret naturtype. NB! At this site the habitat type 6210 is to be considered as non priority

4.2 Quality and importance

Den resterende, sydlige højmosedel af Lille Vildmose, er på grund af sin størrelse og relative uberørthed enestående. Undergrunden i området veksler mellem udvasket sand, mor, tørv og skrivekridt. Dette medfører en meget alsidig flora, og desuden er Smidie Kalkgrube vinteropholdsted for den sjældne Damflagermus (Myotis dasycneme). Habitaten er altså af flere årsager værdifuld i national og international sammenhæng. Habitatområdet er ynglested for mange hede- og højmosefugle og er af betydning for rovfugle og skarver (Phalacrocorax sp.).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i
HJ01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK012.00
DK0356.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC18
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY