Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040122

1.3 Site name

Kõrgessaare-Mudaste

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2009-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrus nr 233 Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas nr. Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2009. a määrus nr 63 Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.495900
Latitude:59.012600

2.2 Area [ha]

2900.1000

2.3 Marine area [%]

56.9700

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (43.03 %) Marine Baltic Sea (56.97 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info  X     216  0.00 
1160  info      31  0.00 
1620  info      0.00 
1630  info  X     243  0.00 
5130  info      70  0.00 
6280  info  X     26  0.00 
6430  info      32  0.00 
7230  info      0.4  0.00 
9070  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus    1000     
M1355Lutra lutra         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex extensa                     
Dactylorhiza baltica                     
Epipactis atrorubens                     
Listera cordata                     
Listera ovata                     
Orchis militaris                     
Platanthera bifolia                     
Sagina maritima                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0161.21
N040.99
N063.98
N074.97
N088.95
N095.97
N162.98
N1710.94
N0161.21
N040.99
N063.98
N074.97
N088.95
N095.97
N162.98
N1710.94

Total Habitat Cover

199.98000000000002

Other Site Characteristics

Kõrgessaare-Mudaste loodusala (kattub osaliselt Kõrgessaare-Mudaste linnualaga) asub Hiiumaal. Ala pindala on ca 2900 ha. Ligi 38% loodusalast jääb maismaale, ülejäänud osa moodustavad vee-elupaigad. Alal on madalad, osaliselt roostunud lahed ja esinduslikud rannikujärved. Armioja on esinduslik loodusliku ilmega veekogu koos loodusilmelise kaldapuistuga. Alal on maastikuline väärtus ning siin on palju kaitstavaid ja ohustatud taimeliike. Väga suur osa poollooduslikest kooslustest on regulaarselt majandatavad.

4.2 Quality and importance

Kõrgessaare-Mudaste loodusalal esinevad elupaigad on rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070). Elupaikade esinduslikkus on üldjuhul arvestatav, kuid mitmete niiduelupaikade esinduslikkus paraneb aktiivse regulaarse majandamisega. Loodusala elupaigad pakuvad sobilikke kasvukohti kaunis kuldkingale (Cypripedium calceolus). Lisaks kaitstakse loodusalal saarmast (Lutra lutra).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal58.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum58.4

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Kull, T., Tuulik, T. Pirrujaak 5. 1998. Käpaliste uuringud Hiiumaa püsiproovialadel. Hiiumaa orhideed. BKA keskus. Kärdla, lk 79-85; Leito, A. 1995. Mis on laisid Eesti Loodus 11-12, lk 349-350; Sepp, U. 1970. Laiud, rahud, kared ja nasvad. Eesti Loodus 5, lk 324-330; Tuulik, T., Vahtra, K. 1998. Pirrujaak 5. Käpalised Lääne-Eesti saarestiku BKA tuumaladel Hiiumaal. Hiiumaa orhideed. BKA keskus. Kärdla, lk 96-101. Õigusaktid: Kõrgessaare MKA, Kõrgessaare-Mudaste HA (VV 19.05.1999. a määrus nr 162, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 26.10.2006. a määrus nr 224, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 08.09.2005. a määrus nr 233, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE051.00
EE1799.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Kõrgessaare-Mudaste hoiuala+99.00
EE05Kõrgessaare looduskaitseala*1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kõrgessaare-Mudaste hoiuala+99.00
Kõrgessaare looduskaitseala*1.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2009.04.09 Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2009. a määrus nr 63 Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Kõrgessaare looduskaitseala ja Pihla-Kurisu hoiuala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-100546424

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY