Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0020340

1.3 Site name

Taarikõnnu-Kaisma

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.790400
Latitude:58.714000

2.2 Area [ha]

7522.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia    20     
BA224Caprimulgus europaeus    50     
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus     
BA409Tetrao tetrix tetrix           
BA108Tetrao urogallus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
A240Dendrocopos minor                     
1145Misgurnus fossilis                   
4086Saussurea alpina subsp. esthonica                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.98
N0743.30
N162.98
N1720.89
N1928.85
N063.98
N0743.30
N162.98
N1720.89
N1928.85

Total Habitat Cover

199.99999999999997

Other Site Characteristics

Taarikõnnu-Kaisma linnuala pindalaga 7483 ha asub Pärnu- ja Raplamaal ning koosneb neljast suuremast lahustükist. See asub Lääne-Eesti madalikul, mis üldjoontes on tasane ala, kuid sisemaa on rikas soode poolest. Taarikõnnu-Kaisma linnualasse ongi hõlmatud mitmeid rabakooslusi ning neid ümbritsevaid metsakooslusi, mis on sobilikuks elupaigaks paljudele linnuliikidele. Rabad on laukarohked ning lisaks jääb kaitsealale 135 ha suurune Kaisma järv. Inimasustus puudub.

4.2 Quality and importance

Haruldastest liikidest pesitsevad Taarikõnnu-Kaisma linnualal metsis (Tetrao urogallus), kaljukotkas (2 paari) (Aquila chrysaetos) ja must-toonekurg (Ciconia nigra) (1-2- paari). Esmatähtsateks liikideks on veel välja-loorkull (Circus cyaneus) ja öösorr (Caprimulgus europaeus). Lisaks on ala oluline ka teiste liikide jaoks nagu sarvikpütt (Podiceps auritus), laululuik (Cygnus cygnus), laanepüü (Bonasa bonasia), teder (Tetrao tetrix), kiivitaja (Vanellus vanellus), rüüt (Pluvialis apricaria), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus), mudatilder (Tringa glareola), mudanepp (Lymnocryptes minimus) ja kalakajakas (Larus canus).Taarikõnnu looduskaitsealaTaarikõnnu looduskaitseala jääb Pärnumaal Vändra valla ning Raplamaal Kehtna valla territooriumile. Kaitseala rajati 2001. aastal mitmekesise soomaastiku ning sealsete kaitsealuste liikide (kaljukotkas – I kat, metsis, sookurg – II kat) kaitseks. Alale jäävad Taarikõnnu raba ehk Põrguraba, Laianiidu raba ja Lõo ehk Aruniidu raba. Kuivendamisest praktiliselt puutumata laukarohke taarikõnnu raba moodustab kaitseala südame. Lõo raba äärealadel kasvab siirde- ja madalsoomets, keskosas levib laugasterohke lageraba. Soost saavad alguse Nurtu ja Sauga jõgi. Laianiidu raba on lauka- ning älverikas. Soos kasvab madal- ja siirdesoomets, rabaalal levib puisraba. Kaitseala pindala on 2834,9 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LE03.01i
LF02.03i
LF03.01i
MJ02.07i
LJ02.12i
LK01.03i
MBi
LE03.01i
LF02.03i
LF03.01i
MJ02.07i
LJ02.12i
LK01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG01.02i
LG01.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal178
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum178

4.5 Documentation

Õigusaktid: Taarikõnnu MKA; Kaisma HA; Nõlvasoo HA;Selja, Nõlvasoo metsise PEP-d; Mõisaaru, Kuralepa, Aleti must-toonekure PEP-d (VV 30.05.2001. a määrus nr 189; KKM 03.07.2006. a määrus nr 43; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56; VV 18.05.2007. a määrus nr 154; VV 27.07.2006. a määrus nr 175, muudetud 12.04.2007. a määrusega nr 106).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE0538.00
EE1621.00
EE1743.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Kaisma hoiuala+34.00
EE16Kaisma metsise püsielupaik+5.00
EE17Nõlvasoo hoiuala+9.00
EE16Nõlvasoo metsise püsielupaik+6.00
EE16Rahkama kaljukotka püsielupaik+1.00
EE05Taarikõnnu looduskaitseala+38.00
EE16Aleti must-toonekure püsielupaik+0.00
EE16Mõisaaru must-toonekure püsielupaik+2.00
EE16Kaisma kaljukotka püsielupaik+1.00
EE16Kuralepa must-toonekure püsielupaik+1.00
EE16Selja metsise püsielupaik*5.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kaisma hoiuala+34.00
Kaisma metsise püsielupaik+5.00
Nõlvasoo hoiuala+9.00
Nõlvasoo metsise püsielupaik+6.00
Rahkama kaljukotka püsielupaik+1.00
Taarikõnnu looduskaitseala+38.00
Aleti must-toonekure püsielupaik+0.00
Mõisaaru must-toonekure püsielupaik+2.00
Kaisma kaljukotka püsielupaik+1.00
Kuralepa must-toonekure püsielupaik+1.00
Selja metsise püsielupaik*5.00

5.3 Site designation (optional)

2001.05.30 Vabariigi Valitsuse 30. mai 2001. a määrus nr 189 Taarikõnnu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Taarikõnnu looduskaitseala kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.07.03 Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (terviktekst) 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Taarikõnnu looduskaitseala ja Aleti must-toonekure püsielupaiga kaitsekorralduskava 2015 - 2024
Link: http://kava.eelis.ee/-946197520

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 2.3.1 Koosluse taastamistöö 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY