Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00FX126

1.3 Site name

Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-02
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.857500
Latitude:56.842778

2.2 Area [ha]

8748.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      203  0.00 
3140  info      0.36  0.00 
3150  info      23.35  0.00 
3160  info      37.18  0.00 
3260  info      0.00 
4010  info      12.99  0.00 
4030  info      82.55  0.00 
5130  info      23.06  0.00 
6210  info      30.36  0.00 
6230  info      81.8  0.00 
6410  info      32.56  0.00 
6430  info      0.00 
7110  info      58.4  0.00 
7120  info      58.34  0.00 
7140  info      22.14  0.00 
7150  info      0.00     
7220  info      18.26  0.00 
7230  info      106.46  0.00 
9110  info      712.66  0.00 
9120  info      0.00     
9130  info      100.2  0.00 
9150  info      16.77  0.00 
9160  info      86.18  0.00 
9190  info      26.67  0.00 
91D0  info      211.78  0.00 
91E0  info      122.34  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1386Buxbaumia viridis          DD 
P1902Cypripedium calceolus    445  445  Individ   
I1081Dytiscus latissimus          DD 
P6216Hamatocaulis vernicosus          DD 
F1096Lampetra planeri          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
M1318Myotis dasycneme    60  60  Individ   
F1095Petromyzon marinus          DD 
A1166Triturus cristatus          DD 
I1014Vertigo angustior          DD 
I1013Vertigo geyeri          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.65
N103.14
N143.92
N1510.69
N164.02
N1968.16
N206.71
N230.72

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Rold Skov er Danmarks største skovkompleks og består af flere skove og delområder: Torstedlund Skov, Rold Vesterskov, Hesselholt Skov, Store Arden Skov, Rebild mm. og Lindenborg Å og Villestrup Å skærer igennem habitatområdet. Bundlaget består generelt af flyvesand på morænelandskab, med kalk under. Der findes dog mange forskellige jordtyper indenfor det store område. Store dele indeholder nåletræ, men ellers er lokaliteten ret afvekslende, med løvtræ, eng, mose, ekstremrigkær og fattigkær, sø, hede, kildevæld mm. Rebild bakker er dannet ved istidssmeltevand og senere vandløb har udgravet kløfter i morænelandskabet. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as priority.

4.2 Quality and importance

Habitatområdet er af største betydning, både nationalt og europæisk, idet det indeholder særdeles mange udpegede naturtyper, hvoraf de fleste er i en meget fin tilstand og har meget gode bevaringsudsigter. Der er desuden tale om et meget stort sammenhængende areal, hvilket også højner områdets kvalitetsvurdering. Derudover forekommer mange sjældne arter, feks findes hele Danmarks kendte bestand af fruesko i habitatområdet og væsentlige bestande af damflagermus og bred vandkalv.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
LI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0114.00
DK0318.00
DK118.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC20
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY