Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0010148

1.3 Site name

Kuivajõe

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2014-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määrus nr 144 Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.094600
Latitude:59.204200

2.2 Area [ha]

1.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
7220  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0687.27
N0917.73
N1930.00
N231.36

Total Habitat Cover

136.36

Other Site Characteristics

Kuivajõe loodusala asub Harjumaal ning selle pindala on vaid ca 1,5 ha. Ala piirdub põhjas Kose-Uuemõisa mõisa pargiga. Kuivajõe on Pirita jõe lisajõgi, mis ilmub maapinnale paljude suurte karstiallikate näol. Maapealne säng täitub vaid suurvee ajal.

4.2 Quality and importance

Kuivajõe loodusala on oluline karsti ala ning on moodustatud elupaigatüüpide jõed ja ojad (3260) ning nõrglubja-allikad (*7220) kaitseks. Välja toodud elupaikade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on varieeruv (hea kuni väga hea). Jões elab kaitsealune kalaliik harilik võldas (Cottus gobio).Kuivajõe säng ja kaskede puiestee; (Kuivajõe säng; Kuivajõe säng ja kased)Kuivajõe säng asub Harjumaal Kose vallas. Kuivajõe säng 3 km ulatuses neeldumiskohast allavoolu võeti kaitse alla 1960. aastal. Kuivajõgi neeldub maa alla umbes 200 meetrit Tallinn-Tartu maanteest lõunapool. Suurim karstihäil on 100 m lai ja 4 m sügav, selle neelamisvõime on 800-900 l/s. Mööda maapealset sängi voolab jõgi vaid suurvee ajal. Orus esineb mitu salajõe allikate rühma. Kaitseala pindala on 22 ha. Kaskede puiestee praktiliselt hävinud, ei oma lk väärtust (T.Napp 02.05.01) Jõe säng maa alla minekust kuni Pirita j. suubum. Pikkus 3 km.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal41.8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum41.8

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Kuivajõe säng ja Kaskede puiestee KA (KKM 02.04.2003. a määrus nr 27 ).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17100.00
EE1836.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Kuivajõe hoiuala=100.00
EE18Kuivajõe säng ja kaskede puiestee; (Kuivajõe säng; Kuivajõe säng ja kased)*36.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kuivajõe hoiuala=100.00
Kuivajõe säng ja kaskede puiestee; (Kuivajõe säng; Kuivajõe säng ja kased)*36.00

5.3 Site designation (optional)

2014.07.17 Vabariigi Valitsuse 17. juuli 2014. a määrus nr 117 „Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 144 „Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas” muutmine” 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY