Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00FX317

1.3 Site name

Lien med Underlien

1.4 First Compilation date

2002-08

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-08
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.362222
Latitude:57.145833

2.2 Area [ha]

1046.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2110  info      5.84  0.00 
2120  info      12.91  0.00 
2130  info      151.29  0.00 
2140  info      205.21  0.00 
2160  info      5.41  0.00 
2170  info      6.15  0.00 
2180  info      10  0.00     
2190  info      98.28  0.00 
2250  info      34.77  0.00 
3150  info      0.1  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4010  info      1.28  0.00 
4030  info      17.3  0.00 
5130  info      13.56  0.00 
6210  info      10.22  0.00 
6230  info      10.45  0.00 
6410  info      0.1  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7220  info      2.93  0.00 
7230  info      12.22  0.00 
9110  info      1.16  0.00 
9160  info      3.32  0.00 
9190  info      2.91  0.00 
91E0  info      0.1  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.02
N042.16
N0831.98
N096.75
N1013.22
N1417.57
N1513.86
N168.18
N192.27
N203.31
N230.69

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Lien er Danmarks højeste indlandsskrænt. Med højder på op til 66 m dannede Lien i stenalderen kystlinien, idet det nuværende flade land mellem skrænten og havet var havdækket. Forlandet, der tidligere blev dyrket, ligger nu mest som græsningsområde eller er ved at gro til med lyng og selvsåede træer. Lien skrænt er furet af dybe kløfter og nu kronet af nåletræsplantager. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Lien er af stor botanisk betydning på grund af store områder med klit- og overdrevsnatur. Området rummer desuden mindre områder med kær og skovnaturtyper og vandløb.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
LI01i
HJ02.07i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0197.00
DK0380.00
DK112.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC219
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY