Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020408

1.3 Site name

Märjamaa järtade

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-03
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 23. märtsi 2006. a määrus nr 82 Märjamaa järtade maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Märjamaa rajooni TSN TK otsus nr 48 Looduskaitse organiseerimisest Märjamaa rajoonis nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.461100
Latitude:58.900800

2.2 Area [ha]

113.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3180  info  X     24  0.00 
6210  info      13  0.00 
6410  info      12  0.00 
6530  info  X     0.00 
9010  info  X     0.00 
9050  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1437Thesium ebracteatum         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Gymnadenia conopsea                     
Listera ovata                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.98
N082.98
N0920.89
N1767.17
N195.97

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Märjamaa järtade loodusala asub Raplamaal ning selle pindala on ca 113 ha. Loodusala on moodustatud karstilehtrite ja -lohkudega karstijärve nõo (nn järta) kaitseks. Põhjavee kõrge taseme korral on järtades madalad järvikud. Suvel tehakse järtades heina, osaliselt on need nõod paju põõsastesse kasvanud. Loodusala eesmine järta on kirde–edela-suunalise pikiteljega lage karstinõgu: pikkus ligi 400 m, laius 100 m, sügavus üle kahe meetri. Lohu pindala küünib ligi viie hektarini. Järta põhi on liudjas, mõnede laugete lohkudega, kidura rohu ja üksikute põõsastega. Selle ümber kasvab männienamusega mets. Tagumine ehk Tagajärta – vahelduvailmelisest metsast ümbritsetud nõgu – on ligikaudu 400 m pikk ja 250 m lai, sügavus ulatub samuti kahe meetrini. Nõo veeru ja põhja katab lage kidur rohumaa, keskel kerkivad saartena neli väikest metsaga küngast. Järta põhjas leidub laugeid, kuni poole meetri sügavusi ja 20 meetri laiusi karstilohke ning väikesi kuni poole meetri sügavusi karstilehtreid. Seal on ka väikseid rändrahne. Tammiäärne järta on siinsetest ajutistest karstijärvedest pikim: kahelt poolt teedega ja servast endise Rapla–Virtsu raudtee tammiga lõigatud karstinõgu on veidi üle kilomeetri pikk, 250 meetrit lai ja kuni kaks meetrit sügav. Järtat loodeküljest piirav raudteetamm rajati aastatel 1928–1931, reisirongid sõitsid siit mööda kuni 1968. aastani. Nüüd on tammile rajatud autotee. Siinse loodusliku rohumaa laugel põhjal leidub karstilohke. Kaitsealustest liikidest leidub alal hariliku käoraamatut ja suurt-käopõlle.

4.2 Quality and importance

Märjamaa järtade loodusalal on kaitstavad elupaigad karstijärved ja -järvikud (*3180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050). Metsade ja järvikute esinduslikkus on arvestatav, niiduelupaikade esinduslikkus varieerub väga heast arvestatavani. Avatud niidualad on sobivaks kasvukohaks püst-linalehikule (Thesium ebracteatum).Märjamaa järtade maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Eesti NSV Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsusega nr 268 «Looduskaitse kohta Rapla rajoonis» kaitse alla võetud eesmise ja tagumise järta baasil.Niidiaia tammikMõõtmed: Kokku mõõdetud 30 puud. Suurim heas seisus, hargneb 60 cm pealt. Ü= 490 cm (0,6), H= 21 m. Kaitseala pindala on 8,2 ha. Asukoht: Niidiaia tammiku kaitseala asub Raplamaal Märjamaa vallas. Ala võeti kaitse alla 1958. aastal.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal63.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum63.4

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Märjamaa järtade MKA; Niidiaia tammik KA (VV 23.03.2006. a määrus nr 82; Märjamaa rajooni TSN TK 1958. a otsus nr 48; Rapla raj. RSN TK 1981. a otsus nr 268).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1493.00
EE157.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Märjamaa järtade maastikukaitseala+93.00
EE15Niidiaia tammik+7.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Märjamaa järtade maastikukaitseala+93.00
Niidiaia tammik+7.00

5.3 Site designation (optional)

2006.03.23 Vabariigi Valitsuse 23. märtsi 2006. a määrus nr 82 Märjamaa järtade maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY